vizh-TWenfrdees

Đại Hội Phấn Hưng

Chương Trình Đại Hội

Đại Hội Phục Sinh Online 2021

ĐẠI HỘI PHỤC SINH ONLINE 2021

TA SỐNG,  CÁC NGƯƠI SẼ SỐNG 

Còn ít lâu, thế-gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Giăng 14:19

Khách mời mục sư Reinhard Spincke

Thời gian từ ngày 02 - 05.04.2021 | Buổi sáng 10:30 - 12:00 giờ | Buổi chiều 15:00-16:30 giờ | Buổi tối 20:00 - 21:30 giờ

Zoom
ID: 777 911 7911
Mật khẩu: 777333

Event Date 04-02-2021 10:30 am
Event End Date 04-05-2021 9:30 pm
Capacity Unlimited
Individual Price Miễn phí

Programm (mit Vorbehalt) || (Chương trình (có đặt trước))

Freitag (21.05.) 20:00 Uhr Erweckungsabend mit Pierrot Fey // (Thứ Sáu (ngày 21 tháng 5) 20:00 giờ Tối Phấn Hưng với Pierrot Fey)

Samstag 22.05.) 10 Uhr, 14:30 Uhr, 17 Uhr, 20:00 Uhr Erweckungsabend mit Pierrot Fey // (Thứ Bảy, ngày 22 tháng 5) 10 giờ sáng, 2 giờ 30 chiều, 5 giờ chiều, Buổi Tối Phấn Hưng với Pierrot Fey)

Sonntag (23.05.) 10 Uhr, 14:30 Uhr, 17 Uhr Heilungsgottesdienst mit Pierrot Fey, 20:30 Uhr Erweckungsabend mit Pierrot Fey // (Chủ nhật (23.05.) 10 giờ sáng, 2 giờ 30 chiều, 5 giờ chiều Thờ Phượng Chữa Lành  với Pierrot Fey, 20 giờ 30 tối Buổi Tối Phấn Hưng với Pierrot Fey)

Montag (24.05.) 10 Uhr, 14:30 Uhr, 17 Uhr, 20:00 Uhr Erweckungsabend mit Pierrot Fey // (Thứ Hai (ngày 24 tháng 5) 10 giờ sáng, 2 giờ 30 chiều, 5 giờ chiều và 8 giờ Buổi Tối Phấn Hưng với Pierrot Fey)

Sprecher / Diễn giả

 

Gaby Wentland ist eine Frau mit einer außergewöhnlichen apostolischen Autorität. Jahrelang war sie mit ihrem Mann als Missionarin an der Seite von Reinhard Bonnke unterwegs. Sie ist Leiterin von MISSION FREEDOM e.V. Deutschland. // (Gaby Wentland là một phụ nữ có ơn Sứ Đồ đặc biệt. Trong nhiều năm, cô và chồng đã làm việc với tư cách là một nhà truyền giáo ở bên cạnh Reinhard Bonnke. Cô ấy là người đứng đầu MISSION FREEDOM e.V. Đức.)

Ingolf Ellßel ist Sprecher auf internationalen Konferenzen. Er erlebt regelmäßig, wie das Wort Gottes durch übernatürliche Zeichen und Wunder bestätigt wird. // (Ingolf Ellßel là diễn giả tại các hội nghị quốc tế. Ông thường xuyên nhìn thấy lời Chúa được xác nhận bởi những dấu kỳ và phép lạ.)

Hrvoje Sirovina ist gemeinsam mit seiner Frau Ise Leiter der „Internationalen Gemeinde Esslingen”. Gemeinsam dienen sie unter einer starken prophetischen und apostolischen Salbung. // (Cùng với vợ Ise, Hrvoje Sirovina là người đứng đầu “Hội Thánh quốc tế Esslingen”. Họ cùng nhau phục vụ dưới sự xức dầu tiên tri và sứ đồ đầy quyền năng.)

John Angelina ist Gründer und leitender Pastor vom „Gospel Life Center“ München. Es ist sein Herzensanliegen, über Generationen und Nationen hinweg eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu sehen. Seine Verkündigung ist lebensnah und das praktische Umsetzen im Alltag ist ihm sehr wichtig. // (John Angelina là người sáng lập và là mục sư hàng đầu của “Trung tâm Cuộc sống Phúc âm” Munich. Trái tim ông hướng về mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu Christ qua các thế hệ và quốc gia. Lời rao giảng của ông là thực tế và việc thực hiện thực tế trong cuộc sống hàng ngày là rất quan trọng đối với ông.)

Pierrot Fey ist Gründer der Gemeinde „Die Taube“ in Heidelberg und Autor der Bücher „Wunder aus Liebe“ und „Prophetische Gebetsarmee“. Durch seinen prophetischen Dienst und seine Botschaft der unermesslich großen Liebe und Gnade wurden schon viele geheilt und freigesetzt. // (Pierrot Fey là người sáng lập Hội Thánh “Die Taube” ở Heidelberg và là tác giả của các cuốn sách “Phép màu từ tình yêu” và “Đội quân cầu nguyện tiên tri”. Qua chức vụ tiên tri và thông điệp về tình yêu và ân điển vô cùng lớn lao vô biên của Chúa, nhiều người đã được chữa lành và được tự do.)

 

Teilnahme an Online-Pfingstkonferenz // (Tham gia Hội Nghị Phấn Hưng trực tuyến)

Die Taube e.V. Evangelische Freikirche

https://www.youtube.com/c/DieTaubeHD

Event Date 05-21-2021 8:00 pm
Event End Date 05-24-2021 8:00 pm
Capacity Unlimited
Individual Price Free

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form