Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
Tháng 7 21, 2018

1. Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bạn

Lời Cầu Nguyện Ngày 1 Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Cuộc Sống Hàng Ngày Của Bạn
Tháng 7 22, 2018

2. Bắt Đầu Cho Những Giấc Mơ Của Bạn

Lời Cầu Nguyện Ngày 2 Bắt Đầu Cho Những Giấc Mơ Của Bạn Tác giả: Joyce Meyer | Dịch giả: Quang Harvest
Tháng 7 23, 2018

3. Có Bạn Có Thể - Bạn Có Thể Làm Được

Lời Cầu Nguyện Ngày 3 Có! Bạn Có Thể - Bạn Có Thể Làm Được Tác giả: Joyce Meyer | Dịch giả: Quang Harvest
Tháng 7 24, 2018

4. Tình Yêu Thực Tế

Lời Cầu Nguyện Ngày 4 Tình Yêu Thực Tế Tác giả: Joyce Meyer | Dịch giả: Quang Harvest
Tháng 7 27, 2018

5. Ân Điển – Một Món Quà Cao Cả Của Thượng Đế

Lời Cầu Nguyện Ngày 5 Ân Điển – Một Món Quà Cao Cả Của Thượng Đế Tác giả: Joyce Meyer | Dịch giả: Quang Harvest

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.