Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

HỌC LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA PHẦN 3: CẢM ỨNG THEO DÒNG TUÔN CHẢY

LỜI GIỚI THIỆU

Để lắng nghe được tiếng Chúa, cần phải có bốn chiếc chìa khóa. Khi chúng ta phát triển hoạt động bộc phát, hoạt động đột xuất, chúng ta sẽ học biết cách phân biệt giữa các ý tưởng bộc phát thánh, các ý tưởng bộc phát tà và ý tưởng do chúng ta tự phát. Một khi mà chúng ta hiểu được cách phân biệt tiếng Chúa và các thứ tiếng kia thì chúng ta sẽ dễ nhận ra tiếng Chúa hơn.

I. BỐN CHIẾC CHÌA KHÓA ĐỂ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA ĐƯỢC TÌM THẤY LIÊN TỤC TRONG KINH THÁNH.

 1. Habacúc 2:1-2.

 2. Khải Huyền 1:10-11

 3. Những ngôn ngữ cẩm nang này được lập đi lập trong suốt Kinh Thánh.

II. NẾU BẠN ÁP DỤNG CẢ BỐN CHIẾC CHÌA KHÓA BẠN SẼ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA

A. Nghe tiếng Chúa thì đơn giản như là bạn giữ tâm tĩnh lặng, chú mục vào Đức Chúa Giêxu, đón bắt tư tưởng bộc phát tự nhiên và ghi chép xuống.

B. Nói cho mọi người đây là cách thức để nghe được tiếng Chúa.

III.

TÍNH CÁCH ĐỘT PHÁT

A. Tiếng của Chúa như những hình ảnh tự nhiên bộc phát lên trong tâm não của bạn.

H.

I. J.

K.

1. 2.

L.

1. 2.

 1. Hầu như chúng ta đều có từng kinh nghiệm được nghe tiếng Chúa..

 2. Ví dụ như phút giây khao khát khẩn cấp muốn cầu nguyện cho ai đó.

Tiếng của Satan cũng giống dạng các tư tưởng đột phát.

a. Ví dụ về các tư tưởng lo sợ, nghi ngờ và giận dữ.

Các tư tưởng đột phát chính là tiếng của lãnh vực thuộc linh.

Khi bạn rà bắt tần số của tư tưởng riêng mình có nghĩa là bạn đang rà bát các lý lẻ phân tích, biện luận.

Khi bạn rà bắt tần số của trái tim bạn, bạn đang rà bắt các tư tưởng đột phát.

Các tư tưởng đột phát tốt thì đến từ Đức Thánh Linh. Các tư tưởng đột phát ác thì đến từ ma quỉ.

Thế nào là một tư tưởng đột phát “tốt”?

Một tư tưởng đột phát tốt qui thuận Đức Thánh Linh.

Đức Thánh Linh là:

 1. Đấng an ủi

 2. Đấng khải đạo

c. Giáo sư
d. Đấng khai trí

 1. Nếu tư tưởng đột phát qui thuận bản chất tự nhiên của Đức Thánh Linh, thì nó đến từ Chúa.

 2. Nếu tư tưởng đột phát cùng bản chất với Satan, lẻ tất nhiên nó do Satan điều khiển.

 3. Bản chất của Satan là : a.Kẻ rủa sả

  b.Kẻ gây thù
  c.Kẻ dối trá
  d.Kẻ cướp phá
  e.Satan đến để cướp phá, giết chóc và hủy diệt.

IV. KINH THÁNH CHỈ CHO TA THẤY TƯ TƯỞNG ĐỘT PHÁT ĐẾN TỪ LĨNH VỰC THÁNH LINH.

C. 2 Côrinhtô 10: 3-5

.

D. Chúng ta phải tra xét mọi tư tưởng bởi vì đôi khi chúng cũng đến từ Satan..

Các tư tưởng đột phát tiêu cực đều đến từ Satan..

.

VI. KHÔNG PHẢI TẤT CẢ MỌI TƯ TƯỞNG ĐỀU LÀ CỦA CHÚNG TA.

.

• Nhưng tư tưởng phân tích thường là của chúng ta.
VI. PAGA TRONG CỰU ƯỚC LÀ MỘT TIẾNG HYBÁLAI, 49:11.

 1. Paga nghĩa là “cầu thay”..
  Bảng dịch theo nghĩa đen của từ paga là “bạn tình cờ chiếu sáng lóe lên” hay là “cầu thay một cách bất ngờ, đột xuất.”

 2. Như vậy “cầu thay” thích hợp với định nghĩa này như thế nào?

  1. Khi Đức Chúa Trời.ban cho chúng ta ý tưởng, những ý tưởng này giáng lên chúng ta như điện giựt sáng lóe lên một cách bất ngờ”.

  2. Các ý tưởng mà Chúa ban cho chúng ta sẽ “bất ngờ can thiệp” dòng tư tưởng

của chúng ta.

E. Chúng ta nên coi trọng cơ hội gặp gỡ các ý tưởng đột phát này.

VII.

.

GIĂNG 7: 37-39

1. Vì các ý tưởng đó có thể đến từ Đức Thánh Linh.

2. Nếu chúng ta coi thường các ý tưởng bộc phát này, chúng ta sẽ làm buồn lòng Đức Thánh Linh.

D. Các ý tưởng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính là các ý tưởng đột phát.

A.

B.

C.

Nhiều người thật sự tiến triển khá hơn khi họ vận hành theo dòng tuôn đổ. Điều này khoa học đã chứng minh.

Chúng ta sẽ khá hơn khi ở giữa dòng chảy bởi vì Đức Chúa Giêxu đang tuôn đổ trên chúng ta.

Chúng ta nên rà bắt tần số của dòng chảy và phát tiết sự xức dầu.

LÀM SAO CHÚNG TA KHẲNG ĐỊNH DÒNG CHẢY TRONG TA LÀ A. Có bốn điều chúng ta cần làm để chắc chắn dòng chảy là Đức Thánh Linh..

 1. Chúng ta phải khao khát được xức dầu..

 2. Chúng ta phải khẩn xin Thánh Linh sự xức dầu từ Ngài.

 3. Chúng ta phải tìm sự cộng hưởng theo dòng chảy.

 4. Chúng ta phải tin.

B. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu chúng ta làm tất cả bốn điều trên?.

1. Nếu chúng ta thực hiện cả bốn điều trên, chúng ta bảo đảm được chính Đức Thánh Linh tuôn chảy trong chúng ta.

2. Nếu chúng ta nắm vững bốn điều này, chúng ta có thể phát tiết sự xức dầu trong mọi lúc.

IX. TỪ NGỮ NABA TRONG CỰU ƯỚC MANG Ý NGHĨA “LỜI TIÊN TRI THẬT”.

VIII.
ĐỨC THÁNH LINH? GIĂNG 7

A.

B.

Nghĩa đen của từ naba là “thốt lời bập bẹ”. • Một ý tưởng bập bẹ là ý tưởng bộc phát...

.

Lời tiên tri là tư tưởng đột phát.

X.

A.

B.

Có luồng nhựa sống tuôn chảy để nuôi các nhánh.

 1. Các nhánh cây không kiểm soát lượng nhựa tuôn đổ lên mình.

 2. Chúng ta cũng không cần phải quan tâm kiểm soát xem lượng dòng chảy

  xuyên chúng ta là bao nhiêu.

Dòng chảy cũng không cần phải cố gắng lan tới đó. * Chúng ta chỉ cần coi trọng dòng chảy.

C.

D.

E.

2. của bạn.

Ziyd nghĩa là “lời tiên tri giả » .

 1. Nghĩa đen của ziyd là « đun sôi sụt »

 2. Những tiên tri giả đặt mục đích hành động dựa trên ước vọng cá nhân và

  lên kế hoạch bằng một lời nói.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta thuận ý với Ngài.

1. Đức Chúa Trời ham thích chúng ta nhường cho Ngài tuôn đổ dòng chảy lên chúng ta.

• Chúng ta không nên lý luận theo ý mình.
2. Chúng ta vận hành tốt hơn khi chúng ta vận hành trong tình trạng bộc phát

tự nhiên.

Chúng ta phải làm gì khi chúng ta cần vận hành trong tình trạng bộc phát tự nhiên ?

1.

Chúng ta phải làm theo bốn bước ở trong sách Giăng đoạn 7.
Khi dòng chảy giáng vào, nó sẽ kéo bạn chạy xa ngoài khả năng

Ví dụ về một họa sĩ đã vẽ theo dòng chảy một cách thần kỳ.
Chúng ta nên theo dòng chảy đi vào những lãnh vực mà Chúa kêu gọi chúng ta.
Ví dụ về vụ mùa bội thu vốn đã được cầu nguyện nhiều.
Nếu mỗi cơ đốc nhân dấn thân đem dòng tuôn đổ vào mọi lãnh vực chuyên môn của mỗi người họ, thì chắc chắn họ sẽ thay đổi thế giới này.

 1. Họ sẽ phát tiết dầu thánh từ Chúa lên thế giới chung quanh họ.

 2. Chúa muốn chúng ta xử dụng dòng chảy lên mọi lãnh vực của đời

  sống chúng ta.

ĐỨC CHÚA GIÊXU LÀ GốC NHO VÀ CHÚNG TA LÀ NHÁNH.

3. 4.

XI.
NÀO ĐƯỢC XỨC DẦU.

NẾU CHÚNG TA COI TRỌNG SỰ LÝ LUẬN, CHÚNG TA KHÔNG THỂ

A. Chỉ có một câu Kinh Thánh dạy chúng ta tra xét lý lẻ. * Êsai 1 :18

 1. Chúa chỉ ra lịnh cho chúng ta biện luận với Ngài mà thôi.

 2. Chúng ta cần nhường cho Chúa quyền hướng dẫn chúng ta.

B. Thế nào là sự biện luận có xức dầu ?

1. 2.

Sự biện luận có xức dầu được hướng dẫn bởi dòng chảy của Đức Thánh Linh.
Sau khi Chúa bảo chúng ta đến biện luận cùng Ngài, thì Ngài liền nói « Dầu tội các người đỏ như hồng điều Ta cũng khiến nó trở nên trắng như tuyết. » (Êsai 1 :18)

a. Thế nào là « đỏ » và « trắng như tuyết » ? * Đó là những hình ảnh.

 1. Khi Chúa biện luận với chúng ta, Ngài dùng hình ảnh.

 2. Hình ảnh là ngôn ngữ của trái tim.

* Ví dụ chuyện của Ápraham.

 1. Chúng ta có thể xử dụng các hình ảnh để vừa biện luận vừa nói

  chuyện.

 2. « Dầu tội các người đỏ như hồng điều Ta cũng khiến nó trở nên

  trắng như tuyết. »

3. a.

b. c.

Khi chúng ta lý luận với Chúa, Ngài cho chúng ta hai hình ảnh. Bức hình đầu thuộc về nhu cầu của chúng ta.
Bức hình sau thuộc về sự chu cấp của Ngài.
Đó là sự biện luận có xức dầu.

i. ii.

iii.

Chúa cho chúng ta hai hình ảnh ở đây.
Bức hình đầu thuộc về như cầu của chúng ta. * Tội của tôi rất đỏ.

Bức hình sau thuộc về sự chu cấp của Chúa.
* Chúa sẽ khiến chúng ta nên trắng như tuyết.

C. Ngưòi suy gẫm khôn ngoan sẽ sử dụng dòng chảy khi biện luận.

1. 2.

3.

Ví dụ về nhà bác học Einstein.

Nếu chúng ta kể công trạng bằng vào những tia chớp của Thánh Linh bên trong ta để mà tự hào.

 1. « Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân sủng cho người khiêm tốn. » (Giacơ 4 :6)

 2. Chúng ta rất cần dâng mọi công trạng trở lại cho Đấng ban cho tức là Đức Thánh Linh.

 3. Nếu chúng ta kiêu hãnh, Chúa sẽ không kéo chúng ta đến gần Ngài nữa.

Chúng ta cũng có khi nhận các loại tia chớp thuộc loại huỷ diệt. a. Các ác tưởng bất chợt đến từ ma quỷ.

b. Chúng ta phải trói buộc các quỷ này lại.

D. Còn thế gian thì nhận các ý tưởng sáng tạo như thế nào ?

1.

« Đức Chúa Trời ban mưa cho người lành cũng ban mưa cho kẻ ác

nữa. » (Mathiơ 5 :45)
a. Kinh Thánh kể nhiều câu chuyện Chúa cho người ngoại những giấc mơ.

 1. Ví dụ vua Pharaôn.

 2. Ví dụ vua Nêbucátnếtxa.

 1. Chúa là Chúa muôn loài.

 2. Khi người ngoại có tư tưởng sáng tạo, không nhất thiết là họ đều

sai trật hết.

2.

3.

a. b. c.

d.

a. b.

c.

Làm sao chúng ta có thế coi một ý tưởng nào là đến từ Chúa ?
Lấy tính cách của Đức Chúa Giêxu làm mức đo cho tư tưởng đó. Ý tưởng đó phải phù hợp với các nguyên tắc của Kinh Thánh.

Khi bạn chia xẻ ý tưởng đó cho ba vị khải đạo trong hội thánh và họ phải công nhận điều đó đến từ Chúa.
Thõa cả ba điều trên thì hãy an tâm rằng đó đến từ Chúa.

Người ta có thể lầm lẫn một giọng nói khác là tiếng nói của Chúa. Cũng không sao.

i. ii.

Nếu chúng ta không hoàn toàn chú mục vào Chúa Giêxu, chúng ta có thể phạm sai lầm.
Ví dụ của các học sinh tại Úc-đại-lợi.

Chẳng vậy mà chúng ta cần phải thẩm định tính chân giả của các tư

tưởng đột xuất.

« 20 Đừng khinh rẻ lời tiên tri. 21 Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì

hãy giữ lấy, 5 :20-21)

22

mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa.” (1 Têsalônica

XII.
TRƯỚC MẮT BẠN.

 1. Nếu mắt bạn chú mục vào Đức Giêxu, dòng chảy nhất định phải từ Ngài.

 2. Nếu mắt bạn chú mục vào điều khác, dòng chảy không đến từ Đức Giêxu.

  1. Điều rất quan trọng là chúng ta cần xác định mắt chúng ta đang chú mục vào đâu.

  2. Kinh Thánh bảo chúng ta hãy chú mục vào Chúa Giêxu. « Hêbơrơ 12 :2).

  3. Các tư tưởng đột phát mà bạn nhận được hầu như vẫn ẩn hiện cá tính của bạn trong đó

DÒNG CHẢY ĐỘT PHÁT SẼ THOÁT RA TỪ KHẢI TƯỢNG HIỆN RA

 1. Đó là bởi vì Chúa cộng tác với bạn khi Ngài phán bảo bạn.

 2. Ví dụ về sách Tin Lành Mác.

 3. Ví dụ về sách Tin Lành Giăng.

 4. Chúa không cắt bỏ cá tính của bạn.

  ! Chúa se chỉ chính Ngài để đan dệt vào với bạn

 1. Ý tưởng của Chúa tràn ngập tình yêu và đầy ân điển « không xứng đáng ».

 2. Thoạt đầu, bạn có thể « bước lên té xuống » trong dòng chảy.
  ! Bạn nên thực hành cho tới khi nào điều này trở thành tự nhiên

  cho bạn.

 3. Chúa vẫn luôn nói chuyện với chúng ta ngày đêm.

  ! Chúa bảo rằng, « Chiên ta nghe tiếng ta. » (Giăng 10 :3)

 4. Chúa muốn chúng ta đi xa hơn mức độ tiếp thu là phải nghiền ngẫm
  a. Kinh Thánh lập lại 20 lần chữ « suy gẫm, nghiền ngẫm Lời Chúa » b. Khi chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta tưởng tượng.

  ! Chúng ta cầu nguyện và nhận lãnh sự khải thị.

KẾT LUẬN

Tất cả mọi tư tưởng thuộc linh đều đến một cách bất chợt, tự nhiên. Chúng ta cần học để phân biệt giữa tư tưởng đến từ Đức Chúa Trời với tư tưởng đến từ ma quỷ hay do chính lý luận của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải học để xử dụng sự lý luận có xức dầu và vận hành theo dòng chảy trong đời sống hằng ngày. Dần dà thực tập vận hành theo dòng chảy, chúng ta sẽ học nghe được tiếng Chúa.

THẢO LUẬN NHÓM

 1. Nói về bốn điều chúng ta cần thực hiện để bảo đảm rằng Chúa Thánh Linh sẽ tuôn chảy trên chúng ta..

 2. Làm sao chúng ta phân biệt được các tư tưởng đột xuất đến từ Đức Chúa Trời với tư tưởng đôt xuất đến từ ma quỷ hay do chính lý luận của chúng ta. ?

 3. Chúa bảo chúng ta phải làm gì khi đến biện luận ?

TỰ NGHIÊN CỨU

3. Kinh Thánh cho bạn bốn chiếc chìa khóa để giúp bạn cuốn theo dòng chảy đột xuất. Hãy đọc đoạn Kinh Thánh Giăng 7 và dùng 4 chiếc chìa khóa kể trên để thực tập.

 1. Đọc kỹ 2 Côrintô 10: 3-5. Bạn phải suy gẫm từng ý tưởng trong phân đoạn này. Tại sao việc này rất quan trọng?

 2. Chúa ham thích việc bạn vận hành theo dòng chảy. Hãy thực tập vận hành theo dòng chảy trong mọi lãnh vực của đời sống bạn.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814091
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17079
35985
112551
201132
787931
21775269
23814091

26-11-2020 11:09:45

Đang Trực Tuyến

Đang có 617 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.