Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Christine Caine
Hãy Dấy Lên Tiềm Năng Của Bạn
Phần 2: SUY NGHĨ CỦA BẠN XÁC ĐỊNH CON NGƯỜI CỦA BẠN

GIỚI THIỆU

Trong nhiều năm, người ta cho rằng người nữ không thật sự có thể làm nhiều điều cho Chúa; nhưng hội thánh đã phát hiện ra rằng người nữ cũng giống như người nam, được tạo dựng cùng một ảnh tượng của Chúa, cùng chung số mệnh và mục đích của Chúa ban cho.

Do cách suy nghĩ của con người về người nữ trong nhiều năm, người nữ đã bị giới hạn trong im lặng. và trong cuộc sống, không có gì thay đổi cho đến khi chúng ta thay đổi cách mà chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta muốn đem mục đích của Chúa vào trong định mệnh và mối quan hệ của chúng ta thì phải thay đổi cách chúng ta nghĩ về cuộc đời và về Chúa.

Tất cả chúng ta là ai ngày nay là do những suy nghĩ mà chúng ta đã từng nghĩ. Vì vậy, nếu chúng ta muốn thay đổi tương lai của chúng ta thì chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta.

 1. BẠN NGHĨ BẠN LÀ AI?

  1. Bạn định nghĩa cuộc đời của bạn và định mệnh của bạn rằng bạn là ai?

   1. Nếu bạn nghĩ bạn không thể làm được điều gì và Chúa không muốn sử

    dụng bạn, thì bạn sẽ không bao giờ làm được bất cứ điều gì.

   2. Nếu bạn nghĩ bạn là con gái của một vị Vua và đó là Chúa và Chúa đã có

    một tương lai và định mệnh vĩ đại cho bạn thì bạn sẽ làm được nhiều điều

    cho Chúa.

   3. Bạn tạo ra những lựa chọn cho cuộc đời bạn tùy thuộc vào điều bạn nghĩ.

   4. Bạn nghĩ như thế nào về ảnh hưởng của tất cả mọi thứ trong cuộc đời bạn?

    1. Cách bạn đáp ứng với cuộc đời.

    2. Mục đích và định mệnh của bạn

    3. Tương lai của bạn

  2. Tương lai của bạn không phụ thuộc vào một số áp lực bên ngoài.

   1. Nơi bạn đã sanh ra

   2. Bạn đã học trường nào

   3. Gia đình mà bạn sanh ra thế nào

   4. Tình hình tài chính của bạn ra sao

 2. HÃY MANG NHỮNG TƯ TƯỞNG CỦA BẠN VÀO TRONG SỰ LIÊN KẾT VỚI LỜI CHÚA

A. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy (Châm ngôn 23:7)

 1. Không có điều gì trong cuộc đời ấn định chúng ta giống như suy nghĩ

  chúng ta nghĩ

 2. Thông thường, bạn nghĩ những ý nghĩ mà thậm chí bạn không nhận thấy

  rằng bạn đang nghĩ đến.

  1. Chúng thường bị sai khiến bởi gia đình của bạn

  2. Bạn đã lớn lên trong một cách suy nghĩ nào đó.

7

c. Bạn nghĩ nó là bình thường bởi vì mọi người cũng nghĩ theo cách này.

3. Nhiều người sống trong giới hạn, nhỏ nhoi và sống kiềm chế vì suy nghĩ của họ bị cai trị bởi:

 1. Phương tiện truyền thông hoặc xã hội

 2. Truyền thống hoặc văn hóa

 3. Những bạn bè hoặc những kinh nghiệm

B. Sự thay đổi thật không dựa trên hành vi bên ngoài (cách bạn hành động thể hiện bên ngoài như thế nào)

 1. Phải có một sự thay đổi bên trong.

  1. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy (Châm ngôn

   23:7)

  2. Chúa quan tâm về bề trong.

 2. Tôn giáo thì chỉ thay đổi hành vi bên ngoài.

  1. Người Pharisi

  2. Người Sadusê

 3. Cơ đốc giáo là không chỉ thay đổi hành vi

  1. Đó bước theo Đức Thánh Linh để thay đổi tấm lòng của bạn.

  2. Đức Thánh Linh bước vào nơi sâu thẳm của tấm lòng bạn và làm

   một sự thay đổi siêu nhiên.

 4. Tất cả mọi người đều có thể thay đổi hành vi ở bên ngoài.

• Chỉ có Chúa mới có thể thay đổi tấm lòng. III. THAY ĐỔI HÀNH VI VẪN CHƯA ĐỦ

A. Phải chắc rằng những gì bạn nghĩ ở bên trong và phải giống cách bạn thể hiện ra bên ngoài.

 1. Nếu có sự khác biệt giữa cách chúng ta hành động và những gì thật sự chúng ta nghĩ, thì thế giới của chúng ta sẽ sụp đổ.

 2. Chúa muốn thay đổi bạn từ bên trong ra bên ngoài.

• Tôn giáo thì cố gắng thay đổi bạn từ bên ngoài vào bên trong.

 1. Hành vi thay đổi chỉ tồn tại trong một mùa ngắn ngủi.

  1. Nếu bạn tiếp tục nghĩ cùng một suy nghĩ thì những điều trong cuộc đời

   bạn cuối cùng sẽ quay trở lại bình thường.

   1. Những người trẻ trong chức vụ thanh niên

   2. Những đôi bạn trẻ đã lập gia đình

   3. Những người đã nghiện rượu hoặc ma túy.

  2. Muốn đi tới một mức độ cao hơn, bạn phải thay đổi cách suy nghĩ của bạn.

 2. Nhiều người đang sống đời sống nhỏ bé bởi vì bên trong họ rất nhỏ bé.

  1. Christine Caine

   1. Cô đã không thịnh vượng trong kế họach và mục đích của Chúa

    bởi vì cách suy nghĩ của cô.

   2. Bên ngoài, cô đã có tài năng.

   3. Bên trong, cô là một sự đổ vỡ hỗn độn

   4. Một khi bắt đầu tin cậy Chúa, con người, quyền năng, uy quyền, và

    những người nam, cô đã có thể bước vào trong mục đích của Chúa.

  2. Bất cứ những gì bạn suy nghĩ, bạn là đúng.

8

 1. Nếu bạn nghĩ bạn có thể thì bạn có thể.

 2. Nếu bạn nghĩ bạn không thể thì bạn không thể.

IV. NGHĨ VỀ NHỮNG KHẢ NĂNG CÓ THỂ TRONG CHÚA.

 1. Với Chúa mọi thứ đều có thể (Mác 10:27)

  1. Hãy mơ giấc mơ của Chúa.

  2. Chúa có thể làm những điều diệu kỳ một khi bạn nhận thấy rằng bất kể

   bạn bắt đầu đời sống như thế nào.

 2. Hãy suy nghĩ như cách Chúa nghĩ.

1. Chúng ta có khả năng để nghĩ giống như Chúa nghĩ bởi vì Ngài ban chúng ta Lời của Ngài để bày tỏ cho chúng ta Ngài nghĩ như thế nào.

 1. Hãy tắt ti vi và radio

 2. Hãy làm im lặng tiếng nói của truyền thống và văn hóa.

 3. Hãy làm im lặng sự giới hạn của bạn, kể cả cách bạn đang suy nghĩ

 4. Bắt đầu cầu hỏi Thánh Linh về sự mặc khải, sự khôn ngoan và

  thông biết.

 1. Bắt đầu nghĩ về những ý tưởng của Chúa

 2. Khi bạn nghĩ những ý tưởng của Chúa, bạn bắt đầu làm những điều Chúa làm trên hành tinh này

C. Ý

 1. Bạn có thể luôn luôn nghĩ những ý nghĩ tốt hơn.

 2. Ý tưởng thấp cho bạn một đời sống nhỏ bé.

 3. Nghĩ theo ý tưởng Chúa thì bạn có thể sống đời sống của Chúa

 4. Nếu bạn muốn nghĩ về những ý tưởng mới thì có những điều bạn sẽ phải

  làm.

V. CHÌA KHÓA ĐỂ THAY ĐỔI CÁCH NGHĨ CỦA BẠN.

A. Hãy đổi mới tâm trí bạn (Rôma 12:2)

 1. Đừng làm theo đời này.

  1. Đừng làm theo khuôn mẫu của thế gian đang nghĩ.

  2. Đừng tin, nói hay làm những điều mà bởi vì những người khác đều

   làm.

 2. Bạn không thể làm trọn ý muốn Chúa bằng cách suy nghĩ giống như

  những người khác nghĩ.

 3. Bạn phải nghĩ theo ý tưởng của Chúa.

 4. Có một quá trình để chữa lành và phục hồi.

• Huyết của Chúa Giê-xu ban cho bạn một cuộc đời vượt xa khỏi quá khứ.

5. Qua sự đổi mới của tâm trí bạn.
a. Bạn có khả năng để bỏ quá khứ của bạn lại đằng sau và bước vào

tương lai của bạn.
b. Bạn có thể cho phép Đức Thánh Linh đến và đem lại sự thanh tẩy

và chữa lành, vì thế bạn có thể bắt đầu xây dựng trên một nền tảng

mới: Lời Chúa.
B. Con người của bạn khởi nguồn từ những tư tưởng mà bạn nghĩ.

1. Người ta đã nói bạn là con người như thế nào? 9

tưởng Chúa cao hơn ý tưởng của chúng ta (Ếai 55:9)

 1. Vui mừng hay buồn bả?

 2. Bình an hay lo lắng?

 3. Tự tin hay bất an?

 1. Bạn là bạn bởi vì những suy nghĩ mà bạn đang nghĩ.

  1. Không phải bởi vì những gì đã xảy ra với bạn

  2. Không phải bởi vì văn hóa mà bạn sống

 2. Tấm lòng của bạn nắm giữ cuộc đời của bạn (Châm ngôn 4:23)

  1. Không phải là chính phủ

  2. Không phải là phương tiện truyền thông

  3. Không phải là văn hóa

 3. Bạn có thể xác định bạn là người nữ như thế nào mà bạn muốn trở thành bởi những ý nghĩ mà bạn nghĩ.

  1. Suy nghĩ những ý tưởng tích cực đầy đức tin để trở nên người nữ

   tích cực đầy đức tin.

  2. Nghĩ về những ý nghĩ về hy vọng, tương lai và một vận mệnh để

   trở thành một người nữ của hy vọng, tương lai và một vận mệnh.

  3. Bạn đừng sống trong sự chán nản hay bị giới hạn.

 4. Hãy được tự do bằng cách suy nghĩ những ý nghĩ đúng đắn.

C. Cuộc đời bạn có thể được thay đổi bởi nghĩ những ý nghĩ tốt hơn.

1. Suy nghĩ giống như một con tàu
• Chúng đem chúng ta đến một nơi nào đó.

2. Bạn quyết định cho phép ý nghĩ nào được ưu thế.

 1. Mỗi buổi sáng thức dậy và quyết định bạn muốn đi đâu.

 2. Hãy có một quyết định để nhảy lên con tàu của ý tưởng đúng đắn.

D. Bạn có quyền để khống chế những suy nghĩ của bạn.
1. Chúng ta có quyền bắt phục các ý tưởng của chúng ta (2 Côrinhtô 10:5) 2. Nghĩ những ý tưởng của Chúa.

E. Tập chú những ý tưởng của bạn vào những việc lành
1. Nếu bạn tập chú vào Lời của Chúa, bạn sẽ tìm thấy những việc tốt.
2. Hãy tập chú vào điều tốt, không phải những điếu xấu của chồng bạn, con bạn,

hay cộng đồng của bạn.
3. Khi bạn bắt đầu tập chú vào những điều tốt, bạn sẽ bước tới những điều tốt này.

• Khi bạn khẳng định chúng, chúng sẽ bắt đầu tăng trưởng. 4. Thay vì chỉ trích và buộc tội thì hãy tập chú vào điều tốt.

 1. Nhiều người trong số bạn có thể thay đổi tình hình gia đình bạn trong vòng một đêm nếu bạn bắt đầu tập chú vào những điều tốt.

 2. Tập chú vào những gì bạn có, đừng tập chú vào những điều bạn không có.

 3. Tập chú vào những gì Chúa đang làm, đừng tập chú vào những gì Chúa không đang làm.

5. Khi bạn tập chú vào điều tốt, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy nhiều điều tốt hơn.

F. Ngợi khen Chúa không ngừng.
1. Hãy để sự ngợi khen Ngài trên môi miệng của bạn.

2. Tập chú vào sự ngợi khen Vua trên muôn Vua và Chúa trên muôn Chúa.

10

KẾT LUẬN

3. Đây là ý muốn của Chúa cho bạn bước lên bước cao hơn trong đời sống bạn.

 1. Đây là ý muốn của Chúa cho bạn đi từ vinh hiển đến vinh hiển và tăng thêm nhiều hơn.

 2. Để thay đổi chất lượng đời sống bạn bạn phải thay đổi đặc trưng của những suy nghĩ của bạn.

Nhiều người trong số bạn đang trông đợi nhiều điều để thay đổi bên ngoài; nhưng Chúa đang phán, “Không, Ta cần những thay đổi bên trong.”

Chúng ta sản sinh ra suy nghĩ của chúng ta và không có gì thay đổi cho đến khi chúng ta thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Hãy tin cậy Chúa để nghĩ những ý nghĩ cao hơn; nghĩ những ý tưởng của Chúa; nhìn những hoàn cảnh của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, thuộc linh của chúng ta, cuộc sống gia đình của chúng ta, tài chính của chúng ta, chức vụ của chúng ta và định mệnh của chúng ta được thay đổi. Hãy tin vào những điều này để thay đổi bởi sự thay đổi cách nghĩ của chúng ta.

Các bạn thân mến, những lĩnh vực nào trong đời sống của bạn mà Chúa muốn chiếm hữu? Để thay thế những ý nghĩ của bạn bằng ý nghĩ của Ngài? Hãy nhớ, ý tưởng của Ngài cao hơn ý tưởng của các bạn. Đường lối của Ngài cao hơn đường lối của các bạn. Một số trong các bạn cần chiến lược của Chúa để đạt đến sự đắc thắng của Chúa. Bạn phải dừng những gì bạn đang suy nghĩ và bắt đầu suy nghĩ cách Chúa suy nghĩ.

THẢO LUẬN NHÓM

 1. Hãy chia sẻ một ý tưởng nào bạn vẫn cho là đúng, nhưng thật sự là sai, và rồi cuối cùng bạn phải đã phải thay đổi.

 2. Hãy thảo luận điều khác biệt giữa tôn giáo và Cơ-đốc giáo.

 3. Làm thế nào để tấm lòng bạn nắm giữ cuộc đời bạn?

TỰ NGHIÊN CỨU

 1. Viết một ví dụ về cuộc đời bạn (hay về một cuộc đời của ai đó mà bạn biết), chổ mà hành vi của bạn thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn vì bạn không thay đổi những ý nghĩ của bạn.

 2. Một số lĩnh vực trong cuộc đời bạn mà bạn có thể suy nghĩ tốt hơn là gì?

 3. Vì những ý nghĩ của bạn giống như một con tàu lửa, những trạm dừng nào bạn muốn đi đến trong đời sống hằng ngày của bạn?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23813919
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16907
35985
112379
201132
787759
21775269
23813919

26-11-2020 10:59:41

Đang Trực Tuyến

Đang có 678 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.