Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Speaker Details


Loading Player...

Mục sư Christine Caine là một mục sư tại Hội Thánh Hillsong và điều hành mục vụ Trang bị và Chuyển Tãi Năng Quyền. Cô giảng dạy nhiều hội thánh và đại hội khắp nơi trên thế giới. Khải tượng của cô là giúp đỡ cho mọi người vượt thắng được những thách thức trong cuộc sống để có thể đạt đến trọn vẹn tiềm năng sẵn có trong họ.

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.