Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

35.Tại Sao Sa-tan Vẫn Còn Hành Động

35.CHƯƠNG BẢY: TẠI SAO SA TAN VẪN CÒN HÀNH ĐỘNG ?

   Sự hiện diện hay vắng mặt của Satan trên sân khấu thế giới sẽ tạo nên một sự khác biệt rất lớn trong những hoạt động của con người. Tuy nhiên, hiện nay Satan không bị hạn chế trên mặt đất nầy. Những điều gian ác ngày càng gia tăng, lường gạt, vô luân, bạo tàn xảy ra khắp mọi nơi. Thật thế, khi Satan bị đuổi khỏi Thiên Đàng và bị nhốt giam ở quả đất nầy thì cơn đại nạn với tất cả những sự khủng khiếp sẽ bùng nổ ra, và tội lỗi sẽ bộc lộ mặt thật của mình trong con người gian ác. Kế đó, khi Satan bị xiềng một ngàn năm, thế giới nầy sẽ kinh nghiệm được thời đại công chính và bình an giống như những ngày trước khi con người sa ngã. Sau thời gian một ngàn năm bình an ấy, Satan được thả ra một ít lâu. Lúc bấy giờ sẽ có vô số những người nam, người nữ, dù họ hứa trung thành với Đức Chúa Trời trong kỳ một ngàn năm bình an, lại đi theo sự dụ dỗ của kẻ lừa dối để chống nghịch Đức Chúa Trời và họ sẽ bị lửa từ trời thiêu đốt trong trận chiến của Gót và Magót.

LamTheNaoDanhBaiSatan35

   Như vậy, tại sao Đức Chúa Trời cho phép Satan hành động trong thời buổi hiện tại? Đối với câu hỏi nầy chúng ta có thể trả lời như sau: Những kẻ thù của Đức Chúa Trời đã tuyên bố một số điều, và tất cả những lời tuyên bố nầy đã và đang được thử nghiệm. Mặc dù dùng hết sức mình để hoàn tất các lời tuyên bố đó, nhưng kết quả cho thấy những bằng chứng to lớn về sự thất bại của Satan ngày càng rõ nét. Khi bản báo cáo chấm dứt, toàn thế giới gian ác, bao gồm các lực lượng của Satan sẽ bị ngậm miệng và vô số người chưa được tái sanh sẽ nhìn nhận mình là những tội nhân. Trong bản cáo trạng đó, rõ ràng là con người tự định tội cho mình trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp được ban ra để mọi miệng đều phải nín lặng, những con người bây giờ tìm cách tránh né một số điều, thì những ngày đến họ phải đối diện Không ai tránh khỏi bản cáo trạng nầy. Mặc dù hiện nay Đức Chúa Trời đã sử đoán một số người chưa được tái sanh, nhưng bản ấy chưa được thi hành. Không có ân điển trong ngày thạnh nộ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không giữ sự giận của Ngài cho đến đời đời.

   Hiện nay Satan vẫn còn hành động trên thế giới nầy, có nghĩa là Cơ Đốc Nhân vẫn còn trực diện với một cuộc chiến chống lại tội lỗi và Satan. Nhờ sự tham gia vào cuộc chiến mà Cơ Đốc Nhân được học cách trở thành người đắc thắng qua quyền năng của Đấng Christ. Không có cách nào khác để một Tín đồ phát triển cá tính của mình cho bằng cách nầy. Hơn nữa, Cơ Đốc Nhân được để lại tại trần thế để làm chứng mà người ấy luôn luôn bị chống đối kịch liệt. Khi người ấy làm chứng và phục vụ Chúa trong những khả năng khác, thì người ấy đã để dành cho mình những của báu trên trời và mão triều thiên làm phần thưởng, tất cả những điều nầy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong trường hợp của Gióp, Satan có ích cho Đức Chúa Trời trong sự trưởng thành của Cơ Đốc Nhân. Satan muốn đem những thử thách đến cho con cái Đức Chúa Trời với mục đích làm cho họ lui đi, trái lại, Ngài cho phép điều đó xảy ra, không phải để làm cho Cơ Đốc Nhân thất bại, mà là để cho họ lớn lên và mạnh mẽ hơn, và càng giống Đấng Christ hơn. Dù Satan có ý xấu trong việc thử thách, nhưng Đức Chúa Trời lại khiến tất cả những điều ấy đem lại ích lợi. Sự thật ấy cũng được nhìn thấy trong cuộc đời của Phierơ, khi Chúa Jesus cảnh cáo ông rằng: Satan đòi sàng sẩy ông. Chúa nói tiếp, Ngài đã cầu nguyện cho ông và khi ông trải qua cuộc thử nghiệm nầy ông sẽ phục vụ Chúa đắc lực hơn và ông có thể làm cho anh em mình mạnh mẽ.

   Trong vũ trụ nầy không có quyền lực nào hay cá nhân nào mà không phải là đối tượng của Đức Chúa Trời. Ngay chương đầu của loạt bài nầy, chúng ta nói rằng Ngài đang cai quản cả vũ trụ nầy, dù chúng ta không thể giải thích lý do tại sao việc nầy, việc nọ xảy ra trong đời sống mình, nhưng chúng ta biết chắc một điều là tất cả những điều đó phù hợp trong chương trình của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta hoàn toàn đầu phục sự dẫn dắt của Ngài thì mọi chi tiết trong cuộc sống chúng ta đều thích hợp với ý muốn của Ngài. HALÊLUGIA ./.

Vì thế, chúng ta hoàn toàn đầu phục sự dẫn dắt của Ngài thì mọi chi tiết trong cuộc sống chúng ta đều thích hợp với ý muốn của Ngài. HALÊLUGIA ./.

Pin it

Bình luận  

# Quang Harvest 51:16 20-10-2015
Những điều gian ác ngày càng gia tăng, lường gạt, vô luân, bạo tàn xảy ra khắp mọi nơi!
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 52:16 20-10-2015
Trong bản cáo trạng đó, rõ ràng là con người tự định tội cho mình trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp được ban ra để mọi miệng đều phải nín lặng, những con người bây giờ tìm cách tránh né một số điều, thì những ngày đến họ phải đối diện Không ai tránh khỏi bản cáo trạng nầy.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 53:16 20-10-2015
Hiện nay Satan vẫn còn hành động trên thế giới nầy, có nghĩa là Cơ Đốc Nhân vẫn còn trực diện với một cuộc chiến chống lại tội lỗi và Satan.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 53:16 20-10-2015
Nhờ sự tham gia vào cuộc chiến mà Cơ Đốc Nhân được học cách trở thành người đắc thắng qua quyền năng của Đấng Christ.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 54:16 20-10-2015
Khi người ấy làm chứng và phục vụ Chúa trong những khả năng khác, thì người ấy đã để dành cho mình những của báu trên trời và mão triều thiên làm phần thưởng, tất cả những điều nầy đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 55:16 20-10-2015
Satan muốn đem những thử thách đến cho con cái Đức Chúa Trời với mục đích làm cho họ lui đi, trái lại, Ngài cho phép điều đó xảy ra, không phải để làm cho Cơ Đốc Nhân thất bại, mà là để cho họ lớn lên và mạnh mẽ hơn, và càng giống Đấng Christ hơn.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

(3 Votes)

Quang Harvest

Văn Phẩm Cơ Đốc

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 1 tháng trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 3 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 5 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

22999314
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4522
31401
164281
222481
1040495
20706962
22999314

31-10-2020 03:01:04

Đang Trực Tuyến

Đang có 810 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.