Bài Giảng Tin Lành

3 Thói Quen Của Một Tấm Lòng Lành Mạnh - Steven Furtick

StevenFurtick2020 435x290 1Bài Giảng: 3 Thói Quen Của Một Tấm Lòng Lành Mạnh
3 Habits of a Healthy Heart | Pastor Steven Furtick

'Con đã quyết tâm thực hành luật lệ Ngài mãi mãi, Cho đến tận cùng. Con ghét những kẻ hai lòng, Nhưng con yêu mến luật pháp Ngài. Ngài là nơi nương náu và thuẫn khiên của con; Con đặt hy vọng hoàn toàn vào lời Ngài.' Thi-thiên 119:112-114

><>Know what to hate | Biết ghét cái gì | ><>Know where to hide | Biết nơi ẩn náu | ><>Know how to hope | Biết cách hy vọng

Nhóm Phụ Nữ

NhomPhuNu435x290 1

Nhóm Phụ Nữ

Vua yêu thích Ê-xơ-tê hơn tất cả những mỹ nữ khác. Vua thích nàng nhất nên đội vương miện lên đầu nàng và chọn nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-Thi. Sau đó vua mở đại tiệc mừng tân hoàng hậu và mời tất cả các quan chức trong triều đình tham dự. Vua tuyên bố ngày lễ trên toàn quốc và ban phát nhiều quà tặng.

Ba Chiến Trường Thuộc Linh - Francis Frangipane

BaChienTruongThuocLinhFrancisFrangipaneFullChuong1Den17END4K435x290 1Ba Chiến Trường Thuộc Linh - Francis Frangipane

Đây là quyển sách viết về cuộc chiến thuộc linh. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục, tôi thấy có hai điều đáng quan tâm. Điều thứ nhất là chúng ta cần sự khôn ngoan. Có một câu châm ngôn của người Âu Châu cổ thật đáng để ý, đó là: “Lão luyện và dối trá sẽ luôn luôn đánh bại tuổi trẻ và nhiệt thành”. Trước khi tham dự vào cuộc chiến thuộc linh, chúng ta cần biết rõ điều này về Sa-tan.

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện - Ms An Soon Jei

QuyenNangCuaSuCauNguyenAnSoonJei435x290 1

Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện - Ms An Soon Jei

Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. 36 Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. 37 Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; 38 nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ.

7 Chìa Khóa Để Trở Thành Môn Đồ Thành Công

7ChiaKhoaDeTroThanhMonDoMsAndre1Va2 435x290 1

7 Chìa Khóa Để Trở Thành Môn Đồ Thành Công - Mục Sư Ngô Minh Hòa

Làm thế nào để chúng ta trở thành môn đồ thành công cho Chúa Jesus? Chúa Jesus muốn chúng ta trở thành môn đồ thành công cho Chúa Jesus; Môn đồ được kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời. 7 Chìa Khóa Để Trở Thành Môn Đồ Thành Công Cho Chúa Jesus 1.Chìa Khóa Đầu Tiên: Hãy Có Khải Tượng Hãy có khải tượng của Đức Chúa Trời.

3 Điều Khiến Bạn Không Chạy Được - MS Trần Mạnh Hùng

BaDieuKhienBanKhongChayDuocMSTranManhHung435x290

Ba Điều Khiến Bạn Không Thể Chạy Được - Mục Sư Trần Mạnh Hùng
Tình Dục, Tiền Bạc, Sự Kiêu Ngạo

Người trai trẻ giàu có (Mat 19:16-30; Lu 18:18-30) Mac 10: 17
Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? 18 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2918 guests and no members online

Your Language