vizh-TWenfrdees

Những Bài Hát Yêu Thích

 Youtube Icon 34076 <3 <3 <3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3

BaiHatYeuThich02

Chứng Nhân Thập tự (십자가전달자)

Sáng tác với JEON YOUNGHUN
Hát của Jo HAERi
Feat: KIM EUNHYUN
Phiên dịch của PARK GUYCHUL
Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh

Nan chi-cư-khi giạc-ưn-ja /*/ Jê-in-dung-ê quề-su /*/ Mu-ich-khằn nàl vụ-lư-sơ-sờ.
Gan-giơl-han ky-đe-oa sô-mang // vụ-cư-lớp-gì-an-khê /*/ Sip-Gia-Ga Chơn-khê-ha-sớt-nê.

/*/ Ở-đi-đơn-gì ga-ri-ra ju-uy-hê-sơ-ra-myơn. Na-nơn chơn-ha-ri gơ-sip-gia-ga /*/ Nê-mô-mê bê-in sip-gia-ga /*/ Gơ bô-hơl-e hyang-ky /*/ Ôn-sê-sang chê-ul-tê-ka-gì.

/*/ Sal-a-độ ju-rơl-uy-hê /*/ Ju-gơ-độ ju-rơl-uy-hê /*/ Sa-na ju-gơ-na nan ju-ưi-gơt /“/ Sip-gia-ga-ưi nâng-nhốc /*/ Sip-gia-ga-ưi sô-mang /*/ Nê-an-ê ju-măn sa-si-nơn-gơt /*/ Nê-sa-rang na-ưi Sip-Gia-Ga.

(3 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form