Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
 • Trang:
 • 1

CHỦ ĐỀ:

Những Phu Tù Siôn 4 năm 3 tháng trước #178

 • admin
 • admin's Ảnh đại diện Tác giả của chủ đề
 • Tắt
 • Administrator
 • Administrator
 • Quang Harvest
 • Tổng số bài viết: 212
 • Số lần được cảm ơn: 6


Ta sẽ nhận lấy các ngươi như mùi thơm tho, khi ta đem các ngươi ra khỏi giữa các dân, và nhóm các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác; và ta sẽ được tỏ ra thánh trong các ngươi ở trước mắt dân ngoại. [Ê-xê-chi-ên 20:41]

Những Phu Tù Siôn

Nay Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về. Tại xứ Is-ra-ên đầy sự vui cười. Khi các phu tù của Si-ôn về. Rồi các nước nay nói: Đức Giê-hô-va giờ làm phước lớn cho Is-ra-ên.
Cùng nhau tôn Vua vinh hiển nào hát ca ngợi Danh Ngài vì việc lớn lao, quền năng, oai nghi bởi tay Chúa. Muôn giống dân mau khen ngợi, tôn cao Jêsus: Quyền năng, vinh hiển thuộc Đấng Thánh Is-ra-ên.

Hỡi Đức Giê-hô-va xin dẫn phu tù chúng tôi về. Như các suối miền nam chảy nước lại. Xin dẫn phu tù chúng tôi về. Rồi các nước sẽ nói: Đức Giê-hô-va làm một việc lớn cho Is-ra-ên.
Ta bảo phương bắc: „Buông ra!“ và phương nam: „Chớ cầm lại!“ Hãy đem về các con trai Ta từ nơi xa! Các con gái Ta về từ nơi đầu cùng đất. Là dân ta làm nên bởi vinh hiển Ta.
CHIA SẺ NIỀM TIN
www.quangharvest.com

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

 • Trang:
 • 1

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.