Chúa Chết Vì Ta - Trần Nhật Thanh

Chúa Chết Vì Ta - Trần Nhật Thanh

"Cảm tạ Chúa chết thay vì tội nhân thế. Lòng này nguyện xin huyết Chúa tuôn rửa sạch tội ô. Cuộc đời từ đây sống trong tình yêu cao quý. Mời bạn cùng tôi sống vững tin trong tình yêu Ngài."

ChuaChetViTaTranNhatThanh1280x720web

Chúa Chết Vì TaCa sĩ: Trần Nhật Thanh | Sáng tác: Trần Nhật Thanh | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Đồi Gô-gô-tha Chúa mang cây thập tự. Lòng Ngài tan vỡ con người chối Chúa. Vì tội nhân thế Chúa đến dương trần. Làm người đau đớn ai nào có hiểu. Hạ mình hy sinh chết trên thập hình. Vì thương nhân thế Con Trời đã chết. Tội con Chúa gánh, gánh hết trên Người. Nào ai có biết Chúa chết thay tội tôi rồi. Cảm tạ Chúa chết thay vì tội nhân thế. Lòng này nguyện xin huyết Chúa tuôn rửa sạch tội ô. Cuộc đời từ đây sống trong tình yêu cao quý. Mời bạn cùng tôi sống vững tin trong tình yêu Ngài.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1418 guests and no members online

Your Language