Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Speaker: Quang Harvest

Description quangharvest_2.jpg
  • Website: www.quangharvest.com
  • Twitter: https://twitter.com/quangharvest
  • Instagram: https://instagram.com/quangharvest
  • Pinterest: https://www.pinterest.com/quangharvest
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chiaseniemtin

 


www: Speaker: Quang Harvest
Twitter profile URLhttps://twitter.com/quangharvest
Facebook profile URLhttps://www.facebook.com/quangharvest
Upcoming Events
No events

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.