Ê-sai

23Esai

Lời giới thiệu
Sách  Ê-sai  được đặt đúng như tên của nhà tiên tri người Do Thái sống tại Giê-ru-sa-lem vào nửa cuối thế kỷ thứ tám trước Công Nguyên. Sách này được chia làm ba phần chính: Chương 1–39 nói về quãng thời gian khi vương quốc Giu-đa phía Nam bị đe dọa bởi nước láng giềng hùng mạnh A-si-ri. Ê-sai nhìn thấy mối đe dọa thực sự đối với sự sinh tồn của Giu-đa không phải đơn giản là sức mạnh của A-si-ri, nhưng là tội lỗi và sự bất tuân của chính dân tộc Do Thái đối với Đức Chúa Trời, và sự thiếu lòng nhờ cậy Chúa của họ. Bằng những hành động và lời nói mạnh mẽ, nhà tiên tri đã kêu gọi dân chúng và những người lãnh đạo của họ hướng đến đời sống công bình và chính trực, đồng thời cảnh cáo họ về thảm họa bị hủy diệt nếu tiếp tục bất tuân lời Chúa.
Ê-sai cũng nói tiên tri về một thời kỳ an bình rộng khắp và sự đến của một vị Vua hoàn hảo thuộc dòng dõi vua Đa-vít.
Chương 40–55 nói về quãng thời gian khi đa số dân chúng thuộc vương quốc Giu-đa đang sống lưu đày tại Ba-by-lôn, chán nản và vô vọng. Nhà tiên tri công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Ngài và đưa họ trở về Giê-ru-sa-lem, để bắt đầu một đời sống mới. Chủ đề nổi bật của những chương này bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là Đấng nắm giữ lịch sử nhân loại, và kế hoạch của Chúa cho dân Ngài bao gồm cả nhiệm vụ rao giảng của họ cho các nước, là những người sẽ được phước thông qua dân tộc Do Thái. Những đoạn nói về “Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời” trong phần này được biết đến nhiều nhất trong Cựu Ước.
Chương 56–66 nói về sự tái đảm bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành lời hứa của Chúa cho dân Do Thái; mối quan tâm về sự công chính và công lý, đồng thời cũng kêu gọi tuân thủ luật Sa-bát, tế lễ, và cầu nguyện. Đoạn Kinh Thánh nổi bật là 61:1-2, là lời Chúa Jêsus đã sử dụng lúc khởi đầu chức vụ để diễn đạt sự kêu gọi của Ngài
Bố cục
Những lời cảnh cáo và lời hứa (1:1 – 12:6)
Sự hình phạt dành cho các nước (13:1 – 23:18)
Sự phán xét của Chúa đối với thế giới (24:1 – 27:13)
Những lời cảnh cáo và lời hứa khác (28:1 – 35:10)
Vua Ê-xê-chia của Giu-đa và nước A-si-ri (36:1 – 35:10)
Sứ điệp về lời hứa và niềm hi vọng (40:1 – 55:13)
Những cảnh cáo và lời hứa (56:1 – 66:24)
Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu. Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.
 
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1620 guests and no members online

Your Language