", "address" : "" } }
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 

Đại Hội Phục Sinh Berlin 19-22.04.2019

From Friday 19 April 2019 -  08:00
To Monday 22 April 2019 - 17:00
Hits : 1022
by Quang Harvest
Contact Liên lạc: Mr. Đỗ Đức Xuân | 0049176 60466021 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DaiHoiPhucSinh2019 1280x720

Đại Hội Phục Sinh Berlin 19-22.04.2019

Hãy Đứng Lên Và Tỏa Sáng Ra! Vì Ánh Sáng Ngươi Đã Đến, Và Vinh Quang Đức Giê-hô-va Đã Chiếu Sáng Trên Ngươi.

(Ê-sai 60:1)

Lệ phí:

Từ 0-2 tuổi miễn phí

3-12 tuổi: 60€

13 tuổi trở lên: 120€

Thời gian:
19-22/04/‘19
(thứ sáu đến thứ hai)

Liên lạc:
Mr. Đỗ Đức Xuân
0049176 60466021
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 
The event started -557 days ago
 
 
 
No Location Specified

Thêm bình luận

 

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.