Trường Kinh Thánh Quốc Tế ISOM Cấp1 A1-A5

isom logo

Trường Kinh Thánh Quốc Tế ISOM Cấp1 A1-A5 

Trường Kinh Thánh Quốc Tế ISOM  - Món Quà Cho Những Người Muốn Phục Vụ Chúa

Giới Thiệu Giáo Trình Học ISOM Liên Hệ: www.ministrydegree.org

Nếu bạn có sự thôi thúc trong lòng muốn dấn thân hầu việc Chúa chắc chắn bạn phải nghĩ đến sự học hỏi thêm về Lời Chúa. Nếu như bạn có đủ điều kiện để theo học với những vị giáo sư đầy ơn Chúa và có những quá trình làm việc chứng tỏ sự xức dầu từ Chúa, bạn sẽ chọn ai?

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
Hy Vọng & Tình Yêu
www.quangharvest.com
Email: info@quangharvest.com

Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật

Bitte JavaScript aktivieren, um das Formular zu senden