Hãy Hát Mừng Lên - Hạnh Lê Ft Phúc Lê

Hãy Hát Mừng Lên - Hạnh Lê Ft Phúc Lê

"Ta thay chán buồn lên chỉ còn có vui mừng. Reo vui hát về công việc Cha. Hãy reo hát mừng lên như thật chúng ta đây. Reo vui hát tình yêu nơi Ngài. Giê-xu chính là Vua tể trị ở nơi này. Nước Chúa khắp mọi nơi loan ra. Bóng sự chết lìa xa trong ánh sáng của Ngài. Reo vui hát tình yêu nơi Ngài. Khắp trái đất ca tụng, ta nghe đại dương vang. Khắp trái đất hát vang Giê-xu là Vua."

HayHatMungLenLeHongPhucLeThiHanhEps24 Thumbnail Youtube1280x720

Hãy Hát Mừng Lên | Trình bày: Hạnh Lê & Phúc Lê| Sáng tác: Phúc Lê  | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ta thay chán buồn lên chỉ còn có vui mừng. Reo vui hát về công việc Cha. Hãy reo hát mừng lên như thật chúng ta đây. Reo vui hát tình yêu nơi Ngài. Giê-xu chính là Vua tể trị ở nơi này. Nước Chúa khắp mọi nơi loan ra. Bóng sự chết lìa xa trong ánh sáng của Ngài. Reo vui hát tình yêu nơi Ngài. Khắp trái đất ca tụng, ta nghe đại dương vang. Khắp trái đất hát vang Giê-xu là Vua.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7015 guests and no members online

Your Language