Album Thánh Ca

Những Bài Hát Yêu Thích

 Youtube Icon 34076 <3 <3 <3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3<3 <3

BaiHatYeuThich02

Chứng Nhân Thập tự (십자가전달자)

Sáng tác với JEON YOUNGHUN
Hát của Jo HAERi
Feat: KIM EUNHYUN
Phiên dịch của PARK GUYCHUL
Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh

Nan chi-cư-khi giạc-ưn-ja /*/ Jê-in-dung-ê quề-su /*/ Mu-ich-khằn nàl vụ-lư-sơ-sờ.
Gan-giơl-han ky-đe-oa sô-mang // vụ-cư-lớp-gì-an-khê /*/ Sip-Gia-Ga Chơn-khê-ha-sớt-nê.

/*/ Ở-đi-đơn-gì ga-ri-ra ju-uy-hê-sơ-ra-myơn. Na-nơn chơn-ha-ri gơ-sip-gia-ga /*/ Nê-mô-mê bê-in sip-gia-ga /*/ Gơ bô-hơl-e hyang-ky /*/ Ôn-sê-sang chê-ul-tê-ka-gì.

/*/ Sal-a-độ ju-rơl-uy-hê /*/ Ju-gơ-độ ju-rơl-uy-hê /*/ Sa-na ju-gơ-na nan ju-ưi-gơt /“/ Sip-gia-ga-ưi nâng-nhốc /*/ Sip-gia-ga-ưi sô-mang /*/ Nê-an-ê ju-măn sa-si-nơn-gơt /*/ Nê-sa-rang na-ưi Sip-Gia-Ga.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 501 guests and no members online

Your Language