Album Thánh Ca

Chúa Đến Đem Bình An - Ca Sĩ Trần Nhật Thanh

Một đời sống mới Chúa đem đến cho nhân loại. Lời Ngài đã hứa sẽ ban cho ai nhận tin. Chúa mang đến an vui thay niềm lo lắng. Lời hứa khi xưa không hề thay đổi. Dẫu tháng năm nước chảy đá mòn.

ChuaDenDemBinhAnTranNhatThanh1280x720

Chúa Đến Đem Bình An | Ca sĩ & sáng tác: Trần Nhật ThanhVideo Karaoke: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV

Một đời sống mới Chúa đem đến cho nhân loại. Lời Ngài đã hứa sẽ ban cho ai nhận tin. Chúa mang đến an vui thay niềm lo lắng. Lời hứa khi xưa không hề thay đổi. Dẫu tháng năm nước chảy đá mòn. Vì người Chúa đến, đến ban chúng ta hy vọng Và được đổi mới sống trong phước ân Ngài ban. Hãy phó hết tương lai cho Ngài dẫn dắt. Tội lỗi năm xưa được Ngài tha hết. Chúa Giê-xu đến ban bình an. Tung hô ca vang tình yêu Chúa Con Trời. Giê-xu sinh ra vì tội lỗi con người. Xuống nơi dương trần u tối. Ha-lê-lu-gia ngợi khen Chúa Giê-xu Trên ngôi cao sang vì ta chết thay rồi. Cứu ta khỏi chốn lầm than. Đưa ta về chốn thiên đàng.

Một đời sống mới Chúa đem đến cho nhân loại. Lời Ngài đã hứa sẽ ban cho ai nhận tin. Chúa mang đến an vui thay niềm lo lắng. Lời hứa khi xưa không hề thay đổi. Dẫu tháng năm nước chảy đá mòn. Vì người Chúa đến, đến ban chúng ta hy vọng Và được đổi mới sống trong phước ân Ngài ban. Hãy phó hết tương lai cho Ngài dẫn dắt. Tội lỗi năm xưa được Ngài tha hết. Chúa Giê-xu đến ban bình an. Tung hô ca vang tình yêu Chúa Con Trời. Giê-xu sinh ra vì tội lỗi con người. Xuống nơi dương trần u tối. Ha-lê-lu-gia ngợi khen Chúa Giê-xu Trên ngôi cao sang vì ta chết thay rồi. Cứu ta khỏi chốn lầm than. Đưa ta về chốn thiên đàng. *Bạn ơi hãy đến đón tin nhận Ngài. Tình yêu cao quý Chúa đang gọi mời. Yêu thương đợi chờ đón mời. *Bạn ơi hãy đến đón tin nhận Ngài. Tình yêu cao quý Chúa đang gọi mời. Yêu thương đợi chờ đón mời.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3204 guests and no members online

Your Language