Album Thánh Ca

Con Cần Chúa - Gia đình Y Chel Nie

Khi vui hay khi buồn. Khi vui hay khi buồn. Con cũng cần Chúa luôn. Mai đây sẽ thế nào. Mai đây sẽ thế nào. Mai đây sẽ thế nào. Mai đây sẽ thế nào. Con cũng cần Chúa luôn. Mai đây sẽ thế nào. Mai đây sẽ thế nào. Ta cũng cần có nhau.

ConCanChuaFamilyYChelNie1280x720

Con Cần Chúa | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Ca sĩ: Gia đình Y Chel Nie | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com

Lyrics: Chúa ôi, con cần Ngài. Chúa ôi, con cần Ngài. Chúa ôi, con cần Ngài. Con cần Ngài lắm Chúa ôi. Tâm linh con vui mừng. Tâm linh con vui mừng. Con vui mừng lắm Chúa ôi. Khi vui hay khi buồn. Khi vui hay khi buồn. Khi vui hay khi buồn. Khi vui hay khi buồn. Con cũng cần Chúa luôn. Mai đây sẽ thế nào. Mai đây sẽ thế nào. Mai đây sẽ thế nào. Mai đây sẽ thế nào. Con cũng cần Chúa luôn. Mai đây sẽ thế nào. Mai đây sẽ thế nào. Ta cũng cần có nhau.

English: Oh Lord I need you. Oh Lord I need you. Oh Lord I need you. I need you so much Lord. My hearts filled with joy. My hearts filled with joy. I am so joy full Lord. When happy or sad. When happy or sad. When happy or sad. I just need you Lord. How will tomorrow be. How will tomorrow be. How will tomorrow be. I always need you Lord. How will tomorrow be. I always need you Lord. We will need each other..

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8532 guests and no members online

Your Language