Album Thánh Ca

Đấng Cho Tôi Ngước Đầu Lên - Isaac Thái

Đấng cho tôi ngước đầu lên. Ngài là cái khiên che chở tôi. Ngài là vinh quang của tôi. Đấng cho tôi ngước đầu lên. Ngài là cái khiên che chở tôi. Ngài là vinh quang của tôi. Đấng cho tôi ngước đầu lên.

DangChoToiNguocDauLenIsaacThaiEps97 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Đấng Cho Tôi Ngước Đầu Lên | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Ca sĩ: Isaac Thái | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com

Lyrics: Khi tôi nói chân tôi trượt ngã, thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ tôi. Khi tư tưởng tôi bộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi. Ngài là cái khiên che chở tôi, Ngài là vinh quang của tôi. Đấng cho tôi ngước đầu lên. Ngài là cái khiên che chở tôi. Ngài là vinh quang của tôi. Đấng cho tôi ngước đầu lên. Ngài là cái khiên che chở tôi. Ngài là vinh quang của tôi. Đấng cho tôi ngước đầu lên. Ngài là cái khiên che chở tôi. Ngài là vinh quang của tôi. Đấng cho tôi ngước đầu lên.

English: When I say my foot stumbles, His love and mercy lifts me up. When my thoughts are confused in my mind, then His comforting makes my spirit glad. He is the shield covering me. He is my glory, the One who lifts my head. He is the shield covering me. He is my glory, the One who lifts my head.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7909 guests and no members online

Your Language