Album Thánh Ca

Mong Ngày Chúa Trở Lại - Lê Nguyệt Anh

Nơi thiên quốc Chúa dành cho con. Nơi thiên quốc Chúa dành cho con. Nơi thiên quốc Chúa dành cho con. Nơi thiên quốc ôi đẹp tuyệt vời. Đồng ngợi khen vương quốc thiên đàng. Đồng ngợi khen vương quốc thiên đàng.

MongNgayChuaTroLAiLeNguyenAnhEps99 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Mong Ngày Chúa Trở Lại | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Ca sĩ: Lê Nguyệt Anh | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com

Lyrics: Con mong gặp Ngài. Con mong gặp Ngài và mong ngày Chúa trở lại. Chúa đón chúng con về nơi vương quốc của Ngài. Nơi thiên quốc Chúa dành cho con. Nơi thiên quốc ôi đẹp tuyệt vời. Đồng ngợi khen vương quốc thiên đàng. Đồng ngợi khen vương quốc thiên đàng. Con mong gặp Ngài. Con mong gặp Ngài và mong ngày Chúa trở lại. Chúa tiếp rước con về nơi vương quốc của Ngài. Nơi thiên quốc Chúa dành cho con. Nơi thiên quốc Chúa dành cho con. Nơi thiên quốc Chúa dành cho con. Nơi thiên quốc ôi đẹp tuyệt vời. Đồng ngợi khen vương quốc thiên đàng. Đồng ngợi khen vương quốc thiên đàng. Đồng ngợi khen vương quốc thiên đàng. Đồng ngợi khen vương quốc thiên đàng. Đồng ngợi khen vương quốc thiên đàng.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8772 guests and no members online

Your Language