Album Thánh Ca

Tôn Vinh Live - Hãy Vỗ Tay Vui

Ngài đã phá tan vua trần gian, quyền ma vương. Ngài đắc thắng quyền tối tăm trong khải hoàn ca. Mọi quyền năng chí cao, chúc tôn, hiển vinh thuộc duy Chúa! Ha-le-lu-ja!

HoiThanhDavidBerlinHayVoTayVui1280X720

Tôn Vinh Live - Hãy Vỗ Tay Vui | Trình bày: HT David Berlin Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu |  www.quangharvest.com | Youtube: SongHyVongTv

Lyrics: Verse: Hãy vỗ tay vui reo mừng lên! Vua chúng ta chính Giê-xu. Hãy vỗ tay vui reo mừng lên! Vua chúng ta chính Giê-xu. Vì Ngài trên ngôi Vua đang trị vì. Vì Ngài trên ngôi Vua đang trị vì. Chorus: Ngài đã phá tan vua trần gian, quyền ma vương. Ngài đắc thắng quyền tối tăm trong khải hoàn ca. Mọi quyền năng chí cao, chúc tôn, hiển vinh thuộc duy Chúa! Ha-le-lu-ja!

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 100.000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/@songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1417 guests and no members online

Your Language