Album Thánh Ca

Yêu Chúa Thiết Tha - Quả Nguyễn

Giê-xu, con yêu Chúa trọn đời con. Khi ai đang xa lánh mặt Ngài, Chúa buồn thế nhân, con người cớ sao đành xa lìa Chúa? Giê-xu, con tôn Chúa là Vua, con dâng tiếng hát ngợi ca. Hô-sa-na, vinh quang Chúa, Con Trời đến.

YeuChuaThietThaQuaNguyen1280X720

Yêu Chúa Thiết Tha | Trình bày: Quả Nguyễn | Sáng tác: Châu Hồng Sơn | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Youtube: Song Hy Vong TV

Lyrics: Giê-xu, con yêu Chúa trọn đời con, con dâng tiếng hát ngợi khen. Hô-sa-na, tôn vinh Chúa, Con Trời đến. Chúa đến với cõi lòng con, Chúa đến với cõi đời con, ơn yêu thương Thiên Phụ, con lấy chi đền đáp ơn Cha? Tình Ngài cho con đẹp quá, vì sao Cha mãi thương con? Trong niềm vui tâm con dâng tràn, con nguyện xin yêu Chúa thiết tha.

Giê-xu, con yêu Chúa trọn đời con. Khi ai đang xa lánh mặt Ngài, Chúa buồn thế nhân, con người cớ sao đành xa lìa Chúa? Giê-xu, con tôn Chúa là Vua, con dâng tiếng hát ngợi ca. Hô-sa-na, vinh quang Chúa, Con Trời đến. Chúa đến với cõi lòng con, Chúa cứu vớt đời con, ơn yêu thương Thiên Phụ, con lấy chi đền đáp ơn Cha? Tình Ngài cho con đẹp quá, vì sao Chúa mãi thương con? Trong niềm vui đôi môi rung động, con thầm xin yêu Chúa thiết tha! Yêu Chúa không phai! Yêu Chúa không vơi! Yêu Chúa suốt đời.

(Giăng 21:16)

English Version: Love God Dearly

Jesus, I will love You all my life I sing praises Hosanna, glorify the Lord, the Son of God is coming. God comes into my heart God comes into my life Father's love How do I repay You, Father? Your love is so beautiful to me Why do You always love me, Father? In the joy, my heart overflows I do love God deeply of my own choice Jesus, I lwill love You all my life When someone is shunned from His face, God is so sad, Why do people leave God? I honor You as King, I sing praises. Hosanna, glory to the Lord, the Son of God is coming. God come to my heart, God save my life, Heavenly Father's love, How do I repay the Father? Your love for me is so beautiful, Why does God always love me? In joy the lips quiver, I secretly love God dearly! Love God without fading! Love God without end! Love God forever.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 6476 guests and no members online

Your Language