Album Thánh Ca

Yêu Chúa - Vân Thuyên

Chính những lúc ấy con yêu Ta nhiều. Đem tin yêu đến xóa đi buồn đau. Ban cho như Ta từng ban cho con hoài. Cầu xin Chúa tha tội con. Lời Giê-xu phán con nguyện vâng lời.

YeuChuaVanThuyenEps90 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Yêu Chúa | Sáng tác: Khuyết danh, Thánh Ca Tin Lành |  Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: 1.Bao nhiêu năm tháng con ơi cùng Ta. Khi con nguy khốn Ta luôn cạnh bên. Khuyên lơn đỡ nâng, dìu con qua gian nan trong cuộc đời. Đời con luôn sáng tươi. ĐK: Chính những lúc ấy con yêu Ta nhiều. Đem tin yêu đến xóa đi buồn đau. Ban cho như Ta từng ban cho con hoài. Cầu xin Chúa tha tội con. Lời Giê-xu phán con nguyện vâng lời. 2.Anh em đang khổ quanh con ngày đêm. Sao con không đến sẽ chia niềm đau. Giúp đỡ ủi an người anh em cô đơn trong nghèo nàn. Lời Ta ban hỡi con lòng nhớ chăng?
Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4892 guests and no members online

Your Language