Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 Tôn Vinh /  admin /  29 Tháng 3 2020 /  15 views

Trên đồi Gô-gô-tha Giê-xu khổ mang thập hình.

Vì tội nhân Con Trời đã đến.
Nơi Gô-tha nhân loại đã đóng đinh Ngài.
Bao lằn roi Chúa mang Giê-xu huyết tuôn vì ai?
Chuộc tội con Giê-xu đã chết.
Trên thập giá Chúa treo thân mình.
Yêu thương con thân Chúa huyết tuôn.
Dang hai tay, Chúa gánh thay rồi.
Vì sao, vì sao Giê-xu đã chết?
Yêu thương con Chúa phải hy sinh.
Gươm dao đâm hông Chúa huyết tuôn.
Vì ai, Chúa phải hy sinh thân mình.

 

Tình Yêu Trên Gô-gô-tha

Ca sĩ: Trần Nhật Thanh
Video Karaoke: Quang Harvest
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
Hy Vọng & Tình Yêu
Youtube: SongHyVongTV
www.quangharvest.com

Add Your Comments

Related Videos

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.