Print this page
Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 14:44

Đại Hội Phục Sinh p2016

Written by
Rate this item
(2 votes)
Read 743 times Last modified on Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 14:46
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Mới nhất từ Quang Harvest