Print this page
Thứ tư, 31 Tháng 5 2017 09:43

I Sa-mu-ên‬ ‭17:37

Written by
Rate this item
(1 Vote)

1Samuen17x37

"Đa-vít lại nói: Đức Giê-hô-va ĐÃ giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ẮT SẼ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia. Sau-lơ đáp rằng: Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi!“ I Sa-mu-ên‬ ‭17:37‬ ‭

Khi Đa-vít đối đầu với người lực sĩ Gô-li-át, thì Đa-vít đã nghĩ lại những lúc mình đã từng chiến thắng những con sư tử và những con gấu thể nào, và điều đó thêm can đảm cho Đa-vít trong tình trạng hiện tại. Nếu bạn đang trải nghiệm một thời gian khó khăn, hãy nhớ rằng đây có thể KHÔNG PHẢI LÀ LẦN ĐẦU. Bạn đã từng vượt qua điều khó khăn đó lần trước và có thể đã học được một số điều quý giá, và bạn sẽ lại vượt qua tiếp lần này. Hãy làm như Đa-vít và nhớ lại những thành công của bạn lúc trước. Sau đó hãy mở KINH THÁNH ra và xem Đức Chúa Trời nói gì.

MỌI SỰ SẼ TRỞ NÊN TỐT HƠN. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó!

Read 843 times Last modified on Thứ hai, 22 Tháng 6 2020 22:20
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Mới nhất từ Quang Harvest