Print this page
Thứ năm, 16 Tháng 8 2018 14:54

Đại Hội Phục Hưng Magdeburg 2018d

Written by
Rate this item
(2 votes)
Read 795 times Last modified on Thứ năm, 16 Tháng 8 2018 14:56
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Mới nhất từ Quang Harvest