Print this page

Mong

Written by
Rate this item
(4 votes)

Mong

Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ [1 Cô-rinh-tô 13:8]

Read 1633 times Last modified on Thứ năm, 18 Tháng 6 2020 21:30
Quang Harvest

Chia Sẻ Niềm Tin | Faith | Hope | Lovewww.quangharvest.com

Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. [1 Cô-rinh-tô 13:13]

Mới nhất từ Quang Harvest