Đại Hội Phục Sinh 2016 (18)

Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 14:39

Đại Hội Phục Sinh m2016

Written by

Của Lễ Cảm Tạ Và Ngợi Khen

MS Trần Mạnh Hùng - Quang Harvest

Thứ năm, 27 Tháng 4 2017 14:39

Đại Hội Phục Sinh l2016

Written by

Của Lễ Của Êli

MS Trần Mạnh Hùng - Quang Harvest

Page 2 of 4

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form