Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Kinh Thánh Theo Chủ Đề

Chủ nhật, 01 Tháng 7 2018 20:06

Vui Hưởng Tự Do Trong Đấng Christ

Written by

Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc sách của Cô-lô-se và sẽ là tuyệt vời cho cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu | Ngày 1 trong 2 ngày:

Lời đạt và chào-thăm
'Phao-lô, theo ý-muốn Đức Chúa Trời, làm sứ-đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung-tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân-điển và sự bình-an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! Trong khi chúng tôi cầu-nguyện cho anh em không thôi, thì cảm-tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. ' Cô-lô-se 1:1-3 Phao-lô, theo ý-muốn Đức Chúa Trời, làm sứ-đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ, cùng Ti-mô-thê là anh em, gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung-tín trong Đấng Christ: nguyền xin anh em được ân-điển và sự bình-an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! Trong khi chúng tôi cầu-nguyện cho anh em không thôi, thì cảm-tạ Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta.' Cô-lô-se 1:1-3.

Thứ tư, 27 Tháng 6 2018 18:22

10 Cánh Cửa Mở Đường Cho Ma Quỷ

Written by

eye 716008 1920

10 Cánh Cửa Mở Đường Cho Ma Quỷ

1) Tính Xác Thịt – Rô-ma 8:6

“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.”
Tính xác thịt thì chăm nhìn ngắm các sự việc thế gian và xác thịt. Khi để cho tính xác thịt ở trong tâm trí, nó sẽ xâm lấn vào tâm hồn và sẽ chiếm giữ bạn hoàn toàn. Tính xác thịt bao gồm việc xem ti-vi, đọc báo và tạp chí, nghe tin tức thế giới.

Thứ sáu, 04 Tháng 5 2018 20:24

Sự Chết

Written by

SuChet01

Chết là cái mà bất kỳ ai cũng sẽ phải đối diện. Đã có quá nhiều câu hỏi được đặt ra và chúng có thể làm cho chúng ta bị lay động. Lịch đọc 7-ngày này sẽ gửi đến cho bạn một cái nhìn vắn tắt cách Kinh Thánh nói về việc tìm kiếm sức lực cùng sự an ủi trong việc đối diện với cái chết.

Thứ sáu, 04 Tháng 5 2018 20:09

Sự Nóng Giận Và Ghen Ghét

Written by

SuNongGianVaGhenGhet02

Sự tức giận là một vấn đề mà ai cũng phải đối mặt tại một số thời điểm. Kế hoạch 7-ngày đây sẽ mang đến cho bạn quan điểm Kinh Thánh về vấn đề này thông qua những phân đoạn nhỏ dành cho mỗi ngày đọc. Bạn hãy đọc phân đoạn Kinh Thánh, dành một chút thời gian để suy ngẫm về bản thân bạn một cách thành thật nhất và rồi hãy để Chúa phán với tình huống của bạn.

Thứ năm, 03 Tháng 5 2018 17:01

Sự Lạm Dụng

Written by

SuLamDung02

Chẳng ai đáng bị lạm dụng. Chúa yêu bạn, và Ngài muốn bạn được quan tâm và trân trọng. Không có lầm lỗi, thiếu sót, hay sự hiểu lầm nào có thể biện hộ cho việc lạm dụng về thể xác, tình dục, hay tâm lý. Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời khao khát công lý, tình yêu thương, và sự yên ủi cho mỗi cá nhân.

Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 21:50

Câu Chuyện Phục Sinh 2/2

Written by

CauChuyenPhucSinh01

THỨ SÁU - Phao-lô viết trong Phi-líp đoạn 3 rằng ông muốn "được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài." Tưởng chừng như chúng ta không thể có được trải nghiệm như vậy, nhưng điều kỳ diệu qua câu chuyện này chính là việc chúng ta có thể thật sự nhận biết Đấng Christ. Khi nhìn xem sự bình an, vui mừng, yên tịnh, và ân điển rạng soi qua tất cả tăm tối, chúng ta có thể nhận biết sự tuyệt diệu được "trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài" là như thế nào. Cuộc đời của Chúa Giêsu hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không mang nỗi lo trần thế nào nữa sau khi giao phó mẹ Ngài cho môn đồ Ngài thương. Tài sản duy nhất là chiếc áo xống cũng bị lính canh đem đi đánh bạc. Một sự bình dị vô song. Sự tập trung cao độ. Cung hiến cho mục đích Đức Chúa Trời. Và sự tín nhiệm tuyệt đối vào Chúa Cha. Tất cả đáng để chúng ta mong ước noi theo.

Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 21:08

Câu Chuyện Phục Sinh 1/2

Written by

CauChuyenPhucSinh01

THỨ HAI - Phân đoạn này minh họa một trong những mục đích chính của Chúa Giêsu trên đất: trở thành tấm gương điển hình cho cách sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán, "Hãy làm theo ta." Điều tuyệt diệu nhất trong mạng lệnh này là Chúa đã thêm sức để chúng ta thực hiện nó. Ngài không đòi hỏi chúng ta cố gắng bằng sức mình để sống như Con Đức Chúa Trời - chính sự Chúa phục sinh đã ban cho chúng ta sức mạnh từ Ngài. Hôm nay bạn hãy suy ngẫm về tấm gương Chúa Giêsu để lại. Trong hoàn cảnh và các mối quan hệ của chính bạn, "rửa chân" sẽ là những hành động nào? Bạn có thể phục vụ người khác theo cách căn bản nhất mà Chúa đã làm như thế nào?

 
Page 1 of 4

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.