Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Kinh Thánh Theo Chủ Đề

Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 20:46

Sự Bảo Đảm

Written by

SuBaoDam01

Chúa mong muốn bạn có sự bảo đảm rằng mình đã được tha thứ! Sự bảo đảm ấy tăng trưởng qua việc tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Ngài. Các câu Kinh Thánh sau nếu được thuộc lòng có thể sẽ giúp bạn nương cậy chắc chắn nơi Chúa suốt đời. Hãy để cuộc sống bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh!

Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 14:12

Hành Động Ăn Năn

Written by

HanhDongAnNan01

Ăn năn là một trong những hành động then chốt khi mỗi cá nhân nhận biết Chúa là Cứu Chúa của chính mình. Ăn năn là hành động của chúng ta, và tha thứ là sự đáp lại của Chúa bằng tình yêu hoàn hảo của Ngài cho chúng ta. Trong kế hoạch 5 ngày này, bạn sẽ đọc một đoạn Kinh Thánh kèm tĩnh nguyện ngắn mỗi ngày, được sắp xếp để giúp bạn hiểu hơn về tầm quan trọng của việc ăn năn trên bước đường với Đấng Christ. 

Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 14:03

Thái Độ

Written by

ThaiDo01

Có thái độ đúng đắn trong mọi hoàn cảnh là một thử thách thật sự. Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp bạn tìm hiểu quan điểm của Kinh Thánh, kèm theo một phân đoạn ngắn để đọc mỗi ngày. Hãy đọc đoạn ấy, thành thật kiểm điểm mình và để Chúa phán với hoàn cảnh của bạn. 

Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 13:35

Ngồi Lê Đôi Mách

Written by

NgoiLeDoiMach01

Lời chúng ta nói có quyền năng phi thường, có thể gây dựng hoặc phá hủy. Việc ngồi lê đôi mách lại đặc biệt độc hại. Vậy thì lời nói chiếm vai trò nào trong cuộc sống của bạn - đem đến sự sống hay sự phá hủy người khác? Kế hoạch bảy ngày này sẽ giúp bạn hiểu rằng Chúa rất nghiêm khắc với những gì bạn nói ra. Hãy yên tịnh và lắng nghe Lời Ngài phán. 

Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 12:33

Sự Trông Cậy

Written by

SuTrongCay01

Sự trông cậy là một phần nền tảng đức tin của Cơ Đốc nhân. Sự trông cậy của bạn tăng trưởng qua việc tương giao với Chúa và suy gẫm Lời Ngài. Các câu Kinh Thánh sau nếu được thuộc lòng có thể sẽ giúp bạn nương cậy nơi Chúa suốt đời. Hãy để cuộc sống bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh!

Thứ ba, 01 Tháng 5 2018 12:00

Chịu Thử Thách

Written by

ChiuThuThach01

Chịu đựng thử thách là một phần nền tảng đức tin của Cơ Đốc nhân - 2 Ti-mô-thê 3:12. Trong lúc hoạn nạn, mối tương giao với Chúa và việc suy gẫm Lời Ngài sẽ giúp bạn có được thái độ đẹp lòng Ngài. Những câu Kinh Thánh sau nếu được ghi nhớ sẽ khích lệ và giúp bạn phản ứng theo ý Chúa trong cơn thử thách. Hãy để cuộc đời bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh.

Thứ ba, 01 Tháng 5 2018 11:37

Lời Cầu Nguyện Của Chúa Giê-xu

Written by

LoiCauNguyenCuaChuaJesus01

Chúng ta nhận biết được tầm quan trọng của sự trò chuyện trong tất cả các mối quan hệ, và mối quan hệ của chúng ta với Chúa cũng không ngoại lệ. Chúa rất mong chờ được nghe chúng ta trò chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện - một kỷ luật thuộc linh mà ngay cả Con Một của Ngài - Chúa Giê-xu - cũng phải rèn tập. Trong kế hoạch đọc này, bạn sẽ được học hỏi từ gương mẫu là Chúa Giê-xu, được nhận lấy thử thách bước ra khỏi mớ hỗn độn của cuộc sống để rồi trải nghiệm sức mạnh và sự hướng dẫn mà sự cầu nguyện mang lại.

Page 2 of 4

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.