Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Displaying items by tag: Chúa Jêsus Ơi, Con Cần Ngài

Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 14:36

Chúa Jêsus Ơi, Con Cần Ngài

ChuaJesusOiConCanNgai01

Chúa Jêsus Ơi, Con Cần Ngài
Chúng ta hay tự thỏa mãn với những gì đang có mà không nhận ra rằng, điều chúng ta thực sự cần là được trọn vẹn trong Đấng Christ. Thật không dễ để chúng ta nhận biết đường lối mình thường khác với đường lối của Chúa, dù cho chúng ta có sinh trưởng trong môi trường Cơ Đốc hay không, bởi vì bản chất con người là tội lỗi và hội thánh vẫn phải sống giữa thế gian, chúng ta vô tình nhiễm lấy những thói quen, hành động, cách suy nghĩ và lý luận từ nhiều nguồn khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ.

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.