Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Displaying items by tag: Năng Lực Của Một Lời

Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 14:41

Năng Lực Của Một Lời

NangLucCuaMotLoi01

Đưa ra quyết định đầu năm không thực hiện được!
50% người ra quyết định thường thất bại ở cuối tháng Giêng và 9 trên 10 người từ bỏ ở tháng 3! Vì vậy, thay vì đưa ra quyết định, chỉ cần Một Lời cho một năm...nhưng nhớ cẩn thận! Nó có lẽ chỉ thay đổi bạn.

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.