Khắc Ghi Ơn Ngài - Nguyễn Hoàng Nam & Tina Huỳnh

Khắc Ghi Ơn Ngài - Hoàng Nam & Tina

KhacGhiOnNgai NguyenHoangNamCover1280x800 min

Khắc Ghi Ơn Ngài | Tường Khanh, Tina Ngọc Nữ, Nguyễn Hoàng Nam | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm |  www.quangharvest.com

Từng ngày trôi qua nhanh, cuộc đời thêm tươi xanh vì ta có Chúa đi cùng. Nhìn vào không gian bao la, lòng ngợi khen dâng lên Cha, Chúa Đấng lạ lùng. Ngày xưa bao phen gian nan, nhiều phiền ưu ta riêng mang. Nhờ Cha dìu bước. Hỡi Cứu Chúa Vua yêu thương sẽ mãi mãi trong tim con, khắc ghi tình Ngài. Tình yêu Thiên Chúa ban, thế gian còn nhớ. Xuân qua, đông đến gần tuyết trắng mênh mông. Tình yêu Thiên Chúa ban sẽ không tàn úa. Qua đi bao tiếc buồn bấy nhiêu ơn hồng.
Mời bạn trông lên Cha, từng ngày ban cho ta xoá hết lỗi lầm. Dù đời tôi không ra chi, Ngài yêu tôi không chia ly, chẳng phút xa lìa. Ngày xưa bao phen gian nan, nhiều phiền ưu ta riêng mang, nhờ Cha dìu bước. Hỡi Cứu Chúa Vua yêu thương sẽ mãi mãi trong tim con, khắc ghi tình Ngài.
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 10729 guests and no members online

Your Language