Lời Hát Từ Trái Tim - Tina Ngọc Nữ

Lời Hát Từ Trái Tim - Tina Ngọc Nữ

TinaNgocNu LoiHatTuTraiTimCover2

Tạ Ơn Cha | David Đông | Tina Huỳnh | Lời Hát Từ Trái Tim | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com

Tạ ơn Cha đã ban cho con cuộc đời mới, tạ ơn Cha xuống phước ơn cho đời sống con. Con cám ơn Cha luôn gìn giữ, Cha dắt đưa con suốt ngày đêm. Cha là thuẫn che, là nơi náu nương đời con. Tạ ơn Cha Đấng ban cho gia đình hạnh phúc. Tạ ơn Cha dắt con qua tháng ngày khổ đau. Con xin tạ ơn, lòng ghi nhớ công ơn Cha ngày đêm. Có Chúa là nhất cho cuộc đời. Ơi hò hò ơi! Khắc ghi ơn Ngài, sống cho danh Ngài, là danh trên hết mọi danh. Ơi hò hò ơi! Có Cha trong đời, tâm hồn phơi phới hát lên khúc tạ ơn Chúa.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4749 guests and no members online

Your Language