vizh-TWenfrdees

Events calendar

 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Wednesday, September 1
 • Thursday, September 2
 • Friday, September 3
 • Saturday, September 4
 • Sunday, September 5
 • Monday, September 6
 • Tuesday, September 7
 • Wednesday, September 8
 • Thursday, September 9
 • Friday, September 10
 • Saturday, September 11
 • Sunday, September 12
 • Monday, September 13
 • Tuesday, September 14
 • Wednesday, September 15
 • Thursday, September 16
 • Friday, September 17
 • Saturday, September 18
 • Sunday, September 19
 • Monday, September 20
 • Tuesday, September 21
 • Wednesday, September 22
 • Thursday, September 23
 • Friday, September 24
 • Saturday, September 25
 • Sunday, September 26
 • Monday, September 27
 • Tuesday, September 28
 • Wednesday, September 29
 • Thursday, September 30

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form