Ngài Là Cứu Chúa Của Con - Ngọc Nguyễn FT HDB

Ngài Là Cứu Chúa Của Con - Ngọc Nguyễn FT HDB

"Ngài là Cứu Chúa của con, nguồn hy vọng hiển vinh. Ngài là Đấng sáng tạo con, để khen ngợi sự hiển vinh. Ngài là Cứu Chúa của con, nguồn hy vọng hiển vinh. Ngài là Đấng sáng tạo con, dùng con làm người tôn vinh. Nhờ Ngài ban Đức Thánh Linh ấn chứng lòng. Một niềm tin không chuyển lay, với hy vọng. Sản nghiệp Ngài ban Chúng con, mãi mãi còn. Giê-xu à, A-đô-nai."

256NgaiLaCuuChuaCuaConHaDuyBachNgocNguyen1280x720

Ngài Là Cứu Chúa Của Con | Trình bày: Ngọc Nguyễn FT HDB | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ngài là Cứu Chúa của con, nguồn hy vọng hiển vinh. Ngài là Đấng sáng tạo con, để khen ngợi sự hiển vinh. Ngài là Cứu Chúa của con, nguồn hy vọng hiển vinh. Ngài là Đấng sáng tạo con, dùng con làm người tôn vinh. Nhờ Ngài ban Đức Thánh Linh ấn chứng lòng. Một niềm tin không chuyển lay, với hy vọng. Sản nghiệp Ngài ban Chúng con, mãi mãi còn. Giê-xu à, A-đô-nai.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 6714 guests and no members online

Your Language