Nương Cánh Vĩnh Sinh - Isaac Thái

Nương Cánh Vĩnh Sinh - Isaac Thái

AnhSangVaNiemTin1920x1280a

Mary Người Có Biết | Bluetree, Kairos, Isaac Thái - Nương Cánh Vĩnh Sinh | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Mary người có biết rằng ấu nhi ra đời, một ngày sẽ bước giữa biển khơi. Mary người có biết rằng chính con trai mình là nguồn ơn cứu rỗi muôn dân. Người có biết rằng trẻ thơ sinh ra làm đời người nay đổi mới. Con Thánh hôm nay người hạ sanh sẽ đến để cứu lấy người. Mary người có biết rằng chính con trai người là nguồn hào quang toả sáng soi. Mary người có biết rằng chính con trai mình dùng quyền năng ban ơn cứu rỗi. Người có biết rằng chính con trai mình từ trời cao đã xuống thế. Trên trán bé thơ người hôn kia như hôn thiên nhan Chúa Cha. Mary did you know.
Ngài đem ánh sáng đến nơi tối tăm, sự sống trong nơi tàn héo. Ngàn muôn muôn dân cùng chung tiếng ca ngợi khen Chiên Con Chúa Cha. Mary nào có biết rằng chính con trai người toàn quyền dựng nên cả vũ trụ.
Ma-ry người có biết rằng chính con trai người cầm quyền trên khắp muôn dân. Người có biết rằng chính con trai mình chịu hình thay cho thế giới. Con Thánh trong tay người yên giấc là con Chúa vinh quang.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 15615 guests and no members online

Your Language