Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

BÀI 3: SỰ SỢ HÃI

LỜI GIỚI THIỆU
Tôi mong rằng bạn đã nhận biết sự phục hòa (hòa giải) dưới nhiều dạng soi dẫn khác nhau trong hai phần trước bạn sẽ ghi nhận sự xuyên suốt chung sau đây:
Đức Chúa Trời đã có những ý định riêng biệt về xã hội loài người.
Ngài muốn có một xã hội của những thành phần con người đạo đức tự do, có thể hành xử ý chí của họ suy phục theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Trong A-đam Đức Chúa Trời đã đặt để hình thể hạt giống trong mọi vật mà xã hội loài người cần đến.
Chúng ta đã thấy mọi sự được bày tỏ qua sách Sáng-thế ký, chúng ta thấy được Ca-in trái của A-đam đã cho ra dòng dõi con cháu góp phần chắc chắn vào xã hội loài người. Những sự đóng góp này gồm có trong các lãnh vực âm nhạc, tiếp đãi, thờ phượng, khai thác khoáng sản công nghệ, chăn nuôi gia súc, khai hoang phục hóa nông nghiệp. Kết quả vượt hơn sức người, Ca-in tiến đến xây dựng toàn bộ thành phố, đó chỉ là biểu hiện đơn giản về hình ảnh dòng dõi mà Đức Chúa Trời dựng trong A-đam, đó cũng là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời trong mỗi cá nhân từng có sự đóng góp riêng biệt. Đức Chúa Trời dựng nên xã hội loài người để phụ thuộc lẫn nhau, trong A-đam thứ nhất thất bại vì cớ tội lỗi, trong A-đam thứ hai, Chúa Jêsus Christ đem lại sự tạo dựng tối hậu về ý định chủ yếu của Đức Chúa Trời. Vì tất cả muôn vật đều được hiệp nhất trong Đấng Christ.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. QUYỀN LỰC CỦA SỰ CHẾT ĐƯỢC NẰM TRONG TAY MA QUỶ (HeDt 2:14)
Mọi người đều bị cầm giữ trong sự sợ hãi và sự chết.
Quyền lực của sự chết là sự sợ hãi.
Quyền lực của Satan là sự sợ hãi.
Sự sợ hãi là cảm giác kinh nghiệm ban đầu của A-đam sau khi ông phạm tội.
Quyền lực của Satan ngự trị trên đời sống chúng ta là sự sợ hãi mà nó đặt để trong lòng chúng ta.
Sự sợ hãi đem đến sự tối tăm ngu dại.
Ngay tức khắc sự tri thức đến, sự sợ hãi tiêu tan.
Càng tiếp nhận sự tri thức lời nói càng uy quyền.
Hiệu quả là tri thức chuyển sang uy quyền.
Tinh thần sợ hãi (IITi 2Tm 1:7).
Jêsus đến hủy diệt quyền lực sợ hãi của Satan và đem đến sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
Khi sự hiểu biết Đức Chúa Trời ngự trị sự sợ hãi biến mất đi.
Sự hiểu biết Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự am tường về quyền năng của tình yêu thương Ngài.
Khi tình yêu thương của Đức Chúa Trời rộ chín trong kẻ tin thì sự thông hiểu loại trừ sự sợ hãi.
Theo IITi 2Tm 1:7 thì không có sự sợ hãi sau đây:
Quyền lực.
Tình thương.
Sự tự xét hay tâm trí vững vàng.
Kinh thánh nói rằng trong tất cả mọi điều cần có, đó là sự khôn ngoan thông sáng,
(ChCn 4:7).

II. MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TA LÀ ĐẠT ĐẾN SỰ KHÔN NGOAN THÔNG SÁNG TRONG ĐỨC CHÚA TRỜI
Trong phần 2 tôi đã nói về Đức Chúa Trời làm cho đồng nhất các dân tộc thông qua gia đình, ngôn ngữ, đất đai.
Ngài công nhận loài người như dân tộc người Hê-tít, Phi-lip-pin, Mỹ, Nhật.
Ngài không từ chối tính cách dân tộc nhưng sử dụng nó để làm vinh hiển nước Ngài.
Khi chúng ta học về sự tạo dựng chúng ta có thể hiểu về quyền năng tạo dựng và sự sáng suốt của Đức Chúa Trời.
Một Đức Chúa Trời đời đời là biểu thị sự duy nhất của thân vị thống nhất.
Mỗi cá thể hiệp nhất của Đức Chúa Trời kết hợp thành một Đức Chúa Trời có một không hai.
SaSt 11:1 mỗi nước đều chung một thứ tiếng, một ngôn ngữ.
Loài người cùng chung một thứ tiếng.
Cái tháp (11:2-7).
Đức Chúa Trời chứng tỏ quyền năng hiệp nhất của xã hội loài người.
Họ bất tuân khi họ không rãi ra khắp đất.
Như hậu quả Đức Chúa Trời làm lộn xộn tiếng nói để họ tản lạc ra khắp đất.
Với những ngôn ngữ khác nhau và hậu quả của sự tan vỡ mối tương giao thì sự sợ hãi chiếm ngự.
Văn hóa là hệ thống đức tin thành toàn, tập tục cổ truyền thiết lập đời sống dân chúng.
Mỗi nhóm đoàn thể nhân dân được hình thành qua ngôn ngữ họ nói.
C. Sự sợ hãi của họ làm họ giới hạn Đức Chúa Trời, vì thế họ đánh mất nguồn mặc khải của Đức Chúa Trời.
Thật Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài cho xã hội loài người bởi sự bày tỏ chính Ngài cho Áp-ra-ham.
Áp-ra-ham được kêu gọi ra khỏi xã hội đầy hình tượng.
Ông trở thành một dân tộc Y-sơ-ra-ên.
Từ Áp-ra-ham dẫn đến một dòng dõi (Christ) để đem loài người trở lại hiệp một trong Đấng Christ thì không có sự sợ hãi.
Satan đã sử dụng sự sợ hãi thông qua sự ngu dại để duy trì sự phân chia trong xã hội loài người. Trong Chúa Jêsus Christ đã không có sự sợ hãi.

III. NGÀY PHỤC SINH.
Chúng ta tìm thấy sự xức dầu của Đức Thánh Linh.
Chúng ta có nhiều ngôn ngữ nhưng chỉ có một sự thông hiểu duy nhất.
Kế hoạch và chương trình của Đức Chúa Trời là đem tất cả loài người trở về một sự thông hiểu.
Satan hoạt động như thế nào?
Điều gì chúng ta không biết chúng ta hướng đến chống đối.
Câu chuyện của một người.
Thế nào chúng ta luôn đoán xét phê phán vì chúng ta không hiểu từ nơi nào một người khác đang đi.
Khi chúng ta ở trong Đức Chúa Trời chúng ta sẽ khám phá ra rằng tất cả mọi người đều khá giống nhau dù có điều họ rất khác nhau.

IV. SỰ ĐỐI NGHỊCH GIỮA VIỆC LÀM CỦA XÁC THỊT VÀ BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH (GaGl 5:16-23)
Những việc làm của xác thịt dưới 4 loại hình thức sau đây:
Không kiểm soát được dục vọng, biểu thị trong sự ngoại tình gian dâm ô uế.
Mê tín dị đoan thường thấy trong sự thờ hình tượng- phù phép.
Xã hội hỗn loạn, biểu hiện thù oán, đấu tranh ghen ghét.
Tội lỗi dẫy đầy biệu lộ sự say sưa, mê ăn uống.
Các việc làm của xác thịt là việc làm của con người thiên nhiên sa ngã.
Những công việc xác thịt này nghịch với bông trái của Đức Thánh Linh.
Những công việc của xác thịt không phải là công việc của ác quỷ.
Ác quỷ sử dụng công việc của xác thịt nhưng nó phải có sự đồng tình của chúng ta.
IGi1Ga 3:8 cho biết rằng ác quỷ cũng có công việc của nó.
GiGa 8:44 nói công việc của ma quỷ là:
Satan là cha của sự nói dối.
Nói dối bất kỳ điều gì cũng tạo ra một ấn tượng sai lầm.
Sự lừa gạt tóm lại trong một lời là công việc của ma quỷ
Qua việc lừa gạt và nói dối, ma quỷ tạo ra sự sợ hãi.
Jêsus gọi tri thức là chìa khóa mở các cửa của sự sợ hãi.
Trong ICo1Cr 4:4 ma quỷ được gọi là kẻ làm mù tâm trí con người.
Trong IITe 2Tx 2:8-10 ma quỷ được gọi là kẻ lừa gạt quần chúng.
Trong KhKh 20:3 ma quỷ được gọi là kẻ lừa gạt dân tộc.
Thiếu vắng sự thông công tương giao cũng là thiếu vắng sự hiểu biết.
Thiếu vắng sự hiểu biết thì có sự hiện hữu của sự sợ hãi và quyền lực của ma quỷ.

V. NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ CON RỒNG (12:1-18)
Người đàn bà tượng trưng cho dân Y sơ ra ên.
Con rồng tượng trưng cho Satan.
KhKh 12:11 nói cho chúng ta biết làm thế nào kẻ tin thắng được ma quỷ.
Huyết của chiên con là sự hy sinh của Chúa Jêsus Christ nó đem đến cho chúng ta sự hiểu biết Đức Chúa Trời.

VI. KẺ TỐ CÁO ANH EM.
Tiếng Hy-lạp gọi "Tố cáo" xuất phát từ tiếng gốc là "Categorio" là tiếng gốc mà chúng ta dùng phân loại trong tiếng anh.
Trong 12:16 ma quỷ được gọi là kẻ tố cáo anh em.
Điều đó có ý nghĩa là phân loại, gán cho hay đặt tên cho, cũng có nghĩa phân tính, đặc tính.
Phương pháp lừa gạt của Satan chống lại dân tộc là tạo ra một nhãn hiệu để lừa gạt. Phân loại trên nhóm người có tinh thần dân tộc do điều đó mà thế gian lên án chúng ta, do đó tạo ra sự phân hóa và đối địch.
Satan thật muốn nuôi dưỡng sự thù địch thổi phồng lên sự khác biệt thông qua sự ngu dại.
Tôi cầu nguyện cho các bạn không phải không biết tình anh em trong Chúa nhưng qua lẽ thật của lời Chúa anh en được tự do đi vào sự thông biết Chúa và viễn cảnh của Ngài điều đó thông qua sự hòa giải với Đức Chúa Trời. Bạn sẽ có kinh nghiệm về sự hòa giải với mọi người khác.

THẢO LUẬN NHÓM
Bạn biết gì về sự sợ hãi? Điều gì xua tan sự sợ hãi?
Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta như thế nào?
Tại sao Đức Chúa Trời muốn loài người trên mặt đất tản lạc ra trên khắp đất?
Làm thế nào các nhóm dân tộc tan lạc? Điều nào làm cho mỗi nhóm dân tộc chung lại với nhau?

TỰ NGHIÊN CỨU
A-đam đã có kinh nghiệm gì về những xúc cảm ban đầu khi ông phạm tội?
Lập danh sách 4 loại hình thức công việc của xác thịt?
Satan là cha của điều gì?
Không có sự thông công tương giao với Chúa, thì cũng không có điều gì?
Trong sự hiện diện của sự sợ hãi và quyền lực của ma quỷ thì thiếu vắng điều gì?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814034
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17022
35985
112494
201132
787874
21775269
23814034

26-11-2020 11:06:24

Đang Trực Tuyến

Đang có 560 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.