Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Bài 3: LỜI CẦU NGUYỆN TRONG CUỘC CHIẾN THUỘC LINH VÀ NHỮNG CÁNH CỬA ÂM PHỦ

LỜI GIỚI THIỆU: Mọi người đều liên quan đến cuộc chiến thuộc linh. Cuộc chiến thuộc linh không chỉ là đuổi qủi và giải quyết với ma thuật. Cuộc chiến thuộc linh là bao gồm cả đời sống bạn. Cuộc chiến thuộc linh bao gồm đuổi qủi và giải quyếi với ma thuật và phù thủy, nhưng đó không phải là vấn đề chính đối với cơ đốc nhân. Cuộc chiến thuộc linh là sống mỗi ngày trong sự đắc thắng. Trong bài học vừa rồi của chúng tôi, chúng tôi đã đề cập đến mọi lời cầu nguyện phải được thực hiện trong Thánh Linh. Cuộc chiến thuộc linh là cuộc chiến trong thế giới linh. Xuyên qua cả sách Êphêsô, sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng chúng ta là linh. Hãy để ý một lần nữa điều mà sứ đồ Phao-lô đề cập trong câu 18, đó là: mọi lời cầu nguyện phải được thực hiện trong Thánh Linh. Tất cả mọi khí giới được đề cập tới trong những câu Kinh Thánh ở trước là những chức năng của Đức Thánh Linh. Như vậy, là tại sao? Vì kẻ thù của chúng ta đang đối diện là kẻ thù trong thế giới linh. Vương quốc chúng ta đang đem đến là vương quốc thuộc linh. Vì thế, chúng ta cầu nguyện, công bố và sống trong Thánh Linh.

DÀN Ý BÀI HỌC

Kinh văn: 6:10-20

I. Làm sao chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh? A. Chúng ta cần loại bỏ những điều cản trở sự hành động của Thánh Linh trong đời sống chúng ta. 1. Có thể bạn có lần khao khát Đức Thánh Linh trong đời sống bạn, và bạn đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng, hôm nay thì sao? Trong mỗi lần bạn cầu nguyện thì thế nào? 2. Chúng ta có thể dập tắt Đức Thánh Linh. 3. Chúng ta có thể làm buồn Đức Thánh Linh. 4. Mỗi lần cầu nguyện, chúng ta cần kiểm tra đời sống chúng ta. B. Cầu nguyện trong Thánh Linh có nghĩa là chính chúng ta nhường chổ cho Đức Thánh Linh. 1. Đức Thánh Linh phải được cho phép để hành động trong chúng ta. 2. Đức ChúaTrời chỉ làm những điều trong thế giới này bởi Thánh Linh của Ngài. 3. Thánh Linh đó chỉ hành động xuyên qua những cái bình đã nhường chổ cho Ngài. 4. Nhường chổ chính chúng ta có nghĩa gì? a. Có nghĩa là cho phép. b. Có nghĩa là dâng hiến chính chúng ta. c. Có nghĩa là theo đuổi hay là đam mê. d. Có nghĩa là tập trung vào. e. Có nghĩa là đến ở dưới sự xức dầu. 5. Những hình ảnh cho sự nhường chổ cho Thánh Linh trong Kinh Thánh. a. Đứng trong buổi nhóm. b. Qùy gối và cầu nguyện.

c. Giơ tay hướng về Đức Chúa Trời. d. Nhắm mắt lại trong sự cầu nguyện. e. Tiến đến phía trước. f. Chúa Jesus đã chữa lành mọi người đến cùng Ngài. g. Đi xung quanh thành Giê-ri-cô. h. Môi-se giơ tay trong cuộc chiến. Xuyên suốt Kinh Thánh chúng ta nhìn thấy những bức tranh này. Nếu chúng ta nhường chổ chính chúng ta cho Thánh Linh, chúng ta phải dâng chính chúng ta hoàn toàn cho Ngài. C. Cầu nguyện trong Thánh Linh có nghĩa là được Đức Thánh Linh dẫn dắt. 1. Công việc của Đức Thánh Linh là để phán bảo. Vì vậy, chúng ta phải để Ngài dẫn dắt chúng ta vào trong sự cầu nguyện của chúng ta. 2. Điều gây ấn tượng mạnh mẽ tới Đức Chúa Trời và làm kinh khiếp ma qủi là được Thánh Linh dẫn dắt trong sự cầu nguyện của chúng ta. 3. Đức Thánh Linh muốn chỉ dẫn chúng ta điều phải cầu nguyện cho phải lẽ. ( Rô-ma 8: 26 ) 4. Những sự minh họa từ Thánh Kinh: a. Đi vòng quanh thành Giê-ri-cô. b. Quân đội của Gi-đê-ôn. c. Giô-na-than và người mang vũ khí của người. d. Chính Đa-vít ra trận. e. Giê-hô-sa-phát hướng dẫn ban hát ra trận. 5. Hầu hết những phương cách được tìm thấy trong Cựu Ước, họ chỉ thực hiện một lần. 6. Bài học từ những minh họa này là: Đức Chúa Trời phán: " Hãy lắng nghe Ta, Ta sẽ thay đổi nó mỗi lần ". 7. Cầu nguyện trong Thánh Linh là được Đức Thánh Linh dẫn dắt. 8. Ngài hướng dẫn chúng ta tới những chi tiết và chủ thể của một vấn đề mà chúng ta đã biết. a. Cưu mang cho một con người hoặc một quốc gia. b. Cầu nguyện cho ai đó đang đau. c. Cầu nguyện một cách đặc biệt mọi chi tiết cho những điều chúng ta không biết. D. Cầu nguyện trong Thánh Linh là cho phép Đức Thánh Linh ban quyền năng trong lời cầu nguyện của chúng ta. 1. Bức tranh của Thánh Kinh về sự cầu nguyện là giống như gió hoặc tuôn đổ như nước. Tại sao điều này quan trọng? 2. Một trận gió lớn của điều ác đang thổi trên xã hội của chúng ta. 3. Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta đuổi kẻ thù và mở rộng nước Đức Chúa Trời là xuyên qua quyền năng của sự cầu nguyện trong Thánh Linh. 4. Cầu nguyện trong Thánh Linh bao gồm cầu nguyện trong tiếng mới. Nhưng còn hơn thế nữa, là bao gồm cả cầu nguyện trong ngôn ngữ được biết đến mà được Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban quyền năng trong lời cầu nguyện.

II. Khái niệm của Hội Thánh trong cuộc chiến thuộc linh. (Mat Mt 16:18-19 ) A. Sự tập trung là nơi Hội Thánh. Đức Chúa Trời đang làm gì trên thế giới? Ngài đang xây dựng Hội Thánh Ngài. Đó phải là sự tập trung của chúng ta. B. Nơi tập trung cho Hội Thánh. 1. "Các cửa âm phủ" (16:18 ) 2. Điều này đề cập đến thế giới thuộc linh. Chúa Jesus phán rằng: Ngài sẽ giao các chìa khóa Thiên đàng cho Hội Thánh. "Các chìa khóa" nói về uy quyền. 3. Phân tích về các cửa: a. Đây là lời hứa đã ban cho Áp-ra-ham trong Sáng-thế-ký 22. Vì vậy, tín hữu như một phần dòng dõi của Áp-ra-ham sẽ chiếm hữu các cửa của quân thù nghịch. b. Các cửa là nơi con người vào và ra . Câu hỏi được hỏi nhiều nhất ngày nay là: " Làm sao ma qủi có được đường vào?" c. Các cửa là một phần của thành phố, nơi các quyết định được đưa ra. "Các trưởng lão ngồi tại cửa thành." 4. Điều này giúp chúng ta hiểu biết nơi chúng ta nhắm đến khi chúng ta tham gia trong cuộc chiến thuộc linh. a. Chúng ta nên tập trung vào các cửa. b. Cánh cửa ở đâu? c. Đó là nơi kẻ thù tiến vào. d. Nó là nơi đưa ra các quyết định. 5. Vì thế, tự hỏi: a. Kẻ thù đang hành động trong thành phố của bạn nhiều như thế nào? b. Kẻ thù có thể hành động trong gia đình của bạn nhiều như thế nào? c. Kẻ thù đang hành động trong thế giới nhiều như thế nào? 6. Ma qủi có thể làm được chừng nào tùy theo những người cho phép ma qủi làm dựa vào những quyết định của họ. a. Đó là điều quan trọng nhất chúng ta có thể hiểu được về cuộc chiến thuộc linh. b. Đừng lo lắng về quyền lực của ma qủi. c. Chúng ta là những người cho ma qủi có quyền lực. 7. Những người trong ma thuật và những người ác đã nhường chính họ cho những tà linh. a. Họ biết cửa vào ra ở đâu? b. Đó là nơi chúng ta tham gia cuộc chiến thuộc linh. c. Chúng ta tập trung nơi con người, vì họ là những người đưa ra quyết định. 8. Qúi vị phải làm gì với các cửa? a. Qúi vị mở các cửa. b. Qúi vị đóng các cửa. c. Điều này đề cập đến hai loại cuộc chiến thuộc linh mà chúng ta tham dự vào. - Đóng những cánh cửa là cuộc chiến phòng thủ ( cho chính chúng ta ). Đây là cho người tín hữu. - Mở các cửa là cuộc chiến tấn công. "Hãy đi khắp thế gian". Đại mạng lệnh. 9. Những cửa nào chúng ta có thể tập trung vào trong cuộc chiến phòng thủ. a. Tâm trí: - Đây là chiến trường lớn nhất trong cuộc chiến thuộc linh. - Kẻ thù làm đầy tâm trí của chúng ta với những tư tưởng về mê tham, kiêu ngạo, vô tín, sợ hãi, tự ti và đoán phạt. b. Tất cả mọi tín hữu phải chống lại với những điều này. (IICo 2Cr 10:3-5)

THẢO LUẬN MHÓM: 1. Thảo luận về những điều sẽ cản trở sự vận hành của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta và cách loại bỏ nó. 2. Sự áp dụng của câu nói này cho chúng ta là gì? "Đức Chúa Trời chỉ làm những điều trong thế giới này bởi Thánh Linh của Ngài và Thánh Linh đó chỉ hành động xuyên qua những cái bình đã nhường chổ cho Ngài". 3. Khi chúng ta quan sát những cách khác nhau mà Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự Ngài trong Cựu Ước, chúng ta học được bài học quan trọng nào? 4. Thảo luận ý nghĩa cầu nguyện trong Thánh Linh. 5. Thảo luận sự tập trung của tín hữu trong cuộc chiến thuộc linh và những áp dụng của điều này đối cùng từng tín hữu và Hội Thánh.

TỰ NGHIÊN CỨU: 1. Liệt kê ít nhất bốn hình ảnh về sự nhường chổ cho Thánh Linh trong Kinh Thánh có Kinh Thánh tham khảo. 2. Dùng từ ngữ của chính mình giải thích ý nghĩa RoRm 8:26 liên quan đến lời cầu nguyện được Thánh Linh hướng dẫn trong cuộc chiến thuộc linh. 3. Ma qủi có được quyền lực nhiều như thế nào trong thế giới hôm nay? 4. Chiến trường lớn nhất trong cuộc chiến thuộc linh là gì và làm sao chúng ta thắng được?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23813519
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16507
35985
111979
201132
787359
21775269
23813519

26-11-2020 10:32:32

Đang Trực Tuyến

Đang có 1809 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.