Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Bài 5: THỰC HÀNH UY QUYỀN TRONG XÃ HỘI

LỜI GIỚI THIỆU: Cánh cửa thứ ba trong cuộc chiến tấn công của chúng ta là cánh cửa gia tăng tội lỗi. Nếu phạm tội trong cùng một cách trong một thời gian dài, thì cánh cửa cứ xây lên và xây lên. Nó trở nên mạnh hơn và mạnh hơn. Chúng ta đôi khi gọi đó là đồn lũy. Kinh Thánh sử dụng từ, "những thế lực". Đây là cách nó nhận sức mạnh. Chúng ta càng phạm tội trong cùng một cách chừng nào, thì ma quỉ càng có nhiều cơ hội chừng nấy. Chúng ta cũng có thể gọi điều đó là xiềng xích. Những cụm từ được sử dụng khác nhau cần được hiểu rõ.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. Hiểu biết cánh cửa "gia tăng tội lỗi" - ( những đồn lũy và những thế lực ) A. Tìm xem những đồn lũy đã có trước là gì trong cuộc chiến tâm linh. 1. Đặc câu hỏi: a. Thành phố này được biết đến về điều gì? b. Nan đề lớn nhất ở đây là gì? c. Nan đề gì đã xảy ra ở đây trong một thời gian dài? d. Nan đề lớn nhất trong gia đình là gì? e. Nó có thể là trong gia đình, trong thành phố, hoặc trong quốc gia. 2. Loài người phạm tội mọi nơi, có một sự gia tăng của quyền lực. Công việc của chúng ta là phá đổ những thế lực đó trong danh Chúa Jesus. B. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta những thế lực đó, đây là cách chúng ta nên làm: 1. Chúng ta tránh ảnh hưởng của thế lực đó. 2. Chúng càng cầu nguyện đặc biệt hơn. 3. Chúng ta sống ngược lại thế lực đó. 4. Chúng ta cầu thay cho có sự ăn năn. 5. Chúng ta phá đổ những đồn lũy đã xây dựng từ nhiều thế hệ.

II. Hiểu biết cánh cửa của sự lừa dối và tối tăm . (IICo 2Cr 4:4) "...Chúa đời nầy đã làm mù lòng họ,..." (4:4) A. Những hệ thống tôn giáo, triết học và những điều sai trái. Kẻ thù kết hợp hệ thống tôn giáo và triết học lại với nhau để làm mù lòng loài người. B. Chúng ta có thể làm điều gì về những điều nầy? 1. Chúng ta phá đổ chúng nó trong danh Chúa Jesus và đẩy lùi sự tối tăm khỏi lòng loài người và quốc gia. 2. Chúng ta phải giảng Tin Lành. 3. Bạn không thể phân rẽ cuộc chiến thuộc linh ra khỏi công tác truyền giáo. 4. Lý do chính yếu mà chúng ta thực hiện cuộc chiến thuộc linh là cho nhiều người được cứu và Hội Thánh được gây dựng. Nếu chúng ta muốn đuổi bóng tối ra khỏi thế giới, thì chúng ta phải thắp sáng lên. 5. Đây là bốn cánh cửa mà chúng ta cầu nguyện để mở ra: a. Cho những tổ chức. b. Cho những khu vực và những nhóm dân khác nhau. c. Chống lại sự gia tăng của các đồn lũy. d. Chống lại sự tối tăm và những triết học trong lòng loài người.

III. Những chìa khóa của thiên đàng . (Mat Mt 16:19 ) Những chìa khóa của thiên đàng là gì? A. Những chìa khóa công bố về uy quyền. 1. Uy quyền được ban cho Hội Thánh. 2. Chúng ta biết những cánh cửa ở nơi nào, nhưng nhiều người trong chúng ta không được thuyết phục là chúng ta có những chìa khóa. B. Đức Chúa Trời là giáo sư về cuộc chiến thuộc linh. 1. Ngài đã để các quốc gia trong Đất Hứa. 2. Dân sự của Đức Chúa Trời đã vào đất hứa bởi đức tin. 3. Họ đã công bố những lời hứa bởi đức tin. 4. Nhưng họ đã dừng lại để yên nghĩ, họ đã nhìn xung quanh và thấy rằng Đất Hứa đầy những dân tộc khác. 5. Tại sao Đức Chúa Trời đã để những dân tộc này còn trong Đất Hứa? a. Để dạy cho dân sự Ngài về cuộc chiến. b. Đức Chúa Trời để những người tội nhân còn trên đất là để dạy Hội Thánh về cuộc chiến thuộc linh. c. Nan đề là chúng ta không thể đắc thắng mà không có Ngài. Cũng như, Ngài không thể thực hiện mà không có chúng ta. d. Đức Chúa Trời không chống cự ma quỉ giúp cho chúng ta. Chúng ta phải làm điều đó. e. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta sự đắc thắng mọi lúc khi chúng ta lắng nghe Ngài cho những chiến lược và chống trả ma quỉ. C. Khái niệm của uy quyền. 1. Những khái niệm sai về uy quyền. a. Cá nhân. b. Những cảm xúc tình cảm. c. Những Cơ-đốc-nhân lâu năm. d. Nam hoặc nữ. 2. Những khái niệm Thánh Kinh về uy quyền. a. Uy quyền đến từ Đức Thánh Linh. b. Mọi người đều có được uy quyền. c. Uy quyền là một thực tại hợp pháp thực sự trong vũ trụ. i. Hôn nhân. ii. Quyền công dân. d. Tại sao chúng ta cần biết tất cả những điều này? i. Bởi vì, ma quỉ là một chuyên gia về luật pháp và biết chúng ta có uy quyền nhiều như thế nào. ii. Chúng ta phải biết chúng ta có uy quyền để chống lại mọi sự tấn công của ma quỉ. 3. Uy quyền là một vấn đề xuyên suốt lịch sử. a. Đức Chúa Trời đã ban uy quyền cho con người từ khi sáng tạo. b. Vì sự bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, con người đã cho ma quỉ uy quyền đó. c. Đức Chúa Trời trở thành người trong Chúa Jesus Christ để chọn lấy sự vâng phục và lấy lại uy quyền từ ma quỉ. (CoCl 2:15 ) d. Chúa Jesus đã sống lại từ kẻ chết và đã ban uy quyền cho Hội Thánh. (GiGa 20:21-23 ) e. Hội Thánh phải thực hành uy quyền trên đất bằng cách: cột và mở. f. Nếu chúng ta không chống trả ma quỉ, thì ma quỉ sẽ không tự nhiên ngừng làm những công việc ác. 4. Chúng ta phải lắng nghe chiến lược - tất cả lời cầu nguyện phải được Đức Thánh Linh dẫn dắt: a. Chúng ta cầu nguyện. b. Chúng ta đánh trận thuộc linh. c. Quyền năng của Đức Chúa Trời được tuôn đổ đẩy lùi kẻ thù nghịch và mở đường cho Nước Trời đến. . Chúng ta, Hội Thánh là người duy nhất có thể làm được điều đó. a. Chúng ta là chức tế lễ mới. b. Chúng ta phải đại diện cho Đức Chúa Trời hành động. c. Chúng ta hãy cùng sống trong uy quyền mà Chúa Jesus đã ban cho và thực hành uy quyền đó. 6. Chúng ta phải gia tăng năng lực của chúng ta bằng 3 điều như sau: a. Nhiều thời gian. b. Nhiều người hiệp ý. c. Nhường chính chúng ta nhiều hơn nữa cho Đức Thánh Linh.

THẢO LUẬN NHÓM: 1. Nan đề lớn nhất trong cộng đồng hoặc thành phố của bạn là gì? 2. Thành phố hoặc quốc gia của bạn được biết đến về nan đề cụ thể đó trong bao lâu? 3. Hiệp ý và cầu nguyện cụ thể để phá đổ những đồn lũy đó hoặc những thế lực đang thống trị những cộng đồng, thành phố hoặc quốc gia của bạn trong danh Chúa Jeus. 4. Triết lý hoặc tôn giáo sai lầm cụ thể nào đang kiểm soát lòng người trong thành phố của bạn? 5. Cầu nguyện và phá đổ thế lực đó trong danh Chúa Jesus.

TỰ NGHIÊN CỨU: 1. Khi bạn kiểm tra đời sống bạn, có bất kỳ tội lỗi nào mà bạn khó phá hủy không? 2. Liệt kê những tội lỗi đó và dâng lên cho Chúa trong sự ăn năn. Thực hành uy quyền nước trời của bạn trong danh Chúa Jesus và phá hủy những đồn lũy đó trong đời sống bạn. Bạn có thể hiệp ý với tín hữu trưởng thành trong sự cầu nguyện phá hủy những đồn lũy đó. 3. Viết 4 điều bạn có thể tránh "gia tăng" tội lỗi trong đời sống bạn. 4. Đâu là lý do chính yếu mà chúng ta phải thực hành cuộc chiến thuộc linh? 5. Liệt kê 4 cánh cửa mà chúng ta phải phá hủy trong cuộc chiến thuộc linh. 6. Làm cách nào chúng ta thực hành uy quyền mà Chúa Jesus đã ban cho chúng ta trong cuộc chiến thuộc linh?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814614
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17602
35985
113074
201132
788454
21775269
23814614

26-11-2020 11:41:12

Đang Trực Tuyến

Đang có 598 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.