Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 4: NHẬN DẠNG CÁC ĐỘI MỞ MANG HỘI THÁNH TRONG HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

LỜI GIỚI THIỆU

Trong phần trước, chúng ta đã thảo luận thế nào những người lãnh đạo Hội Thánh có thể khải đạo cho những người phục vụ Chúa trong tương lai, và giúp họ nhận biết sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống họ.

Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập đến làm sao để nhận dạng các nhóm người được gọi đi ra để mở mang Hội Thánh trong Hội Thánh địa phương của bạn. Trước hết, chúng ta sẽ đề cập đến mục sư, người sẽ lãnh đạo đội hình đi ra. Sau đó, chúng ta sẽ đề cập đến cách nào nhận ra được những nhân sự tốt trong nhóm.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. ĐIỂM NỔI BẬT (EMERGENCE) VÀ SỰ CHUẨN BỊ CHO MỤC SƯ NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÓM

A. Người được Chúa kêu gọi: Anh ta sẽ là chìa khoá mấu chốt để việc mở mang Hội Thánh được thành công.

1. Người đó phải được kêu gọi vào một chức vụ năm mặt (thường là mục sư).

" Ấy chính Ngài (Chúa Jêsus) đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư " (Eph Ep 4:11).

2. Người đó phải được kêu gọi không chỉ để chăn dắt Hội TTánh mà là người tiên phong đi mở mang một Hội Thánh. Không phải vị mục sư nào cũng được kêu gọi đi mở mang Hội Thánh.

"Trong Hội Thánh tại thành An-ti-ốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư , . . . Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi ." (Cong Cv 13:1-3).

"Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên ." (ICo1Cr 3:6).

B. Người có đầy đủ phẩm chất theo Thánh Kinh.

Hãy sửa soạn lòng bạn để không chỉ gởi đi những người tự nguyện, nhưng gởi đi những người tự nguyện có phẩm chất tốt nhất. Giống như Hội Thánh tại thành An-ti-ốt đã gởi Ba-na-ba và Phao-lô đi! (Cong Cv 13:1-52).

Người lãnh đạo của nhóm mục sư đi tiên phong nhất thiết phải có đầy đủ các tiêu chuẩn được mô tả trong ITi1Tm 3:1-7 và Tit Tt 1:5-9. "Vậy, người giám mục cần phải . . ." (ITi1Tm 3:2).

C. Người có đầy đủ phẩm chất khôn ngoan.

Người mở mang Hội Thánh phải là người không chỗ trách được.

Những phẩm chất cần thiết đó được ghi lại trong I Ti-mô-thê 3 và Tít 1. Trong việc gởi các nhóm ra đi, theo như chúng tôi nhận thấy, người gây dựng Hội Thánh cần có thêm một số phẩm chất quan trọng khác, như là:

Người có "khải tượng".

Người biết hạ mình.

Không ngại công việc khó nhọc.

Không dễ dàng thất vọng, không là "người bỏ cuộc".

Người can đảm và có quyết tâm.

Người có tính cách "thu hút" người khác.

Người biết tự thân vận động và biết "tự khởi đầu".

Người thuộc linh chứ không phải người xác thịt.

Người cầu nguyện!

D. Người được huấn luyện những khả năng cần thiết cho chức vụ.

1. Khi sai ai đi mở mang Hội Thánh, Hội Thánh phải chắc chắn rằng người đó có những năng

lực sau:

Khả năng lãnh đạo tốt.

Sâu nhiệm trong Lời Chúa.

Giảng dạy tốt. Hãy tạo những cơ hội cho người đó giảng dạy.

Từng trải trong việc sử dụng các ân tứ thuộc linh.

2. Nếu có thể, hãy huấn luyện người đó theo một chương trình huấn luyện người phục vụ Chúa nội bộ. Một chương trình đơn giản cũng có thể rất hiệu quả. Về cơ bản, hãy để người đó "thực hành" công khai trong các công việc liên quan đến chức vụ tại Hội Thánh địa phương của bạn.

II. TÍNH NỔI BẬT CỦA CÁC THÀNH VIÊN CÓ ĐỦ PHẨM CHẤT TRONG NHÓM GÂY DỰNG HỘI THÁNH.

A. Là những người nam và người nữ được kêu gọi: Chúa Jêsus muốn "sai con gặt đến trong mùa của mình " (LuLc 10:2). Xin lưu ý: chữ "con gặt" theo tiếng Anh là "workers" ở dạng số nhiều.

Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi riêng biệt các cá nhân và gia đình ra đi trong các nhóm mở mang Hội Thánh. Ngài sẽ cảm động lòng họ. Trong ISa1Sm 10:26 có chép : "Sau-lơ (vị vua mới) cũng về nhà mình tại Ghi-bê-a, có những dũng sĩ chịu Đức Chúa Trời cảm động lòng đều đi theo người."

Họ không cần phải được kêu gọi vào một chức vụ khó khăn, nhưng họ phải thấy rằng họ được kêu gọi để phục vụ Chúa bằng những khả năng tốt nhất mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Và, giống như người lãnh đạo nhóm, họ phải cảm nhận được lời kêu gọi để trở thành những người đi tiên phong.

B. Những người đã được huấn luyện có đủ các phẩm chất theo Thánh Kinh.

Hãy nhớ: Chúa Jêsus đang gieo những "hạt giống tốt" trên thế giới. Những "hạt giống tốt" đó chính là con cái Ngài. (Mat Mt 13:37-38). Những thành viên trong nhóm nhất thiết phải là những người nam, người nữ có tâm tánh đặc biệt.

Theo Eph Ep 4:12, Chức vụ năm mặt trong Hội Thánh có nhiệm vụ: "để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch". Thành viên tốt trong nhóm là người vâng phục trong việc thực hiện những người có chức vụ trang bị cho họ.

Theo kinh nghiệm gây dựng Hội Thánh của chúng tôi, một thành viên tốt trong nhóm sẽ có những phẩm chất sau (có thể không có tất cả):

Có tình yêu thương chân thật và có sự kính trọng mục sư của nhóm.

Tuyệt đối trung thành với mục sư của nhóm và với Hội Thánh.

Có tấm lòng của người phục vụ.

Sẽ là điều rất tốt nếu vài thành viên trong nhóm có tinh thần truyền giảng mạnh mẽ.

Trung tín và vâng phục.

Ngay thẳng, chân thật không chỗ trách được.

Thuộc linh và ham thích cầu nguyện.

Sẵn sàng làm việc.

THẢO LUẬN NHÓM

Trong việc mở mang Hội Thánh, người lãnh đạo nhóm nhất thiết phải có một số phẩm chất đặc biệt. Hãy thảo luận về các phẩm chất đó và cho biết làm sao phát huy những phẩm chất đó.

Hãy đề ra một số nguyên tắc quan trọng để chọn lựa một đội hình đi mở mang Hội Thánh.

Tại nơi bạn sống có nhu cầu về một Hội Thánh mới không? Nhóm của bạn có thể làm gì để đáp ứng nhu cầu đó?

Hãy cầu nguyện xin Đức Thánh Linh giúp bạn áp dụng bài học này.

TỰ NGHIÊN CỨU

Theo Eph Ep 4:11, làm cách nào để bạn trở thành một mục sư lãnh đạo của nhóm ra đi mở mang Hội Thánh?

Hãy suy gẫm ITi1Tm 3:1-7 và Tit Tt 1:5-9 rồi sau đó liệt kê các phẩm chất mà một người mục sư lãnh đạo đội hình cần có.

Các thành viên trong nhóm có phải không nhất thiết cần có những đặc điểm này không?

Bạn hiểu như thế nào về "một thành viên giỏi của nhóm"?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24010069
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
6405
25970
110731
197798
86461
22842610
24010069

04-12-2020 05:09:34

Đang Trực Tuyến

Đang có 805 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.