Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 5: SỰ CHUẨN BỊ VÀ GỞI NHÓM RA ĐI GÂY DỰNG HỘI THÁNH TỪ HỘI THÁNH ĐỊA PHƯƠNG

DÀN Ý BÀI HỌC

I. CHÚNG TA HÃY BẮT ĐẦU BẰNG MỘT CÁI NHÌN TỔNG QUÁT TOÀN BỘ TIẾN TRÌNH GÂY DỰNG HỘI THÁNH BẰNG CÁC NHÓM.

Quá trình khởi điểm từ một Hội Thánh địa phương mạnh mẽ và ổn định (giống như Hội Thánh tại thành An-ti-ốt, Cong Cv 13:1-51).

Các lãnh đạo Hội Thánh làm cho Hội Thánh mình thấm nhuần một khải tượng sâu xa.

Đi khắp thế gian và giảng Tin Lành cho mọi người (Mac Mc 16:15).

C. Huấn luyện các nhân sự trong Hội Thánh và làm cho họ đầy dẫy Lời Đức Chúa Trời (IITi 2Tm 2:2).

D. Phát triển "hạt giống tốt" (Mat Mt 13:38). Trưởng dưỡng những Cơ Đốc Nhân có đời sống thánh sạch và trung tín sẵn sàng cho Đại Mạng Lệnh được giao phó.

E. Cầu nguyện xin Chúa giúp cho nhân sự của bạn "nhận biết ân điển" đã ban cho họ (GaGl 2:9) và giúp họ biền biệt được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống họ (Cong Cv 13:2).

F. Các lãnh đạo Hội Thánh nên khảo đạo cách rộng rãi với các mục sư và nhân sự có triển vọng của nhóm. Hãy chắc chắn rằng họ có đời sống gắn chặt", cả về phương diện thuộc thể và thuộc linh -lời nóiđi đôi với việc làm.

"Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế; nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành ." (ChCn 15:22).

G. Hãy chắc chắn rằng nhóm thật sự hiệp một lòng một ý với nhau.

"Hỡi anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau." (ICo1Cr 1:10).

Sau khi hoàn tất công việc chuẩn bị, các trưởng lão trong Hội Thánh đặt tay phong chức mục sư cho mục sư của nhóm và sai phái nhóm ra đi.

Sau khi đã kiêng ăn cầu nguyện rồi, môn đồ bèn đặt tay trên họ, rồi để họ đi (Cong Cv 13:3).

II. TRƯỚC KHI ĐƯỢC SAI PHÁI RA ĐI, MỤC SƯ VÀ NHÓM TRIỂN VỌNG CỦA MÌNH NHẤT THIẾT PHẢI GẶP GỠ NHAU THƯỜNG XUYÊN.

Đây là thời gian để mục sư làm quen với nhóm mình.

Điều đó làm cho các thành viên triển vọng của nhóm và mục sư của mình thực sự thống nhất với khải tượng của mục sư.

"Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao ?" (AmAm 3:3).

Điều này cho phép các thành viên trong nhóm phát triển được tình thân thật sự với nhau trước khi ra đi.

Trước khi ra đi, tôi đề nghị các nhóm nên gặp gỡ nhau tại nhà riêng và tổ chức các buổi nhóm thật sự. Bằng cách này, họ có thể học cách cầu nguyện, cách thờ phượng và phục vụ lẫn nhau.

Những nan đề tiềm tàng về hôn nhân và con cái có thể được khám phá trong khi vẫn còn ở tại Hội Thánh nhà. Nó sẽ trở thành một nan đề lớn hơn tại nơi thành lập một Hội Thánh mới.

III. TRƯỚC KHI ĐƯỢC SAI PHÁI ĐI, MỤC SƯ CỦA NHÓM NÊN THỰC HIỆN MỘT "CHUYẾN ĐI TRINH SÁT" NƠI SẼ ĐẾN. CÔNG VIỆC NÀY CÓ THỂ ĐEM LẠI MỘT SỐ THÔNG TIN CÓ GIÁ TRỊ CHO CÔNG TÁC SẮP TỚI.

Những Hội Thánh khác (nếu có) đang làm gì ở đó?

Có những luật định nào ảnh hưởng đến chức vụ của Cơ Đốc Nhân?

Nên thu thập các thông tin về nhà ở, công việc làm và các trường học.

Nên tìm kiếm một vài nơi có thể tổ chức nhóm họp được.

Cuối cùng, ngày trọng đại đó đã đến! Trong buổi nhóm họp tại Hội Thánh, mục sư cùng với nhóm và giađình chính thức được sai phái đi. Các trưởng lão đặt tay trên họ và chúc phước cho sự ra đi của họ. Chúng tôi đề nghị Hội thánh nhà nên kêu gọi dâng hiến rời rộng hầu để giúp đỡ cho các nhu cầu của nhóm.

IV. CÁC MỤC SƯ ĐÃ TRƯỞNG THÀNH CỦA HỘI THÁNH SAI PHÁI NHẤT THIẾT PHẢI THEO SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM VÀ THƯỜNG XUYÊN THĂM VIẾNG HỌ TẠI NƠI HỌ ĐANG CÔNG TÁC.

Công vụ 11 cho biết: Các Cơ Đốc Nhân từ thành Giêrusalem đã đến gây dựng Hội Thánh tại thành Antiốt xứ Syri. Khi biết được tin này, các lãnh đạo Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem ngay lập tức cử mục sư đã trưởng thành đến đó. Họ đã gởi Ba-na-ba tới đó. Ông là một người có ơn trong việc giúp đỡ và phát triển Hội Thánh mới.

Khi thăm viếng các Hội Thánh mới, các mục sư đã trưởng thành thường có thể biết được các nan đề của họ và giúp đỡ các mục sư mới giải quyết các nan đề đó.

"Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử thế nào ." (Cong Cv 15:36).

Sách Công-vụ có cho thấy một số kiểu mẫu mà các nhóm mục sư đã trưởng thành đến thăm các Hội Thánh mới được gây dựng.

Phi-e-rơ và Giăng (Cong Cv 8:1-40).

Phao-lô và Ba-na-ba (14:1-15:41).

Phao-lô và Si-la (15:1-41).

Giu-đe và Si-la (15:1-41).

A-ga-bút và một số tiên tri (11:1-30)

V. LỜI KẾT

Trên thế giới này còn có hàng tỉ người chưa được cứu và phải cần đến hàng triệu Hội Thánh mới để rao giảng Phúc-âm cho họ.

Đây là công tác và sự kêu gọi của bạn: mục sư và các lãnh đạo Hội Thánh nên khích lệ các Cơ Đốc Nhân trưởng thành và sai phái họ ra đi gây dựng Hội Thánh mới. Nhu cầu thì nhiều mà nhiệm vụ lại rộng lớn. Hội Thánh của bạn có thể làm được điều đó với sự giúp sức của Đức Chúa Trời!

Tôi đồng ý với điều mà Tiến sĩ Peter Wagner xác nhận: "Gây dựng Hội Thánh mới là phương pháp rao giảng Phúc-âm hiệu quả nhất được biết đến ở dưới bầu trời này."

Và tôi cũng đồng ý với sự nhận xét của Donald McGavran rằng: "Công tác quan trọng nhất trong thời đại ngày nay là làm cho các Hội Thánh sinh sôi nảy nở một cách có hiệu quả."

Điều đó là đúng trong mọi nền văn hóa, trong mọi ngôn ngữ và trên từng châu lục.

Với sự giúp sức của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy ra đi bận rộn gây dựng các Hội Thánh mới (vì đây là công tác Ngài giao phó cho chúng ta).

THẢO LUẬN NHÓM

Giả sử nhóm của bạn được sai phái đến một nơi nào đó để gây dựng một Hội Thánh mới, bạn và các thành viên khác sẽ chuẩn bị gì về thuộc linh, thuộc thể và tâm lý cho công tác?

Hãy đề xuất một số phương pháp để người lãnh đạo nhóm có thể phát huy sự hiệp nhất và tình thân thuộc trong nhóm.

Hội Thánh sai phái các nhóm ra đi phải có phận sự gì?

TỰ NGHIÊN CỨU

Sau khi học xong khóa học này, bạn có nhận biết Đức Chúa Trời kêu gọi bạn trở nên người gây dựng Hội Thánh không?

Nếu có, bạn hãy triển khai một kế hoạch để làm ứng nghiệm khải tượng đó. Sau đó, bạn hãy đến bày tỏ điều đó cho mục sư của mình.

Nếu không, bạn hãy liệt kê ra một vài cách bạn có thể giúp đỡ những người được kêu gọi vào chức vụ này.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24011347
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
7683
25970
112009
197798
87739
22842610
24011347

04-12-2020 06:13:16

Đang Trực Tuyến

Đang có 936 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.