Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

BÀI 5: HỘI THÁNH CỦA ĐẠI MẠNG LỆNH

LỜI GIỚI THIỆU

Trong phần trước chúng ta nói về tình trạng của nhiệm vụ truyền bá phúc âm toàn cầu. Chúng ta khám phá ra nhiệm vụ có thể được hoàn thành vì chúng ta có nguồn tài nguyên. Chúng ta chỉ cần có sự nhìn biết và làm một cam kết. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có một số thay đổi trong việc sắp đặt tiền bạc và các nguồn tài nguyên khác.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. CƠ ĐỐC NHÂN CHI TIÊU NHƯ THẾ NÀO Cơ Đốc nhân chi 99,9% thu nhập cho chính họ. Họ chi 0,09% cho những người không phải Cơ Đốc nhân trên thế giới, nhưng đã nghe về Phúc âm (Những người đã nghe nhưng từ chối hoặc nghịch lại). Họ chỉ chi 0,01% cho vùng chưa được Phúc âm hóa, hay những người chưa bao giờ nghe về Phúc âm. Chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại về việc đặt để những người làm công Cơ Đốc và nguồn tài nguyên.

II. VIỆC ĐẶT ĐỂ NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG CƠ ĐỐC TRỌN THỜI GIAN Người ta đã khám phá ra rằng 94% công nhân Cơ Đốc làm việc trọn thời gian trong các nước nói tiếng Anh. Các nước nói tiếng Anh chỉ chiếm 9% dân số toàn cầu. Chúng ta cũng khám phá điều nầy dưới 2% các vị truyền giáo của chúng ta làm việc tại làng lớn chưa được tiếp xúc, đó là thế giới của đạo Hồi. Điều này chỉ cho chúng ta có khuynh hướng cử những nhà truyền giáo đến những vùng đã được Phúc âm hóa. Chúng ta phải nhắm vào mục tiêu khu vực 10/40 Window. Vùng mà David Barret gọi là thế giới nhóm A. Tại Mỹ, cứ 1 300 người có 1 người là Cơ Đốc nhân làm việc trọn thời gian. Tại những vùng chưa được tiếp xúc của thế giới cứ trong 450.000 người có 1 Cơ Đốc nhân làm việc trọn thời gian. Tại Châu Á, cứ 2,7 triệu người có 1 Cơ Đốc nhân làm việc trọn thời gian.

III. NHỮNG NGƯỜI ĐÓI KHỔ TRÊN THẾ GIỚI Chúng ta biết hiện có khoảng 1,8 tỷ người không được nuôi dưỡng trên thế giới. Trong 6.528 ngôn ngữ, chỉ dưới 1/3 là có Kinh thánh hoàn chỉnh. Vì thế có một nhu cầu to lớn đối với những người đói khổ cả thuộc thể lẫn thuộc linh.

IV.NHỮNG CƠ ĐỐC NHÂN CỦA ĐẠI MẠNG LỆNH Định nghĩa: Một Cơ Đốc nhân của Đại Mạng Lệnh là người xem trọng sứ mạng và đem đời sống mình thực hiện sứ mạng đó. Mỗi Cơ Đốc nhân nên là một người : Cam kết là một người trung tín trung thành và vâng phục vì thế gian hư mất. Góp phần vào công tác truyền giáo. Tham gia vào công tác truyền giáo ngắn hạn.

V. HỘI THÁNH CỦA ĐẠI MẠNG LỆNH Định nghĩa: Một Hội thánh của Đại Mạng Lệnh xem trọng sứ mạng và tổ chức mọi chương trình và sự chăm sóc nhằm rao giảng Tin Lành tại thành Giêrusalem, xứ Giuđê, Samari cho đến cùng trái đất. Hội thánh của Đại Mạng Lệnh được tạo thành bởi những cơ đốc nhân củaĐại Mạng Lệnh B. Kiểu mẫu của một Hội thánh được cử.

Con dân Chúa: Chúa làm việc giữa họ

Bốn khía cạnh của Hội thánh

Những sứ mạng

Thế giới

Công việc cứu chuộc của Chúa

Sự dẫn dắt đầy dẫy Thánh Linh

Phúc âm hoá trên một nền văn hóa

...???..........

Quyền năng của Đức Thánh Linh

Sự soi sáng

Sứ mạng

40% dân số thế giới

Khải thị của lời Chúa

Thờ phượng/

trung bảo

Truyền giáo qua các nền văn hóa

Tín hữu C. Có 2 loại Hội thánh. 1. Hội thánh thể chế hay truyền thống. Họ có khuynh hướng ra đi. Mỗi sự ra đi cạnh tranh giành sự chú ý. Họ quá bận tâm về ngân quỹ hay tài nguyên tương xứng để giữ Hội thánh tồn tại. 2. Hội thánh hữu cơ. Luôn có những quyền năng kể trên mà không cần sự cạnh tranh. Kết cấu được dùng cho mọi phạm vi từ thành Giêrusalem đến tận cùng trái đất. Hội thánh này vì thế trở thành Hội thánh chiến lược không phải Hội thánh thể chế. Quyền năng hữu cơ của Đức Chúa Trời làm việc liên tục. Quyền năng được giải phóng qua cấu trúc Hội thánh cho đến đầu cùng đất. Kết cấu và tổ chức không bao giờ bắt đầu hay thi hành quyền năng của Đức Thánh Linh. Quyền năng của ĐTL có được nhờ mối tương giao của chúng ta với ĐCT. Nhưng kết cấu có thể cản trở thậm chí chấm dứt quyền năng của ĐTL. D. Tiêu chuẩn một Hội thánh của Đại mạng lệnh. Một Hội thánh cầu nguyện. Cầu nguyện cho thế gian, và ít nhất là cho một dân tộc được nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời. 2. Một Hội thánh phân phát. Mỗi Hội thánh nên phân phát 10% tổng thu nhập vào công tác chăm sóc qua một nền văn hóa khác. Phân phát ¼ số lượng cho những dân tộc chưa được tiếp xúc. Đây có thể là mức đầu của việc phân phát, nên được xem lại cách thường xuyên. 3. Đăng ký ít nhất 10% dân sự vào công tác truyền giáo ngắn hạn. 4. Mỗi Hội thánh cầu nguyện cho ít nhất 1% thành viên của Hội thánh trở thành những nhà truyền giáo chuyên nghiệp . 5. Mỗi Hội thánh nên kết hợp với những Hội thánh khác để giúp họ huy động cùng hoàn thành bốn mục tiêu kể trên. 6. Mỗi Hội thánh phải hiệp với thân Chúa trên toàn thế giới giúp hoàn thành Đại Mạng Lệnh (GiGa 17:20-21). Xin Chúa hướng dẫn Hội thánh bạn trở nên Hội thánh của Đại mạng lệnh.

THẢO LUẬN NHÓM Trong phần thảo luận, hỏi xem Hội thánh của mỗi người dành bao nhiêu phần trăm thu nhập của Hội thánh cho việc truyền giảng? Có thể làm gì trong việc chi tiêu của Hội thánh để có thêm nhiều tiền hơn cho lĩnh vực truyền giáo? Có bao nhiêu người trong Hội thánh bạn tham gia vào công tác truyền giảng? Hội thánh bạn đã có một nhóm người cầu nguyện cho việc truyền giảng mà thường xuyên nhóm nhau lại cầu nguyện cho những người truyền giáo và các hoạt động của họ trên thế giới chưa? Nếu không làm thế nào bạn thành lập được một nhóm như thế?

TỰ NGHIÊN CỨU Với những thông tin thu được từ bài học, hãy làm một nghiên cứu về Hội thánh địa phương của bạn bằng cách xem xét những kết cấu và cách tổ khác nhau trong Hội thánh. Bạn cũng có thể lên kế hoạch phỏng vấn trao đổi với người lãnh đạo của nhóm khác cũng như trao đổi với mục sư. Khi kết thúc việc điều tra, ghi lại tóm tắt của bạn trên trang giấy riêng. Hội thánh của bạn có chất lượng như một Hội thánh của Đại Mạng Lệnh hay một Hội thánh truyền thống? Bạn có thể làm gì để mang lại những thay đổi hay tiến bộ trong Hội thánh bạn?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 1 tháng trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 3 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 4 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

22643636
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
711
30931
31642
236951
686537
20705820
22643636

20-10-2020 00:16:02

Đang Trực Tuyến

Đang có 1028 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.