Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

GIÁO TRÌNH ISOM

E1.   NỐI KẾT VỚI ĐẤNG CHRIST
Tác giả: Dr. T. L. Osborn

Phần 1: CHÚA JESUS GƯƠNG MẪU CỦA CHÚNG TA

LỜI GIỚI THIỆU
Sứ điệp của chúng ta quan hệ với cuộc đời và chức vụ của Chúa Jesus. Loạt bài Nối Kết với Đấng Christ tìm hiểu những khái niệm có thể là căn bản nhất trong Cơ Đốc Giáo (CĐG). Đây là nền tảng quang trọng nhất cho: 1. Đức tin 2. Hi vọng 3. Tình yêu và 4. Cuộc đời của bạn.
Bài học Nối Kết với Đấng Christ cũng có thể được gọi là Nối kết phép lạ. Nó tiếp nối Chúa Jesus của các sách Phúc âm với Chúa Jesus của chúng ta ngày hôm nay.

DÀN Ý BÀI HỌC
Kinh Thánh: Cong Cv 1:1-4

I. NỐI KẾT PHÉP LẠ.
Nếu không có các phép lạ, Cơ Đốc Giáo chỉ là:
Tôn giáo chết
Bộ giáo lý
Tín điều
Nghi lễ
CĐG thật là một cuộc đời của phép la.
Chúng ta sẽ nhấn mạnh 7 vấn đề căn bản về CĐG của phép lạ.
Qua loạt bài học này bạn sẽ:
Giống Phierơ và Phaolô.
Giống Mary noi chân Chúa Jesus.
Giống các tín hữu sau khi Chúa Jesus phục sinh.
Được tươi mới bởi một sự hiểu biết lớn lao hơn.
Mạnh mẽ hơn trong đức tin.
Sáng chói hơn trong hi vọng.
Sâu sắc hơn trong tình yêu
Đầy dẫy hơn trong cuộc đời.

II. CÁC BÀI HỌC NỐI KẾT VỚI ĐẤNG CHRIST DỰA TRÊN 4 CÂU ĐẦU TIÊN CỦA SÁCH CÔNG VỤ.
Phần đầu tiên này của sách Công vụ chúa câu “Chiếc cầu” hay “Gạch nối”. Nó chứa đựng những ý tưởng tiếp nối Chúa Jesus trong các sách Phúc âm với Chúa Jesus trong chúng ta.
Chúng ta sẽ đưa ra 7 câu hỏi giải quyết những vấn đề căn bản của đời sống Cơ đốc.
Sự kiện nào mở cửa đời sống phép lạ trong chúng ta?
Mọi điều Chúa Jesus bắt đầu làm và dạy.
Chủ đề: Gương mẫu của chúng ta là Chúa Jesus Christ.
Điều gì khiến đức tin Cơ đốc không chỉ là một tôn giáo ?
Chúng ta sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của Chúa Jesus
Hãy nhìn vào những từ: “ cho đến ngày Ngài được cất lên trời” (2:2)
Chủ đề: Chúa Jesus là nguồn cảm hứng của chúng ta
Điều gì sản sinh ra điều tốt nhất của ĐCT trong mọi con người ?
Chúa Jesus qua Đức Thánh Linh đã đưa ra những mạng lệnh cho những người theo Ngài.
Chủ đề: Đáp ứng của chúng ta đối với sự ủy thác của Ngài.
Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta khám phá ra rằng ĐCT tin cậy chúng ta biết chừng nào ?
Ngài đã ra lênh cho những người Ngài đã chọn lựa
Chủ đề: Hành động của chúng ta là gì ?
Bởi vì Ngài đã lựa chọn chúng ta nên Ngài đã tuỳ thuộc vào chúng ta, Ngài tin cậy nơi chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì về việc đó ?
Điều gì làm cho lời chứng Cơ đốc của chúng ta đáng tin ?
Chúa Jesus đã bày tỏ chính mình Ngài là sống bằng nhiều bằng chứng không thể chối cải được.
Chủ đề: Sự đáng tin cậy của chúng ta trong cuộc đời và chức vụ.
Ngài bảo đảm lời chứng của chúng ta.
Ngày hôm nay, Chúa Jesus hoạt động như thế nào ?
Trong đất nước củachúng ta.
Trong cộng đồng của chúng ta.
Trong buôn làng của chúng ta.
Chủ đề: Tính hợp pháp của chúng ta.
Sự hiện diện của Ngài trong chúng ta làm cho ma quỉ rối loạn.
“Việc khả thi” trong bạn có thể lớn cỡ nào ?
Chúa Jesus đã nói gì về Đức Thánh Linh ?
Đừng ra đi, nhưng phải chờ lời hứa của Cha.
Chủ đề: kinh nghiệm của chúng ta về quyền năng và mỹ đức của Ngài qua chúng ta và Ngài đã chuyển sự sống và năng lực của Ngài qua chúng ta như thế nào ?
Bảy bài học này sẽ tìm hiểu chức vụ của Chúa Jesus lúc đó trong các sách Phúc âm và chức vụ của Chúa Jesus bây giờ trong chúng ta. Chúng ta sẽ học biết những nguyên tắc nào là không thể thiếu được để cho chúng ta tiếp nối những gì Ngài đã bắt đầu làm và dạy.

III. CÁC SÁCH PHÚC ÂM VÀ SÁCH CÔNG VỤ.
Sách Công vụ cần phải được xem như là sách Phúc âm của chúng ta.
Hãy kiểm tra từ “A men” ở cuối các sách trong Tân Ước.
Sách Công vụ không có từ “Amen”.
Những người theo Đấng Christ đang tiếp tục công việc của Ngài.
Không có sự kết thúc nào đối với những gì Ngài đã phải làm.
Chúng ta phải tiếp tục ngay ở chổ họ đã dừng lại.
Nếu có những quyển sách nào ghi lại những việc bây giờ của sách Công vụ thì chúng ta sẽ ở trong những quyển sách ấy.
Tôi muốn gọi nó là “Công vụ các tín đồ”.
4 câu đầu của sách Công vụ kết hợp với các sách Phúc âm để tạo nên những nguyên tắc này.

IV. KHẢI THỊ CỦA ĐCT TRONG ĐẤNG CHRIST TRỞ THÀNH KHẢI THỊ CỦA NGÀI TRONG CHÚNG TA.
Đức Thánh Linh trên họ trở thành ĐTL trong chúng ta.
Đấng Christ ở với họ trong các sách Phúc âm là Đấng Christ bất biến ở với chúng ta hôm nay.
Đấng Christ có thể tiếp tục công việc của Ngài trong bạn.
Được tái sanh và trở nên con cái ĐCT là một đặc ân.
Chúa Jesus đã bắt đầu trong một con người Ngài muốn sử dụng.
Hai tay của bạn
Môi miệng của bạn
Hai chân của bạn
ĐCT không thể vào trong chúng ta vì cớ bức tường tội lỗi.
Chúa Jesus đã mua chuộc chúng ta.
Chúa Jesus đã giải quyết xong nan đề duy nhất mà Ngài đối diện.
Khi tội lỗi đã được dẹp sạch, Ngài có thể đến với chúng ta.
Giờ đây Ngài có:
Đôi tay của chúng ta.
Đôi chân của chúng ta.
Hai cánh tay để ôm lấy của chúng ta.
Miệng lưỡi để làm chứng của chúng ta.
“… các ngươi sẽ làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha”
Trong sách Công vụ Đấng Christ là gương mẫu cho tín hữu. Nhiệt huyết của các tín hữu đầu tiên là để tiếp tục những gì Ngài đã khởi đầu.

V. SÁCH CÔNG VỤ KHÔNG CÓ KẾT THÚC.
Chúng ta là những người phải tiếp tục chức vụ của Đấng Christ.
Hầu hết mọi người bảo ĐCT những gì phải làm.
ĐCT đã bảo chúng ta những gì phải làm rồi.
Chúng ta là những sứ giả; Chúng ta là những người tiếp tục chức vụ của Đấng Christ.
Đấng Christ sẽ không ngự xuống thành phố hay buôn làng của bạn trong một vương bào tuyệt đẹp với một vầng hào quang trên đầu của Ngài và làm chứng về sự hi sinh của Ngài cho họ.
Phương cách duy nhất để người ta nghe về Đấng Christ là qua chúng ta.
Hình ảnh duy nhất mà người ta có thể có được về Chúa Jesus chính là những gì họ thấy trong chúng ta.
Chúng ta là những người viết tiếp sách Công vụ.
Chúng ta làm việc đó như thế nào? Đâu là bí quyết?
Hãy tập trung vào Chúa Jesus là gương mẫu của bạn.
Chúa Jesus là gương mẫu của các tín hữu đầu tiên.
Đấng Christ là sứ điệp của họ.

VI. ĐỨC CHÚA TRỜI GIỐNG CHÚA JESUS.
Các tín hữu đầu tiên đã từ bỏ tôn giaó truyền thống của họ. Họ khám phá ra rằng ĐCT đầy tình yêu thương.
Chẳng có ai đã dám mơ rằng ĐCT sẽ giống như Chúa Jesus.
Chính bởi sự khải thị đã thay đổi thế giới
Đó là lý do tại sao sứ điệp của họ là Chúa Jesus.
Sứ điệp của bạn là gì ?
Có phải Chúa Jesus, Đấng giải bày ĐCT, là một khải thị đối với bạn không?
Người xưa đã nghĩ ĐCT là:
Keo kiệt (hoặc kinh tởm)
Chuyên phán xét.
Sẽ giết họ nếu họ đến gần.
Phierơ đã rao giảng Chúa Jesus (2:1-47).
Cuộc đời của Chúa Jesus (2:22-24)
Sứ điệp ngày Lễ Ngũ Tuần của bạn là gì ?
Sứ điệp Ngày Lễ Ngũ Tuần đã là Chúa Jesus.
Chúng ta phải quay về với sứ điệp đó.
“Đức Chúa Jesus này, ĐCT đã khiến sống lại, và chúng tôi thảy đều làm chúng về sự đó” (2:32)
Trong Công 3, Phierơ và Giăng đã tập trung vào Chúa Jesus.
“Nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ ở Naxarét, hãy bước đi” (3:6b)
Chưa một ai từng nói câu đó trước đó.
Đức tin của chúng ta là nơi ở Đấng Christ
Sự hiểu biết của chúng ta là ở trong Chúa Jesus
Chúa Jesus không chết
Ngài đã sống lại từ kẻ chết
ĐCT đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.
“Nhơn danh Đức Chúa Jesus ở Naxarét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và ĐCT đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông … chẳng có sự cưú rỗi trong Đấng nào khác” (4:10, 12).

VII. VỚI QUYỀN NĂNG LỚN LAO, HỌ ĐÃ LÀM CHỨNG VỀ CHÚA JESUS CHRIST (4:33).
Quyền năng của bạn dùng để làm gì ?
Chấp sự Philíp đã đến Samari. Ông đã giảng cái gì (8:5-8) ?
Rồi ông đã giảng về Chúa Jesus cho họ.
Chúa Jesus là gương mẫu cho chúng ta.
Chúa Jesus là người cố vấn tài giỏi của chúng ta.
Chúa Jesus là người lãnh đạo của chúng ta.
C. Phao lô vừa mới khải đạo, trong Công 9:
Ông đã giảng Chúa Jesus là Con ĐCT.
Bạn có giảng Chúa Jesus là Con ĐCT không?
Có quyền năng trong lời công bố này. Những người chưa được cứu sẽ tin Chúa nếu bạn rao giảng rằng Chúa Jesus là Con ĐCT.
Tôi rao giảng lẽ thật này cho đám đông và đã công bố Chúa Jesus là Con ĐCT, đã sống lại từ kẻ chết và hiện nay đang sống.
Sứ đồ Phao lô đã khẳng quyết rằng Phúc âm là quyền năng của ĐCT để cứ mọi người tin (RoRm 1:16).
Hãy nói về Chúa Jesus.
Nếu bạn muốn được xức dầu, hãy nói về Chúa Jesus.
Chúa Jesus đã bị đóng đinh (ICo1Cr 2:2)
Bạn quyết định biết điều gì giữa nhiều người ?
Khi chúng ta nói về Chúa Jesus là chúng ta đang bày tỏ về ĐCT
Khi bạn rao giảng Chúa Jesus, bạn đang vén màn bí mật về ĐCT đó.
Khi bạn phô bày ĐCT, quyền năng sẽ xác nhận lời Ngài đang hiện diện với bạn
ĐCT đã làm trọn luật pháp trong Con của Ngài (Cong Cv 13:38, 39)
Đó có phải là sự nhấnmạnh của bạn không?
Cho người Tê-sa-lô-ni-ca, sứ điệp của Phaolô là Đấng Christ (17:2, 3)
Có quyền năng siêu nhiên đồng hành với sứ điệp này.
Sứ điệp của Phaolô là Chúa Jesus (20:20, 21).
Bầu nhiệt huyết để làm chứng về Chúa Jesus.
Những năm cuối cùng của Phaolô.
Nếu bạn muốn có quyền năng trong cuộc đời mình, hãy dạy về Chúa Jesus (28:31).

VIII. HÃY NHÌN XEM CHÚA JESUS.
Chúng ta phải xem Chúa Jesus như thế nào?
Ngài đã chịu khổ.
Ngài đã chịu đựng thập tự giá
Tại sao ?
Có người đã nói: “Bạn không thể đến với ĐCT mà không có tôn giaó”
Tôi là một phần của ĐCT.
ĐCT ở trong tôi.
Tôi ở trong Ngài.
Thánh Linh Ngài ở trong tôi.
Tôi là sứ giả của Ngài.
f. Tôi không có tôn giaó nào.
Đó là một sự khải thị.
ĐCT yêu thương chúng ta.
Ngài muốn chúng ta ở gần Ngài.
ĐCT đã ban một con đường tốt hơn.
Cựu và Tân Ước.
KT Cựu Ước ở trong mạch văn Tân Ước.
Kế hoạch cũ không hoạt động.
Chúa Jesus đã ban huyết của Ngài:
Để cứu chuộc chúng ta.
Để phục hồi mối tương giao với ĐCT.
Không có câu hỏi tội lỗi nào còn tồn tại.
Ngài muốn sống với tôi.
Chúng ta đã được biệt riêng ra (EsIs 59:2)
Ngài không muốn chúng ta hư mất (IIPhi 2Pr 3:9)
Con người ta không muốn sự cứu rỗi bởi vì họ có sẳn một ý kiến về ĐCT.
Họ đã có tôn giáo.
Người ta đã đánh nhau vì tôn giáo.
Chẳng có tôn giáo nào bày tỏ ĐCT.
Họ không tìm kiếm Ngài (RoRm 10:20)
Tôn giáo từ luật pháp của Môise.
Nghi lễ.
Thế hệ đó không biết ĐCT (Cac Tl 2:10).
Lòng con người ta (Mat Mt 13:15).
Của lễ (HeDt 10:5).
Lòng thương xót (OsHs 6:6)
Tôn giáo giả dối (Gie Gr 5:31).
Tôn giáo sẽ chẳng bao giờ chỉ ĐCT cho bạn.

IX. ĐCT ĐÃ MONG MUỐN CHÚNG TA (ICo1Cr 1:21; GiGa 1:10).
Câu hỏi lớn.
Ngài đã bày tỏ ĐCT cho chúng ta như thế nào ?
“… ĐCT ở với chúng ta …” (Mat Mt 1:23)
Ngài đã đến trái đất (GiGa 1:14)
Tôi thấy ĐCT khi tôi thấy Chúa Jesus (14:9)
ĐCT là Cha Chúa Jesus (GiGa 5:18)
“Cha ta” (10:37)
Con ĐCT (19:7)
Ngài là ĐCT trong xác thịt.
Chúa Jesus đã bày tỏ cho chúng ta rằng ĐCT quan tâm:
Con người hơn luật pháp.
Nhân tính hơn những thánh lễ.
Tương giao hơn mệnh lệnh.
Thương xót hơn đoán xét (XuXh 20:18).

KẾT LUẬN
Hãy rao giảng Chúa Jesus.

THẢO LUẬN NHÓM
Nối kết phép lạ là gì ?.
Câu cầu nối mà T.L. Osborn nói đến là gì ?
Làm thế nào để các sách Phúc âm của chúng ta không có kết thúc ?.

TỰ NGHIÊN CỨU
Quyền năng đến với bạn như thế nào ?
Sự khác nhau giữa tôn giáo và CĐG thật là gì ?
Bạn nghĩ ĐCT yêu bạn tới mức độ nào ?
Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho bạn ra sao ?.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23813552
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16540
35985
112012
201132
787392
21775269
23813552

26-11-2020 10:34:39

Đang Trực Tuyến

Đang có 1842 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.