Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 2: CHÚA JESUS NGUỒN CẢM HỨNG CỦA CHÚNG TA


GIỚI THIỆU
Chúng ta được nối kết qua Đấng Christ. Đây là bí quyết thành công của chúng ta. Chúng tôi bắt đầu vào năm 1947 và đã đi tới 80 quốc gia. Kể từ thời Phaolô, chúng tôi là những người đầu tiên đi vào những cánh đồng rộng mở trong những quốc gia không phải Cơ đốc. Chúng tôi đã nói cho người ta biết rằng nếu Chúa Jesus đã chết thì sẽ không có phép lạ, nhưng nếu Chúa Jesus đang sống thì sẽ có những phép lạ và con người sẽ được chữa lành.

DÀN Ý BÀI HỌC
Kinh Thánh: Cong Cv 1:1-4

I. CHÚA JESUS ĐÃ ĐƯỢC ĐCT XÁC NHẬN GIỮA CON NGƯỜI BỞI NHỮNG DẤU KỲ PHÉP LẠ.
Phép lạ xảy ra không phải vì đức tin lớn của tôi.
Hạt giống là lời ĐCT.
Phúc âm là quyền năng.
Lời ĐCT có quyền cưú chuộc.
ĐCT sẽ xác nhận Lời Ngài.
Mọi thứ phép lạ xảy ra.
Đây là câu chuyện về một phụ nữ sinh một đứa con không có mắt.
Hãy giảng Lời Chúa: ngườita sẽ tin.
Không tin là tồi tệ.
Hãy cho người ta một cơ hội để tin
Tôi chẳng có một cảm giác đặc biệt nào.
Không có sự tê cứng nào trong tay tôi.
Không có những chớp sáng nóng nào.
Không có sự cảm lạnh nào.
Tôi cảm nhận thay cho những người đang đau đớn khi không có Chúa Jesus.

II. BẢY BÀI HỌC NÀY RẤT QUAN TRỌNG ĐỂ BIẾT NỐI KẾT VỚI ĐẤNG CHRIST.
Đó là 7 nguyên tắc căn bản nhất của đời sống Cơ đốc.
Những nguyên tắc này là lý do tôi tiếp tục tiến bước.
Chúng là cái neo của tôi.
Tôi đã thấy hàng trăm mục sư đến rồi đi.
Họ không được neo chặt.
Họ trở nên nổi tiếng rồi rớt xuống trong sỉ nhục.
Không cần phải như vậy.
Hãy neo chặt trong những nền tảng này của Phúc âm cưú chuộc.
Đừng tìm kiếm dâú lạ lớn lao.
Đây là lý do tôi gặp mặt ở đây, chia sẻ những bài học này.
ĐCT yêu thương bạn.
ĐCT tin cậy bạn.
ĐCT yêu thích bạn.
ĐCT tín nhiệm bạn.
Đây là điểm hẹn thiên thượng mà trong đó ĐCT đang đến với bạn qua chân lý của Ngài.
Tôi đã chứng minh rằng Phúc âm không có gì thay đổi.
Chính những việc đã xảy ra trong chúc vụ của Chúa Jesus và trong chức vụ của các Sứ đồ là những việc ĐCT muốn bạn làm.

III. ĐỨC TIN SẼ KHÔNG CÒN LÀ VẤN ĐỀ NỮA KHI BẠN BIẾT ĐƯỢC Ý MUỐN VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐCT.
Loạt bài Nối Kết Với Đấng Christ tiếp nối Chúa Jesus trong các sách Phúc âm (PÂ) với Chúa Jesus trong thế kỷ này.
ĐCT qua Đấng Christ trong thời đại KT trở thành Đấng Christ qua tín đồ trong thời đại chúng ta.
ĐCT đã sai phái Chúa Jesus.
Chúa Jesus sai phái chúng ta.
Tôi đã chứng minh PÂ này khắp thế giới.
Có 24 đoạn trong sách Luca về việc Ngôi Lời trở nên xác thịt trong một con người.
Luca đã viết 28 đoạn trong sách Công vụ về việc Ngôi Lời trở nên xác thịt trong mọi tín đồ.
Chúa Jesus là gương mẫu.
Những gì ĐCT đã làm trong một người là những gì Ngài muốn làm trong những người khác.
Hễ khi nào một người trở về tin Chúa thì Ngôi Lời trở nên xác thịt một lần nữa.
Chúa Jesus đãđến để bày tỏ “chúng ta” cho chúng ta.
Chúa Jesus đã là mẫu mực (mô phạm) của chúng ta.
Ngài đã trở nên xác thịt (GiGa 1:14)
Ngài đã sống giữa chúng ta.
Chúng ta đã ngắm xem vinh quang Ngài.
Chúng ta đã thấy Ngài.
Ngài đã đầy ơn và lẽ thật.
“Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn” (1:16).
Chúng ta ai nấy đều đã nhận được sự đầy dẫy của Ngài.
Ơn càng thêm ơn.
“Vì luật pháp đã được ban cho bởi Môise, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đế. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con Một ở trong lòng Cha, là Đấng giải bày cha cho chúng ta biết” (1:17, 18)

IV. NGÀI LÀ NGUỒN CẢM HỨNG CỦA CHÚNG TA.
Khi chúng ta nhìn vào Chúa Jesus là lúc chúng ta nhìn vào ĐCT.
Ngài đã bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta ra sao.
Ngài đã phô bày ĐCT trong mhình dạng một con người.
Nếu bạn đã tiếp nhận Chúa Jesus Christ thì bạn đại diện ĐCT trong hình dạng một Con người.
Phép lạ của sự cưú rỗi.
Tôn giáo Cơ Đốc không nhấn mạnh điều này.
ĐCT đã đến để sống trong chúng ta.
Chúa Jesus là gương mẫu của chúng ta.
Đã có niềm vui và nguồn cảm hứng.
Chúa Jesus đã bày tỏ cho tôi chỗ đứng của tôi là gì trong ĐCT.
ĐCT đã đến để sống trong chúng ta.
Chúng ta đã học biết nó hoạt động như thế nào qua Chúa Jesus.
ĐCT đã làm cho chúng ta thánh khiết duy bởi Chúa Jesus.
Chúng ta không thể tự mình làm được việc đó.
Phương cách duy nhất để trở nên thánh khiết là nhận ra những gì Chúa Jesus đã làm cho chúng ta.
Chúa Jesus là nguồn cảm hứng của tôi.
Bởi vì Ngài đã cho tôi biết tôi là gì bởi đức tin của tôi nơi Đấng Christ.
“Ai tin ta…” (14:12).
Những điều Ta làm con cũng có thể làm nữa.
Thậm chí những việc lớn lao hơn nữa.
Bởi vì chúng ta có điện tử (electronics).

V. VƯƠNG QUỐC CỦA ĐCT.
Rao giảng PÂ về vương quốc của đct.
Vương Quốc đó là gì vậy (Mac Mc 1:14, 15) ?
ĐCT đã sáng tạo nên thế giới này.
ĐCT sở hữu thế giới này.
Ngài có quyền cai trị thế giới này.
Ngài muốn cai trị chúng ta.
Đó là Vương Quốc của Ngài trên thế giới này.
Ngài đã tái tạo chúng ta và phục hồi chúng ta cho Ngài.
Vì thế Ngài có thể được đại diện trong thân xác con người.
Chúng ta có thể tiếp tục những gì Chúa Jesus đã bắt đầu.
Đây là chức vụ Nối kết với Đấng Christ.
Ngài đã rao giảng Vương Quốc ĐCT như thế nào?
Đấng Christ đang sống trong bạn.
Thi hành chức vụ qua bạn.
Tiếp tục:
Công tác của Ngài.
Sự dạy dỗ của Ngài
Các phép lạ của Ngài.
Công việc của Ngài qua thân xác bạn.
Đấng Christ không phải xuất hiện bên ngoài, Đấng Christ ở bên trong bạn.

VI. CHÚA JESUS LÀ GƯƠNG MẪU CỦA CHÚNG TA.
Chúng ta được cảm hứng.
Chúng ta không mệt mỏi.
Chúng ta không nản lòng.
Chúng ta không kiệt sức.
Chúng ta không bỏ cuộc.
Chúng ta được tiếp sức (được thêm năng lực).
Chúa Jesus đã rao giảng Phúc Âm về Vương Quốc ĐCT.
Vương Quốc đã gần.
ĐCT sẽ cho họ một tâm linh mơí.
ĐCT sẽ sống trong họ.
ĐCT sẽ không dung chịu tội lỗi.
Chẳng mọi điều nào trong Cựu Ước có thể cất tội lỗi đi được.
Khi Chúa Jesus chịu chết, Ngài đã là một giá chuộc tội cho chúng ta (IPhi 1Pr 2:24).
Tôi gần ĐCT bởi những gì Chúa Jesus đã làm cho tôi.
ĐCT đã mơ về cái ngày Ngài có thể ở trong họ.
Hãy thay đổi tư tưởng của bạn về tôn giáo của bạn.
Tôn giáo của bạn sẽ không thể cứu bạn.
Hãy ăn năn và vứt bỏ tôn giáo của bạn đi.
Hệ thống cũ đó sẽ không hoạt động được.
Phúc Am “Tin mừng” về những gì Chúa Jesus đã làm cho bạn.
Tin Mừng cho tội nhân.
Chúa Jesus đã mang lấy tội lỗi chúng ta.
Chúng ta có thể được cứu.
Chúng ta có thể được chữa lành.
Ngài đã chịu đau đớn thay cho đau đớn của chúng ta.
Hãy ăn năn.

VII. CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG THAY THẾ CHÚNG TA.
Chúng ta không cần phải mang nữa những gì Chúa Jesus đã mang cho chúng ta.
PÂ là những gì Chúa Jesus đã làm cho thế gian.
Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng ta.
Ngài đã gánh lấy bệnh tật chúng ta.
Ngài đã gánh lấy vi phạm của chúng ta.
Chúa Jesus có thể sống trong con người và tiếp tục công việc của Ngài.

VIII. CHÚA JESUS ĐÃ BIẾT NGÀI SẼ PHẢI CHẾT.
Chúa Jesus đã được sống lại từ kẻ chết.
Ngay bây giờ Ngài có thể cất chúng ta lên với Ngài.
Cứu chuộc chúng ta.
Cứu rỗi con người.
Phục hồi con người.
Khiến chúng ta trở nên người bạn của ĐCT.

IX. VƯƠNG QUỐC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ GẦN.
An năn chỉ là một nghi thức để quay khỏi tôn giáo của chúng ta để chúng ta được phục hồi với ĐCT.
Cảm hứng về gương mẫu của Ngài.
Câu chuyện về Kenya.
Hãy ở lại cho đến khi ma quỷ bỏ đi.
Câu chuyện về một bác sĩ phù thủy.
Một bài học sau một cuộc truyền giáo.
Ma quỉ là cho tội nhân; Chúa Jesus là cho tín đồ.
Chúa Jesus trông giống bạn.
Câu chuyện về một người đàn ông từ Phi châu.
ĐCT có đủ thứ.

KẾT LUẬN
Điều gì khiến Cơ Đốc Giáo còn hơn là một tôn giaó? Chúa Jesus Christ đang sống trong chúng ta. Ngài sống trong bạn. Chúa Jesus vĩ đại cỡ nào trong bạn?

THẢO LUẬN NHÓM.
Vài dấu kỳ phép lạ Chúa Jesus đã làm là gì?
Chúa Jesus có thể là nguồn cảm hứng của chúng ta trong phương cách nào?
Tại sao ĐCT sai phái Chúa Jesus đến với chúng ta?

TỰ NGHIÊN CỨU.
Ôn lại việc làm thế nào bạn có thể được neo chặt trong những nền tảng căn bản của Phúc Âm cứu rỗi ?.
T.L.Osborn nhấn mạnh GiGa 14:12. Nếu bạn tin nơi Chúa Jesus, vài điều lớn lao cần được thực hiện ngay bây giờ là gì ?.
Làm thế nào để bạn có thể trở thành một phần của 14:12 ?
Hãy liệt kê vài điều mà sẽ là tin mừng cho con người trên thế giới.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814075
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17063
35985
112535
201132
787915
21775269
23814075

26-11-2020 11:08:45

Đang Trực Tuyến

Đang có 601 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.