Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 3: ĐÁP ỨNG CỦA CHÚNG TA


LỜI GIỚI THIỆU
Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người có tiềm năng lãnh nhận ân điển của Đức Chúa Trời trong họ và trở nên tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn họ trở nên. Họ chỉ cần thông tin. Mục đích của những bài học này là cho bạn thông tin.

BỐ CỤC BÀI HỌC
Kinh Thánh: Cong Cv 1:1-14

I. BẢY BÀI HỌC NÀY DỰA VÀO CÂU ĐẦU TIÊN CỦA SÁCH CÔNG VỤ ( theo bảng dịch tiếng Anh)
Tôi muốn phân phát những điều tôi biết cho các nhà truyền đạo trẻ.
Tôi có ấn tượng sâu sắc khi khám phá ra bảy nguyên tắc không thể thiếu được này trong bốn câu đầu của sách Công vụ.
Chúng ta có các bảng ký thuật về chức vụ của Chúa Jêsus trong bốn sách Phúc Âm: Mathiơ, Mác, Luca và Giăng.
Chức vụ của Chúa Jêsus kéo dài trong khoảng ba năm rưỡi.
Ngài đến để bày tỏ Đức Chúa Trời như thế nào.
Ngài đến để bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta như thế nào.
Ngài đã phô bày Đức Chúa Trời.
Ngài đã phô bày tiềm năng của bạn trong Đức Chúa Trời.
D. Sau khi đã bày tỏ cho chúng ta về Đức Chúa Trời và về chúng ta, Ngài đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta.
Ngài đã mang lấy:
Tội lỗi của chúng ta.
Bệnh tật của chúng ta.
Hình phạt của chúng ta.
Ngài đã đổ huyết mình ra và phó sự sống mình để chúng ta không phải đổ huyết và sự sống mình ra.
Tiền công của tội lỗi là sự chết.
Chẳng một người nào xin một Đấng cứu tinh.
Cho dù chúng ta đã không muốn Ngài, nhưng Ngài đã muốn chúng ta.
Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta (GiGa 3:16).
Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Chúa Jêsus đã Phục Sinh và gặp gỡ những người theo Ngài trong 40 ngày, rồi sau đó trở về với Đức chúa Cha.
Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Cha.
Ngài cầu thay cho chúng ta mãi mãi.
Ngài đã phá hủy công việc của ma quỉ.
Ngài đã ban cho chúng ta sự chiến thắng.
Ngài đã chữa lành chúng ta.
Ngài đã cứu rỗi chúng ta.
Ngài đã phục hồi chúng ta.
Ngài dẫn chúng ta trở về với Đức Chúa Trời như những người bạn và người yêu dấu..

II. ĐÁP ỨNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY RA SAO?
Câu hỏi này ảnh hưởng tới bạn với tư cách của một nhân chứng.
Điều gì sản sinh ra điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong bạn ?
Ngay cả khi chúng ta chưa được cứu.
Đức Chúa Trời yêu bạn.
Ngài đã dựng nên bạn.
Ngài quan tâm đến bạn.
Ngài đã sai tôi để hỏi bạn cái gì đã sản sinh điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong bạn?
Hãy hiểu biết kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì?
Rồi hãy hỏi bạn thích hiệp với kế hoạch đó ra sao?
Tại sao tôi hạnh phúc?
Tôi đã chứng kiến hàng triệu cuộc đời được nâng lên và đổi thay bởi hiểu biết Chúa Jêsus.
Khi Đấng Christ đến với một người và người ấy có một sự hiểu biết về sự đơn giản của chương trình Đức Chúa Trời dành cho mình, thì người ấy hiểu ra rằng mình có thể trở thành một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời như thế nào.
Họ nhận ra được chân gía trị của mình.
Họ trở thành Đại Sứ của Đức Chúa Trời.
Họ hiểu biết kế hoạch của Đức Chúa Trời
Chúa Jêsus bắt đầu dạy dỗ (Cong Cv 1:1-2)
Chúa Jêsus qua Đức Thánh Linh đã đưa ra những mạng lệnh.
Mạng lệnh của Ngài đòi hỏi sự vâng phục của chúng ta.
Biết được ý chỉ của Ngài sẽ tạo động cơ thúc đẩy sự đáp ứng của chúng ta: hoặc tích cực, hoặc tiêu cực.
Câu chuyện của Phaolô (26:12-28)
Ông đã đáp ứng.
Rồi ông đã đến với dân ngoại.
Thành người giúp việc Đức Chúa Trời (26:22)
Dân ngoại đã ăn năn.
Dân ngoại đã trở về với Đức Chúa Trời.
Tôi đã tiếp tục trong 55 năm.
Tôi đã rao giảng trong 80 quốc gia.
Tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ nơi Chúa.
Tôi đã đến với bạn.
Tôi rao truyền Lời của Đức Chúa Trời rằng Đấng Christ phải chịu đau khổ, rồi sống lại từ kẻ chết và chiếu soi ánh sáng cho những người được cứu.
Đây là sự mặc khải mà những gì Chúa Jêsus đã thực hiện cho bạn và tôi.
I. Đáp ứng của bạn là gì?
Cái gì sản sinh ra điều tốt đẹp nhất của Đức Chúa Trời trong bạn?
Tôi đã đến với bạn vì một mục đích.:
Để đi đến với người khác.
Để mở mắt họ.
Để giải phóng họ khỏi quyền lực của ma qủi.
Qua sự rao giảng Phúc Am họ sẽ tiếp nhận

III. ĐÓ LÀ Ý MUỐN ( Ý CHỈ) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Điều sản sinh ra điều tốt đẹp nhất trong chúng ta là hiểu biết kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì? Và khám phá ra rằng chúng ta là một phần trong kế hoạch đó.
Phaolô là người đáp ứng ý chỉ ( ý muốn) của Đức Chúa Trời (9:20)
Trong Công vụ 26, những câu này là bảng tóm tắt về ý muốn của Đúc Chúa Trời.
Nó rất đơn giản. Con người:
Bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời.
Đang chết mất trong tội lỗi của mình.
Nhưng họ là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời.
i. Ngài yêu thương họ.
ii. Ngài muốn sống trong họ.
iii. Ngài đã bị họ khước từ.
C. Lòng của Đức Chúa Trời đang bùng cháy để ban ánh sáng của Đức Chúa Trời cho con người.
Ngài muốn cứu rỗi họ.
Ngài muốn chữa lành họ.
Họ đã được mua chuộc.
Họ sợ chết.
D. Chúng ta phải rao giảng điều đó.
Nếu không có chúng ta thì Ngài sẽ không làm điều đó.
Nếu chúng ta không làm điều đó thì Ngài không thể làm việc đó.
Ngài đã ủy thác trách nhiệm rao giảng Phúc Am trong tay chúng ta.
Sau khi trả giá cho tội lỗi chúng ta và sống lại từ kẻ chết, Chúa Jêsus ngồi xuống.
Công tác của Ngài đã hòan tất.
Ngài giao trách nhiệm cho chúng ta.
Công tác của chúng ta chỉ mới bắt đầu.

IV. CHÚNG TA THẬT VĨ ĐẠI TRONG SỰ CẦU NGUYỆN CỦA MÌNH
A. Đức Chúa Trời vận hành trong lãnh vực này.
Đức Chúa Trời vận hành trong con người này.
Đức Chúa Trời không đi bất cứ chỗ nào khác.
Đức Chúa Trời đang đợi bạn di chuyển.
B. Câu chuyện về một nhóm của những phụ nữ.
Nhóm của những người nữ này đang cầu nguyện.
Họ được bảo phải đến với người phụ nữ mà họ đang cầu nguyện cho và phải bày tỏ tình yêu thương.
C. Ngài đã phó chính mình Ngài cho chúng ta.
D. Câu chuyện về một bức tượng:
Những người kia đã sửa lại bức tượng của Chúa Jêsus.
Người ta không thấy cái tay của nó.
Cái ngực bằng đồng trên bức tượng chép rằng: “ Ta không có bàn tay nhưng Ta có bàn tay của các ngươi”.

V. LỜI CHỨNG CỦA T. L OSBORN
Anh tôi đã cải đạo.
Cha mẹ tôi từ hệ phái Báptít.
Anh tôi về nhà nói tiếng mới trong 3 ngày.
Tôi đã đến nhà thờ và đã được cứu.
Tôi đã nhận Báptêm bằng Đức Thánh Linh.
Ngay từ ban đầu tôi đã in các truyền đạo dơn.
Cho đến bây giờ tôi đã có truyền đạo đơn trong 132 ngôn ngữ.
Hiện tại đã có nhiều quyển sách được in ra.
Đức Chúa Trời có thể làm việc qua cuộc đời bạn khi bạn biết được kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì và bạn thích hiệp với kế hoạch đó ra sao?

VI. TRONG THỜI CỦA PHAOLÔ, VÀI NGƯỜI ĐÃ ĐÁP ỨNG NHƯNG VÀI NGƯỜI THÌ KHÔNG (GiGa 1:34)
Bạn có đáp lại tiếng gọi của Chúa không?
Phierơ đã đáp lại.
Batimê đã đáp lại khi ông được nghe.
Còn thái đô của bạn là gì?
Đức Chúa Trời đang đến với bạn và đang nói rằng:
“ Ta yêu con”
“ Ta có một kế hoạch”
“ Ta đã chết cho thế gian”
“ Ta đã ban Con Độc Nhất của Ta”
“ Họ có thể được cứu”
Đức Chúa Trời không thể nói cho họ biết nếu không có bạn. Ngài đang phán với bạn:
“ Ta đã đến với con”
“ Ta đã tiếp nhận con”
“ Hãy thực hiện ý muốn của Ta”
“ Hãy thực hiện kế hoạch của Ta”
“ Ta tùy thuộc vào con”
“ Con có một tiếng nói và một thân thể”
“ Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta” (GiGa 1:14). Đức Chúa Trời phán với bạn:
1. “ Ta là Thần, còn con là xác thịt.”
2. “ Ta sẽ ban cho con Thần của Ta và con có thể cho Ta thân xác của con.”
Tôi đã biết rằng nếu bạn đã nghe thì bạn đã đáp lại.
Tôi tin rằng, mọi tội nhân đã được trả xong món nợ tội rồi.
Họ sẽ đến với Chúa nếu tôi cho họ hay.
Việc đó sản sinh ra điều tốt nhất trong tôi.
Tôi là một người con của vị Vua.
Tôi đã được cứu.
Ngài đã lựa chọn tôi.
Ngài đã sai phái tôi.
Đức Chúa Trời đã trả xong cho tất cả mọi người.
Ngài chỉ cần con người (flesh) để nói cho họ biết.

KẾT LUẬN
Đức Chúa Trời : “ Ta sẽ khiến họ thành những sứ giả quyền năng. Ta sẽ khiến họ thành những sứ giả của Chúa Jêsus”. Cái gì sản sinh ra điều tốt lành nhất của Đức Chúa Trời trong chúng ta? Điều tốt lành nhất của Ngài là chúng ta biến kế hoạch của Ngài và chúng ta thích hiệp với kế hoạch đó như thế nào.

THẢO LUẬN NHÓM
Hãy thảo luận về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trên phương diện của sự tiếp bước (Nối kết với) Đấng Christ.
Hãy thảo luận những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta.
Sau khi đã nghe được 3 bài học này, bạn nghĩ ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của bạn là gì?

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy đọc Công vụ 9 và ôn lại thế nào Phaolô đã đáp lại ý muốn của Đức Chúa Trời.
Hãy suy nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện trong cuộc đời bạn. Hãy tưởng tượng Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ những người ở chung quanh bạn như thế nào.
Đáp ứng của bạn là gì đối với những gì đã học được trong bài này?
Bạn có sẵn sàng thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời bạn không?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23813852
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16840
35985
112312
201132
787692
21775269
23813852

26-11-2020 10:55:25

Đang Trực Tuyến

Đang có 611 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.