Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 4: HÀNH ĐỘNG


GIỚI THIỆU
Những bài học về Tiếp Bước (Nối kết với) Đấng Christ này dựa trên 4 câu đầu của sách Công vụ. Tôi nghĩ rằng quyển sách này nên gọi là Công vụ của những người theo Chúa Jêsus. Có 4 bản ký thuật về cuộc đời của Chúa Jêsus, đó là các sách Phúc Am. Sau đó là bảng ký thuật về những tín đồ, đó là sách Công vụ. Bài học hôm nay nói về những người Ngài đã chọn lựa.

BỐ CỤC BÀI HỌC
Kinh Thánh: Cong Cv 1:1-4

I. NGÀI ĐÃ BAN MẠNG LỆNH CHO 12 SỨ ĐỒ.
A. Ngài đã ban những lời chỉ dẫn cho những người Ngài trở lại và xuất hiện cho:
Có 120 sứ đồ.
Ngài đã lệnh cho những người Ngài đã chọn lựa.
Chúng ta là sự lựa chọn của Ngài. Điều này ban cho chúng ta:
Chân giá trị.
Sự can đảm.
B. Ngài tin cậy bạn! Nếu không bạn đã không có mặt ở đây để nghe những bài này.
Bạn đã chọn lựa bởi Đức Chúa Trời.
Những bài học này sẽ mang đến cho bạn sự hiểu biết.
Sự hiểu biết sẽ đem đến trách nhiệm.
Trở thành một phần của những gì Ngài muốn được thực hiện là vinh dự của tôi.
Tôi đây, tôi là một người rất quan trọng.
Tôi đã thi hành chức vụ trong 55 năm cho hàng ngàn người
Tôi ao ước được đến với bạn và ngồi cạnh bạn với quyển Kinh Thánh để dốc đổ tấm lòng của tôi với bạn. Sau đó, bạn có thể hiểu biết; rồi đi ra mà không phạm phải sai lầm.
Tôi đang cho bạn biết những lẽ thật tuyệt diệu mà tôi đã học được trong 55 năm.
Nếu tôi có thể để lại trong bạn những gì tôi đã học biết thì thế giới sẽ được quản trị tốt, bởi vì bạn đã được lựa chọn.
C. Bạn và Đức Chúa Trời được nối kết với nhau qua Chúa Jêsus Christ.
Để làm gì?
Để làm công việc của Ngài.
Để ban phát Phúc Âm, Tin Mừng cho những con người đang khốn khổ.
Đức Chúa Trời đã tìm kiếm khắp mọi nơi, rồi Ngài đã thấy chúng ta và đã chọn chúng ta.

II. CHÚA JÊSUS ĐÃ PHÁN: “TA Ở CÙNG CÁC CON LUÔN LUÔN” (Mat Mt 28:20)
A. Tôi có Tin Mừng cho bạn. Chúa Jêsus phán:
“ Con có thể luôn luôn tin cậy Ta”
“ Ta ở cùng con luôn cho đến tận thế”
“ Bởi vì con là sự lựa chọn của Ta”
“ Các con là những người bạn đặc biệt của Ta”
“ Ta đã lựa chọn các con”
“ Ta đã cứu chuộc các con”
“ Ta đã bổ nhiệm các con”
“ Ta tin cậy các con”
B. “ Ay là chính Ta ( Jêsus) ở trong các con là người sẽ thực hiện công việc”
“ Thân xác con sẽ thực hiện hành động, nhưng chính Ta là người chữa lành họ”.
“ Môi miệng xác thịt con sẽ nói ra những ngôn từ, nhưng chính Ta là người mang đến cho họ sự sống”.
“ Đôi chân xác thịt con sẽ giúp cho con di chuyển, nhưng chính Ta sẽ là người sẽ làm công việc lạ lùng”.
“ Đôi tai xác thịt của con sẽ nghe lời kêu la của người khốn khổ, nhưng chính Ta là người đang khốn khổ nội tâm”.
“ Để yêu thương họ”
“ Để chữa lành họ”
“ Để ban phước cho họ”
Ngài đã ban mạng lệnh cho những người Ngài đã chọn lựa.
C. Một lời cho các phụ nữ:
Hãy đánh dấu những câu có vẻ như dành cho người nam.
Hãy đánh dấu những câu đó bằng bút chì màu nổi: màu vàng.
Hãy thành thật với chính bạn.
Những câu Kinh Thánh mà bạn nghĩ là chỉ dành cho người nam, thật sự là cũng dành cho bạn nữa.
Hỡi các chị em phụ nữ! Hãy yên nặng về nó và hãy làm những việc ở phía sau hậu trường.
Hỡi các người nam! Hãy ồn ào lên và đi ra ngoài đường phố.
Truyền thống của chúng ta đã dạy chúng ta làm thế nào để giải thích việc đó.
(Lưu ý: Ông đang cười truyền thống và tôn giáo. Những gì được nói ra và viết ra cho nam giới cũng dành cho nữ giới nữa! )

III. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ PHỤC HÒA LẠI CẢ THẾ GIỚI
Tội lỗi của cả thế gian đã được trả xong và đã được phục hòa lại.
Nhưng thế gian không biết điều đó.
Đức Chúa Trời đã phục hòa chúng ta lại với chính Ngài bởi Chúa Jêsus Christ (IICo 2Cr 5:19-20)

IV. ĐỨC CHÚA TRỜI TIN CẬY CHÚNG TA NHIỀU BAO NHIÊU?
Bạn thấy cuộc đời của bạn như thế nào?
Bạn có thấy giá trị trong những gì Đức Chúa Trời đang nỗ lực làm cho thế giới của chúng ta không?
Bạn có nghĩ rằng, tự Đức Chúa Trời sẽ làm việc đó không? Nếu vậy thì:
Hãy để Ngài làm việc đó.
Ngài là quyền năng.
Hãy để Ngài vận hành.
Tuy nhiên, đó là đường lối làm việc của người ăn không ngồi rồi.

V. SỰ BỔ NHIỆM ( PHONG CHỨC) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA.
Ngài đã lựa chọn chúng ta cho hành động.
Ngài tùy thuộc vào chúng ta.
Ngài tin cậy chúng ta.
Loại hành động nào?
Hành động cho việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Hành động sản sinh ra bằng chứng rằng Chúa Jêsus không chết.
Điều này bày tỏ quyền năng (Cong Cv 1:8)
Nó thậm chí bày tỏ quyền năng lớn lao (4:33)
C. Hỡi các chị em phụ nữ ! hãy đánh dấu trong Kinh Thánh (KT) của các bạn, đừng đọc những điều đó. Hãy đánh dấu chúng vì chỉ dành cho người nam mà thôi. Hãy đánh dấu bằng bút màu vàng trên đó để nhắc nhở các bạn rằng, nó chỉ dành cho đàn ông thôi (chỉ đùa thôi).
(Lưu ý: Ong đang cố gắng giúp chị em phụ nữ nhận ra rằng, những câu KT này cũng dành cho họ nữa. Trong quá khứ, truyền thống đã dạy họ rằng Phúc Am chỉ dành cho nam mà thôi. Đức Chúa Trời định rằng Phúc Am cũng phải dành cho nữ nữa. )
D. Chúng ta đã trật phần ân điển bởi vì chúng ta suy nghĩ rằng, Phúc Am chỉ dành cho 12 sứ đồ mà thôi.
Đó chỉ là sự khởi đầu mà thôi: 12 sứ đồ đầu tiên.
Ngài đã bổ nhiệm những người theo Ngài (Mac Mc 3:14)
Từ “Sứ đồ” có nghĩa là: “ người được sai đi với một sứ mạng” (Cong Cv 1:8)
Hỡi các chị em! Ngài đã chọn quí vị y như Ngài đã chọn người nam vậy.
Để làm gì? Để họ ở với Ngài và được sai phái để rao giảng Phúc Am.
Đừng để bất cứ ai bảo rằng, bạn không thể rao giảng được.
E. Thế giới sẽ giẫm lên bạn nếu bạn còn tiếp tục cho phép họ.
Daisy ( vợ ông) tuy nhỏ con nhưng không ai giẫm lên bà. Bà đã nói:
“ Tôi có một bộ óc”
“ Tôi có thể đọc được”
Hỡi chị em, hãy tăng trưởng lên!
Hãy trở nên những gì mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn bạn trở nên.
Ngài đã bổ nhiệm họ và sai họ đi rao giảng.
Ngài đã phong chức cho họ có quyền năng để:
Chữa lành bệnh tật.
Xua đuổi ma quỉ.
Ở với Ngài luôn luôn.

VI. SỰ TÁI SINH, QUYỀN NĂNG VÀ HÀNH ĐỘNG.
Chúng ta hoặc được tái sanh hoặc không.
Chúng ta hoặc được cứu hoặc không.
Tôi đã đi vào thế giới.
Tôi đã đương đầu với ma quỉ.
Tôi biết tôi đang nói cái gì.
Quyền năng (Mat Mt 10:1)
E. Vương quốc của Đức Chúa Trời (10:7)
F. Hành động và quyền năng (9:1-2; 10:19)
Điều gì xảy ra khi chúng ta khám phá ra rằng, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhiều biết chừng nào?
Ngài đang tùy thuộc vào chúng ta để thực thi kế hoạch của Ngài.
Điều gì xảy ra?
Hành động xảy ra?

VII. NHỮNG LẼ THẬT ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI.
Tôi đã khám phá ra rằng, bệnh tật là thuộc về ma quỉ.
Ma quỉ là xấu xa và hãm hại con người.
Tôi sợ bệnh tật.
Tôi đã có quyền năng và uy quyền trên ma quỉ.
Nó đã gây ra một nan đề cho tôn giáo của tôi.
Tôn giáo nói rằng, Đức Chúa Trời chất bệnh tật trên chúng ta:
Ý muốn Ngài là chúng ta phải bị bệnh.
Ngài dạy dỗ chúng ta qua bệnh tật.
Lẽ thật là, ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc chữa lành một người và cứu rỗi một người là ngang bằng nhau.
Bệnh tật thuộc về ma quỉ.
Tôi sẽ làm gì về việc này?
Hành động.
Đây là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời: hành động.
Chúng tôi đã bước vào hành động.
a. Câu chuyện về một buổi nhóm chữa lành ở Oregon.
b. Đức Chúa Trời quan tâm đến người bệnh hơn tôi quan tâm.
Đức Chúa Trời đã phán rằng, Ngài sẽ làm phần của Ngài nếu chúng ta làm phần của mình.

VIII. PHAOLÔ LÀ MỘT VÍ DỤ VĨ ĐẠI VỀ SỰ HÀNH ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Cong Cv 9:20-23).
Phaolô đã có một sự khám phá.
Phaolô đã khám phá ra rằng, sứ điệp Tin Lành cũng dành cho các dân ngoại.
Đức Chúa Trời không thể tìm một người để ban sứ điệp ấy cho Phaolô.
Đức Chúa Trời đã phải bày tỏ cho Phaolô qua một khải tượng ( sự hiện thấy)
Phaolô khám phá ra rằng, chúng ta là tiếng nói của Đức Chúa Trời.
B. Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta.
Ngài có thể bước vào và sống trong chúng ta.
Chúng ta phải tiếp tục công việc của Ngài.
C. Công việc của Đức Chúa Trời đã được giao phó và ủy thác vào tay chúng ta.
Chúa Jêsus đã đến để cứu chuộc tội nhân (ITi1Tm 1:11-15)
Hãy rao giảng ngay lập tức về Con Đức Chúa Trời (GaGl 1:15-16)
Ngay lập tức tôi đã làm một việc gì đó cho công việc này.
Mùa gặt đã chín mùi, không còn nhiều thì giờ nữa!
KẾT LUẬN
Chúng ta hãy đem ra thực hành những gì chúng ta đã nhận lãnh bởi vì, sự tấn phong của Ngài đòi hỏi hành động.

THẢO LUẬN NHÓM
Bạn nghĩ làm thế nào chúng ta có thể giống12 sứ đồ trong công việc họ được kêu gọi thực hiện?
Hãy mô tả cái cảm giác được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Chủ Tể vũ trụ.
Các bạn đã sẵn sàng hành động trong cuộc đời mình rồi chứ? Hãy nghiên cứu:
Cong Cv 1:8 và 4:33

TỰ NGHIÊN CỨU
Bạn có được nối kết với Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ không? Bạn được nối kết cho mục đích nào?
Bạn sẽ cô độc trong công việc của Đức Chúa Trời của bạn chăng? Ai sẽ ở với bạn (Mat Mt 28:20)?
Đức Chúa Trời tin cậy bạn nhiều bao nhiêu ( hoặc tới mức độ nào)?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814717
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17705
35985
113177
201132
788557
21775269
23814717

26-11-2020 11:45:32

Đang Trực Tuyến

Đang có 701 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.