Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 6: TÍNH CHẤT HỢP PHÁP CỦA CHÚNG TA


LỜI GIỚI THIỆU
Chúng ta được nối kết Đức Chúa Trời bởi Chúa Jêsus Christ nhờ sự tái sanh và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ chính Ngài qua chúng ta. Các sách Phúc Am của Chúa Jêsus được nối kết với Phúc Am của những người theo Ngài. Các bài học này dựa trên 4 câu đầu của sách Công vụ. Tôi gọi nó là “ những câu cầu nối”. Phúc Am của bạn là Đấng Christ đã đến với bạn bằng cách nào?
Tôi muốn giải thích vài điều với chị em phụ nữ. Tôi đã bảo các chị em dùng bút màu vàng gạch trên những câu KT mà họ nghĩ là chỉ dành cho người nam thôi. Tôi muốn họ thành thực với chính mình và nếu họ không tin rằng những câu KT đó cũng dành cho họ nữa thì họ hãy gạch màu vàng trên đó. Nếu họ làm rối thì hãy để yên đó. Các bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy màu vàng sẽ được dùng nhiều đến mức nào.
(Lưu ý: T.L Osborn tin rằng từng câu KT dành cho mỗi người. Chỉ có truyền thống và tôn giáo mới đặt ra những hạn chế trên chúng ta mà thôi.)

BỐ CỤC BÀI HỌC
Kinh Thánh: Cong Cv 1:1-4

I. CHÍNH SỰ PHỤC SINH CỦA ĐẤNG CHRIST KHIẾN CHO LỜI CHỨNG CỦA CHÚNG TA ĐÁNG TIN.
Nếu Đấng Christ vẫn đang sống thì chúng ta vẫn đang sống.
Vì Ta sống nên các con cũng sống.
Ngài có quyền năng nên chúng ta cũng có quyền năng.
Đó là Thần của Đức Chúa Trời (LuLc 4:18).
Cùng Đức Thánh Linh đó đã đến trên chúng ta.
Đó không phải là một sự xức dầu khác, đó là sự xức dầu giống nhau( tương tự).
Quyền năng (Cong Cv 1:9)
Đức Thánh Linh không chỉ là việc nói tiếng mới.
Ngài mang đến đức hạnh và quyền năng vào cuộc đời bạn.
Quyền năng để làm cái gì?
Để rao giảng về Chúa Jêsus.
Để đại diện Đức Chúa Trời.
Để tiếp tục thực hiện những gì Chúa Jêsus đã bắt đầu làm và dạy.
Nếu Chúa Jêsus chết thì Ngài chẳng có quyền năng gì cả.
Nếu Ngài vẫn đang sống thi ngày nay Ngài sẽ làm những việc tương tự như trước khi người ta giết Ngài.

II. KHI TÔI RAO GIẢNG CHO NGƯỜI HỒI GIÁO, HỌ BIẾT RẰNG NGÀI ĐÃ SỐNG NHƯ ĐẤNG CHỮA LÀNH, NHƯ TIÊN TRI VÀ RỒI ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH.
Kinh Thánh chép Ngài đã sống lại từ kẻ chết.
Điểm nhấn mạnh của chúng ta hôm nay là 1:3.
Câu hỏi căn bản là ngày hôm nay Chúa Jêsus hoạt động như thế nào trong cộng đồng của bạn?
Cái khiến chúng ta đáng tin cậy là dựa vào thực tế rằng, Chúa Jêsus vẫn đang sống và Ngài sống trong mỗi chúng ta.
Giảng cho người Hồi Giáo .
Người ta lắng nghe.
Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời.
Ngài đã đổ huyết mình ra để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta.
Rồi sau đó Ngài đã sống lại.

III. TÔI ĐÃ ĐẾN JAVA ĐỂ CHO BẠN BIẾT QUYỂN SÁCH NÀY NÓI GÌ.
Tôi muốn thuyết phục bạn rằng, Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống và là Đấng Cứu Thế độc nhất vô nhị.
Nếu Ngài là Đấng Cứu Thế duy nhất thì bạn cần phải biết Ngài.
Kinh Thánh chép rằng: Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vẫn y nguyên (HeDt 13:8).
Nếu Ngài vẫn đang sống thì hãy để Ngài làm những việc Ngài đã làm trước khi người ta giết Ngài.
Nếu Ngài chết rồi thì Ngài không thể làm được những việc đó.
Nếu Ngài vẫn còn sống thì Ngài có thể và Ngài sẽ làm.
Tôi muốn bạn được thuyết phục rằng, quyển sách này là chân thật.
Tôi là một người tin rằng, Chúa Jêsus vẫn đang sống và rằng Ngài muốn trả lời lời cầu nguyện.
Tôi đã cầu nguyện cho người điếc.
Người điếc đã được chữa lành.
Việc đó đã khiến tôi đáng tin cậy.

IV. ĐIỀU KHIẾN LỜI CHỨNG CƠ ĐỐC CỦA CHÚNG TA ĐÁNG TIN CẬY CHÍNH Ở CHỖ LÀ: CHÚA JÊSUS ĐÃ SỐNG LẠI TỪ KẺ CHẾT VÀ NGÀI ĐANG SỐNG TRONG CHÚNG TA.
Câu chuyện về một nhà lãnh đạo Hồi Giáo.
Các phép lạ và những việc siêu nhiên làm cho lời chứng Cơ Đốc của chúng ta đáng tin cậy.
C. Ôn lại những bài học đầu.
Trong bài 1, chúng ta học biết rằng, Chúa Jêsus là gương mẫu hay tiêu chuẩn của chúng ta.
Trong bài 2, chúng ta học rằng, Chúa Jêsus là sự cổ vũ của chúng ta.
Rồi trong bài 3, chúng ta nói về đáp ứng của chúng ta.
Trong bài 4, chúng ta nghiên cứu về hành động.

V. CHÚNG TA PHẢI THÀNH NGƯỜI ĐÁNG TIN CẬY, ĐIỀU KHIẾN PHÉP LẠ XẢY RA.
Tôi là người tiên phong trong việc giảng cho đám đông bằng phép lạ.
John Alexander Dowie.
Bị bắt hơn 100 lần ở Mỹ.
Bán thuốc mà không có bằng cấp, giấy chứng nhận nào cả.
Đã gởi tiền cho các nhà truyền đạo ở Mỹ để rao giảng Phúc Âm.
Tôi là người đầu tiên tiến hành các chiến dịch truyền giảng ngoài trời trong những xứ sở phi Cơ Đốc.
Tôi nghĩ rằng ý tưởng này đến từ Phaolô.
Phaolô là một giáo sĩ ( nhà truyền giáo).
Phaolô đã vươn tới dân ngoại.
Chúa Jêsus đã kêu gọi chúng ta bước vào ( hay đến với) thế giới.

VI. TÔI ĐÃ HỌC TẬP SUY NGHĨ ĐẾN NHỮNG VIỆC LỚN LAO.
Môi-se đã tin rằng, vịêc đó dành cho mọi người.
Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài cho Môise.
Chẳng có một người yếu mỏn trong số họ.
Họ đã được chữa lành khi mỗi người nhìn vào con rắn đồng.
Khi Môise đem họ ra khỏi Ai Cập, họ đã phải suy nghĩ đến những việc lớn lao.
John Alexander Dowie đã dọn đường cho chúng ta thi hành chức vụ ở Mỹ.
Tôi đã dọn đường cho các bạn thi hành chức vụ ở ngoại quốc.
Nêu lời chứng của chúng ta không có phép lạ, dấu kỳ cặp theo thì chúng ta không đáng tin cậy.

VII. CHỦ ĐỀ CỦA CHÚNG TA NGÀY NAY LÀ TÍNH CHẤT HỢP PHÁP CỦA CHÚNG TA.
Những điều bạn sẽ gặp khi bạn bước vào chức vụ chữa lành người ta của Chúa Jêsus.
Có đủ loại ma quỉ.
Bạn sẽ an toàn với sự mặc khải này.
Bạn sẽ cầu thay cho người khác.
Bạn thậm chí sẽ nghĩ rằng bạn có ân tứ chữa lành.
Bạn sẽ làm gì khi bạn chạm trán phải một con quỉ cứng đầu?
Lúc đó bạn phải biết rằng bạn là người hợp pháp.
Chúa Jêsus đã hiện ra cho những người theo Ngài trong 40 ngày sau khi Ngài Phục Sinh.
Những điều liên quan đến Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus Christ sau khi sống lại, đã trở lại để cai trị qua chúng ta.
Chúa Jêsus đã trả xong giá chuộc tội.
Rồi Ngài ngồi xuống bên hữu Đức Chúa Trời.
KẾT LUẬN
Điều khó khăn nhất trong việc làm cho người ta hiểu được Chúa Jêsus đang sống trong mỗi chúng ta.

THẢO LUẬN NHÓM
Kinh Thánh bao gồm Mạng lệnh và phước hạnh. Có dành cho cả nam lẫn nữ không?
Anh hưởng của sự Phục sinh của Đấng Christ trong CĐG là gì?
Làm sao bạn biết rằng bạn là hợp pháp trong Đức Chúa Trời?

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy đọc Luca 4: 18. Bạn có thể đặt chính mình vào trong câu này được không?
Làm thế nào bạn có thể ảnh hưởng thế giới bằng LuLc 4:18?
Hãy đọc Cong Cv 1:8. Bạn có thể và sẽ làm gì với quyền năng mà bạn nhận lãnh từ Đức Thánh Linh?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814313
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17301
35985
112773
201132
788153
21775269
23814313

26-11-2020 11:24:14

Đang Trực Tuyến

Đang có 613 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.