Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 3: CÁC PHẨM CHẤT CỦA TRƯỞNG LÃO


GIỚI THIỆU
Trong hai bài trước, chúng ta đã học về chức vụ của trưởng lão theo Kinh thánh. Chúng ta đã khám phá ra rằng, trong mỗi HT địa phương cần có các thánh đồ, các chấp sự và các trưởng lão.
Trong bài học này, chúng ta sẽ học về những phẩm chất của những con người trở thành trưởng lão trong HT địa phương. Trong I Phierơ 5, sứ đồ Phierơ nhận chính ông là một trưởng lão. Ông đã đưa ra những lời chỉ dẫn thêm cho những ai muốn trở thành trưởng lão trong HT. Ông nói rằng, trước hết họ phải là người làm gương cho các tín hữu.
Một trưởng lão là người lãnh đạo trong HT. Nếu ông là một người lãnh đạo thì ông phải có người đi theo và những người đi theo đó sẽ bắt chước nếp sống của ông. Vì vậy, Chúa đưa ra một số phẩm chất nghiêm ngặt cho những ai bước vào chức vụ trưởng lão.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. CÁC TRƯỞNG LÃO PHẢI THỎA MÃN CÁC PHẨM CHẤT CỦA KINH THÁNH ( ITi1Tm 3:1-7; Tit Tt 1:5-9 )
Danh sách các phẩm chất này rất giới hạn. Đức Chúa Trời muốn những con người xuất sắc trở thành trưởng lão trong HT của Ngài. Có 28 phẩm chất trong hai phân đọan Kinh thánh này. Những phẩm chất này có thể chia làm 3 phần.
A. Đặc điểm phẩm chất của trưởng lão.
· Hầu hết các phẩm chất một trưởng lão cần có liên hệ đến đặc tính (hay nhân cách ) hơn là ân tứ.
Không chỗ trách được: ông phải là người chính trực tuyệt đối.
Phải có tiếng tốt giữa nười ngoại: ông phải là người được tôn trọng trong cộng đồng của mình và thậm chí giữa vòng những người không phải là Cơ Đốc.
Đáng tôn trọng: dân sự của Đức Chúa Trời phải tôn trọng những người lãnh đạo. Tuy nhiên rất khó tôn trọng những người không đáng tôn trọng và không đáng kính nể.
Tiết độ, tức là nghiêm trang: ông không được làm những gì quá khích.
Kỷ luật: ông phải là người kỷ luật trong thói quen làm việc, trong việc đến nhà thờ đúng giờ giấc, trong việc đến các buổi họp của trưởng lão.
Tự chủ: ông phải là người được Chúa kiểm soát và tự kiểm soát, không phải là người bị vợ kiểm soát hay bị người khác kiểm soát.
Ngay thẳng: nghĩa là phải làm những gì đúng, phải trong việc đối xử với người khác
Thánh khiết: nghĩa là phải biệt riêng ra cho Chúa.
Nó cũng có nghĩa là không yêu thế gian hay tuân theo những luật lệ của nó.
Đây không chỉ là sự thánh khiết bên trong mà là sự công chính bên trong được biểu lộ ra bên ngoài.
Người yêu mến điều tốt: ông yêu mến những điều tốt đẹp, những hoạt động và thông công tốt đẹp với những người tốt đẹp.
Hiếu khách: nghĩa là ông thích có khách.
Nhân từ: ông phải phô bày ra nhân cách cân bằng của Chúa Giêxu.
Chúa Giêxu thường rất nhân từ, nhưng cũng có khi Ngài quở trách người Pharisi.
Trên đảo Bát-mô khi Ngài nói chuyện với sứ đồ Giăng, mắt Ngài giống như những ngọn lửa.
Không có nghĩa là một trưởng lão không được kiên định và cương quyết trong những điều ông tin và giảng.
Không cãi vả: ông phải là một người hòa bình.
Không mau giận (Gia Gc 1:19 ).
Không có nghĩa là ông sẽ không bao giờ giận.
Nó có nghĩa là ông phải chậm giận.
Chúa Giêxu đã chữa lành bệnh trong ngày Sabát và những con người tôn giáo tố cáo Ngài. Ngài nhìn họ với sự giận dữ (Mac Mc 3:5 ).
Không hung dữ: ông không đưôc gây gổ.
Không theo đuổi thành quả bất chính: ông không đòi hỏi tiền bạc cách không trung thực.
Không phải là người yêu tiền.
Có tiền không có gì là sai cả.
Vấn đề là nhiều người yêu tiền hơn yêu Chúa.
Không quá hống hách: ông không kiêu ngạo và không thống trị người khác.
Không nộp mình vào sự say sưa: các trưởng lão không bao giờ được say rượu.
B. Đặc điểm gia đình:
Chồng của một vợ.
Nhiều nhân vật trong Cựu Ước có nhiều hơn một vợ.
Một trưởng lão trong thời Tân Ước được lệnh không có nhiều hơn một vợ.
Ông phải khéo cai trị gia đình mình.
Gia đình của ông là bầy chiên đầu tiên.
Ông phải điều hành các vấn đề của gia đình riêng mình cách cẩn thận.
Con cái ông phải vâng lời ông với một sự tôn kính đúng đắn.
Con cái ông phải là người tin Chúa Giêxu.
Con cái ông không được bị gọi là hoang đàng.
Con cái ông không được bị mang danh là bất phục tùng( bất hiếu ).
C. Những khả năng:
Ông phải giữ vững sứ điệp đáng tin cậy.
Ông phải có khả năng dạy.
Không có nghĩa là ông phải trở thành một thầy giáo theo Eph Ep 4:11.
Việc dạy dỗ được thực hiện trong nhiều bối cảnh hoặc lãnh vực khác nhau.
Ông phải có khả năng khuyến khích người khác bằng giáo lý chân chính và khước từ những ai chống đối.
Ông không được là người mới tin Chúa.
· Trong thời Cựu Ước, làm một trưởng lão tùy thuộc vào tuổi tác. Trong thời Tân Ước, đòi hỏi phải có sự trưởng thành thuộc linh. Chúa Giêxu đã bắt đầu chức vụ của Ngài lúc 30 tuổi.

II. CÁC TRƯỞNG LÃO NÀO CỨ MÃI PHẠM TỘI PHẢI BỊ KỶ LUẬT: (ITi1Tm 5:20-21).
· Một trưởng lão cứ phạm tội hoài sẽ bị quở trách, cách chức và được phục hồi.
Ông phải bị quở trách trước công chúng để người khác bắt sợ:
Việc này phải được thực hiện công bằng, không có thiên vị.
Nó phải được thực hiện nghiêm khắc, không chiếu cố ( dung dưỡng, thân thiện).
B. Ông phải bị cách chức trưởng lão.
C. Ông phải được phục hồi, nếu ông ăn năn.
Ông phải được phục hòa với Chúa.
Ông phải được phục hòa với gia đình của mình.
Ông phải được phục hòa với HT địa phương.
Một lần nữa, ông phải làm trọn các phẩm chất của Kinh thánh để được phục hồi vào chức vụ.

III. NHỮNG KHÚC KINH THÁNH KHÁC CẦN ĐƯỢC XEM XÉT:
A. Các trưởng lão không được làm chủ trên dân sự của Đức Chúa Trời (Mat Mt 20:25-28 )
· Họ phải phục vụ dân sự của ĐCT.
Họ phải nói cùng chung một điều(ICo1Cr 1:10 ).
Các trưởng lão phải bước vào sự hiệp một.
Họ phải có cùng một tư tưởng.
Họ phải dạy cùng một giáo lý.
Họ phải có cùng triết lý mục vụ.
Họ phải có khải tượng của HT mình.
Họ phải được chứng là trung tín(4:2 ).
TÓM LƯỢC
Các trưởng lão phải yêu mến Mục sư quản nhiệm của HT mình. Họ cũng phải yêu mến vợ và con của Mục sư. Nếu bạn tuân theo những phẩm chất này cách chính xác thì bạn sẽ cứu chính mình khỏi rất nhiều rắc rối và bạn sẽ đem lại rất nhiều phước hạnh cho HT địa phương của mình khi bạn có các trưởng lão thích hợp.

THẢO LUẬN NHÓM
Việc một người phải thỏa đáp tất cả những phẩm chất được nêu lên trong Tân Ước trước khi người đó được chỉ định làm trưởng lão có phải là bắt buộc không?
Hãy thảo luận xem không mau giận có nghĩa là gì và nó không có nghĩa gì bằng cách sử dụng gương của Chúa Giêxu Christ và Phaolô.
Hãy thảo luận những hàm ý( ngụ ý ) khi một trưởng lão tiêu thụ các thức uống có liên quan đến rượu. Ảnh hưởng của gương này trên ngững tín hữu khác ra sao? Xem 10:29-33; 8:11-13.
Một trưởng lão được lệnh phải là chồng của một vợ. Vậy thì nó có nghĩa là, những thánh đồ khác có thể cưới nhiều vợ cùng một lúc không?
Những chỉ dẫn để cách chức một trưởng lão sai phạm khỏi chức vị trưởng lão là gì?

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy nghiên cứu cẩn thận ITi1Tm 3:1-7 và Tit Tt 1:5-9, rồi liệt kê phẩm chất và đặc điểm gia đình trong các phân đoạn này. Dưới mỗi đặc điểm, hãy đo lường ( lượng giá ) chính bạn trong tinh thần cầu nguyện. Nếu bạn tìm thấy bất cứ lãnh vực khó khăn nào, hãy cầu xin Chúa ban sức mạnh để chiến thắng và sống đúng trong lãnh vực đó.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23832069
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4052
31005
130529
201132
805909
21775269
23832069

27-11-2020 04:02:54

Đang Trực Tuyến

Đang có 603 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.